Visual

ANBI FCAlgemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Vanaf 1 januari 2016 moeten elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Voor de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum hebben we daarom het document van het College van Kerkrentmeesters en het document van het College van Diakenen opgesteld.

De RSIN-nummers van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn respectievelijk 824115016 en 824115089.

Verantwoording collecte

Periode
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018