Visual

FlyLeaf

FlyLeaf

FlyLeaf is de naam voor het jeugdwerk in de gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. Letterlijk betekent de naam ‘FlyLeaf’ schutblad, bescherming. In de woorden ‘Fly’ en ‘Leaf’ zitten ook diepere betekenissen; Vleugels uitslaan, talenten ontwikkelen en inzetten. Vrij zijn. Onbeschreven blad en groei. Klaverblad, onderdeel zijn van en verbinding.

Onder de paraplu van FlyLeaf willen we graag kinderen, tieners en jongeren zien groeien in geloof en als persoon. We willen hen graag een sterke geloofsbasis meegeven voor de rest van hun leven. We zijn ervan overtuigd dat de volgende kenmerken daarbij van groot belang zijn: een vertrouwensband tussen jongeren en met jeugdwerkers, gebed met en voor jongeren en hen de ruimte bieden om hun gaven en talenten te ontdekken en deze in te zetten waar dan ook. De verschillende activiteiten die daaraan bijdragen zijn te kenmerken door de begrippen ‘learn’, ‘meet’ en ‘serve’ (‘leren’, ‘ontmoeten’ en ‘dienen’).

Zie ook facebook.

FlyLeaf team

Het FlyLeaf team is het overkoepelend overleg voor al het jeugdwerk. Zij hebben regel­matig contact over het reilen en zeilen binnen het jeugdwerk. Het FlyLeaf team bestaat uit de volgende personen:

FunctieNaamAdresPostcodeTel.nr.
Jeugdouderling Geert Vlot Dorpsstraat 9 2971 AD 694377
Jeugdouderling Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 611982
Jeugddiaken Herman de Ruiter Ekster 10 3371 JD 630284
Kerkelijkwerker Ronny van Renswoude Drakensteyn 22 3738 VR 0346282340
Clubwerk Johan de Ruiter Buitendams 290 3371 BS 0612962409
Zondagsschool Elsbeth Voets Ereprijsstraat 10 2971 BX 693969
Soos de Korf Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 0653377619
Basiscatechese on track Jolanda de Krijger Damstraat 10 3371 AD 670845
Kindervakantie­bijbelclub Cornelia de Jong Dr. Gravemeijerstraat 52 3381 LD 654810
Groeimomenten Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 785563
Pinksterkamp Miranda van Tienhoven Nieuweweg 123 3371 CL 0621205493
Penningmeester Wilco van Iperen Parallelweg 12 3371 GA 670028
Jeugddiensten Karsten van Herwaarden Stationsstraat 16 3371 AX 06-57867816

Zondagsschool

Iedere tweede ochtenddienst wordt er zondagsschool gehouden. Als medewerkers willen we de kinderen op hun eigen niveau onderwijzen in het geloof. We hopen dat ze de liefde van de Here Jezus mogen leren kennen. We gebruiken hiervoor het materiaal van de methode vertel het maar. Wilt u meer weten over deze methode, kijk dan eens op de website www.vertelhetmaar.nl. De zondagsschool staat voor iedereen open, ook voor kinderen die niet naar de kerk komen. Zij kunnen vanaf 11.00 uur in de hal van 'De Oude School' wachten, waarna ze met de kinderen uit de kerk naar hun eigen groep kunnen gaan. Er wordt zondagsschool gegeven aan drie groepen. Namelijk:

  • basisschoolgroepen 1 en 2 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 3 en 4 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 5 en 6 (in de oneven weken; 1x per twee weken)

De basisschoolgroepen 7 en 8 volgen in de even weken de basiscatechese On track. Zie het hoofdstuk Vorming, Toerusting en Inschakeling. Aan het einde van de zondagsschoolperiode is er een speciale dienst waarin de kinderen van groep 6 die regelmatig op de zondagsschool zijn geweest afscheid nemen van de zondagsschool en welkom geheten worden op de basiscatechese. De kinderen krijgen deze dienst een Bijbel ter voorbereiding op de basiscatechese. De zondagsschool organiseert o.a. het Kerstfeest en twee keer per jaar een Kidspraise.  Hierbij zijn alle kinderen van harte welkom! Daarnaast zorgt de zondagsschool voor een bijdrage aan de Paasdienst en de Pinksterdienst.

Contactpersonen

GroepNaamAdresTel.nr.
groep 1/2 Angelina Folkerts De Sav.Lohmanstraat 10 617761
groep 3/4 Elsbeth Voets Ereprijsstraat 10 693969
groep 5/6 Janneke Hagenaar Hangsloot 20 06 83 65 73 75

Gezien de grootte van de groepen verzoeken wij u vriendelijk om uw kind alleen naar de zondagsschool te laten gaan als het voor zijn of haar groep is. Voor vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen of mailen naar zondagsschool@hggop.nl.

Clubwerk

In onze gemeente zijn er clubs voor alle kinderen en tieners, vanaf groep 5. De club is een plaats van ontmoeting met leeftijdsgenoten. Iedereen is hartelijk welkom in de jeugdruimtes van de Oude School. Het clubseizoen begint half september 2017 en duurt tot aan de meivakantie. De contributie is € 17,50 per seizoen.

Zit jij inDagWanneerVanTotWaar
Groep 5 Dinsdag Om de week 19.00 20.15 de Oude School
Groep 6 Maandag Om de week 19.00 20.15 de Oude School
Groep 7 Woensdag Om de week 19.00 20.15 de Oude School
Groep 8 Dinsdag Om de week 19.00 20.15 de Oude School
Klas 1 of 2 Vrijdag Om de week 19.30 21.00 de Oude School
Klas 3 of 4 Woensdag Om de week 19.30 21.00 de Oude School
16+ Sunday afternoon Om de 3 weken 16.00 aanvang kerkdienst Bij iemand thuis
Zit jij inWil je meer weten, vraag het dan aan
Groep 5 Leontine Timmer Troelstrastraat 49 615706
Groep 6 Carolien Bor  Van Clevestraat 37 614370
Groep 7 Michael Goudriaan Dr.Schöyerstraat 7
Gorinchem
06-22523696
Groep 8 Arjanne Tagliasacchi Tonneband 1 616653
Klas 1 of 2 Marieke Lam Wibautstraat 9 634746
Klas 3 of 4 Miranda de Keijzer Kerkbuurt 165 0184-421813
16+ Geert Vlot Dorpsstraat 9 06-53252060

Natuurlijk kan je ook altijd contact opnemen met de club coördinator Johan de Ruiter, telefonisch op 06-1296 2409 of per mail johan.de.ruiter@hggop.nl.

The Game activiteiten

Voor de jeugd vanaf 12 jaar (klas 1) t/m ongeveer 17 jaar willen we een aantal bijzondere activiteiten door het jaar heen aanbieden. In the Game activiteiten staan ontmoeting, uitdaging en groei in geloof centraal. Op een hele andere manier dan je gewend bent gaan we aan de slag met elkaar, met geloof en jouw uithoudingsvermogen. Aan het begin van het seizoen organiseren we the Start Game (15 en 16 september 2017), met een overnachting ergens. The Winter Game is dit seizoen op zaterdag 20 januari 2018. En uiteraard zullen we in juni 2018 weer een watersportmiddag organiseren, the Water Game.

The Parents Game

De ouders van de tieners zouden we graag een keer willen ontmoeten in the Parents Game. Vorig jaar voor het eerst en dit seizoen op zaterdag 11 november 2017. De tieners zijn razend enthousiast over de the (winter/water/start) Game. Hun ouders zijn ook erg enthousiast. We horen mooie verhalen waar hun tieners mee thuis komen. Dit jaar dus weer een Game voor de ouders van tieners. The Parents Game bestaat uit: ontmoeting, uitdaging en groei in geloof. Dit alles gericht op de relatie tussen ouders en tieners. The Parents Game wordt georganiseerd op zaterdagmiddag en avond 11 november 2017. Ouders van tieners (klas 1 t/m 17 jaar): schrijf dit vast in je agenda!!

Horen, Zien en Doen - Tienerbijeenkomst

Hoe goed de dominee op zondag ook zijn best doet op de preekstoel; Het is vaak toch lastig te begrijpen wat er gezegd wordt. Een aantal tieners heeft gevraagd of het niet mogelijk is om regelmatig bij elkaar te kunnen komen waarbij zij meer horen uit de Bijbel en over Jezus in hun “eigen” taal.Elke eerste zondagavond van de maand wordt er een Tienerbijeenkomst gehouden voor iedereen die in klas 1 t/m 4 (16 jaar) van het voortgezet onderwijs zit. De Tienerbijeenkomst wordt gehouden gelijktijdig met de gewone kerkdienst en vindt plaats in “Soos de Korf”, Oudkerkseweg 68. (vlakbij de kerk). Horen, Zien & Doen. De Tienerbijeenkomst heeft geen vast programma. De invulling wordt
bepaald door het onderwerp en diegene die de bijeenkomst voorbereidt.

  • We gaan in elk geval met elkaar horen wat God ons vertelt door te lezen uit Zijn woord: de Bijbel.
  • We gaan sowieso met elkaar nadenken om te zien wat God nu bedoelt met de woorden die we gelezen hebben uit de Bijbel. We proberen dit te doen met behulp van praktische voorbeelden en in gewone tienertaal.
  • En als we gehoord hebben wat God ons vertelt en we zien wat God bedoelt, dan is de volgende vraag die gesteld wordt: wat ga ik daar nu mee doen?

Natuurlijk heeft ook het gebed een plaats in de Tienerbijeenkomst.

* Startdatum seizoen 2017-2018:Zondag 3 september 2017

GroeiMomenten

Vanuit de Passion Night zijn de GroeiMomenten ontstaan. Deze GroeiMomenten zijn bedoeld voor jongeren die serieus willen investeren in hun geloofsleven. We zoeken met elkaar naar groei in geloof, groei in persoon en groei in kennis. De GroeiMomenten hebben een vast format. We ontmoeten elkaar, we denken na met elkaar over een vraag die jullie zelf inbrengen en we sluiten af met een AvondGebed. Dit doen we rondom het kruis. We zingen dan, we zijn stil en we bidden op verschillende manieren met elkaar. Aansluitend is er nog ruimte om elkaar te ontmoeten. De eerste avond is op woensdag 30 augustus en begint om 20:00u in de Nok. De GroeiMomenten worden (afwisselend) geleid door Henk Vlot, Hilda van Veen en Ronny van Renswoude.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 785563

Club Immanuel*

Club Immanuel is een club voor verstandelijk gehandicapten. Het wordt georganiseerd door de drie kerken in Giessenburg: de Gereformeerde Kerk Giessenburg, de Hervormde Ge­meen­te Giessen-Nieuwkerk en de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. We hebben clubleden en clubleiding uit alle drie de kerken, maar ook mensen die niet naar de kerk gaan, zijn van harte welkom. In het winterseizoen hebben we elke dinsdagavond club van 19.00 uur tot 20.30 uur. Leeftijd en niveau lopen flink uiteen, maar voor de sfeer en de gezelligheid maakt dat niet uit.

Contactpersonen

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Jantiena Heikoop Giessenland 38 4223 MX Hoornaar 0655064086
Anne Marie Planken  Zwaanstraat 37 2971 BA
Bleskensgraaf
692029

Pinksterkamp

Het was weer een groot succes en daarom willen we ook in 2018 weer een Pinksterkamp organiseren voor tieners van klas 1 t/m 4. Of dat je nu al jaren wacht om mee te gaan, of nu al niet kan wachten op het volgende kamp... iedereen is van harte welkom! Een weekend vol met leuke activiteiten, mooie serieuze momenten en veel lol en gezelligheid. Wij hebben er al weer zin in! Groetjes van de kampleiding! Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon: 

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Miranda van Tienhoven Nieuweweg 123 3371 CL 06 21205493

Jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie organiseert ieder jaar vier jeugddiensten. Daarvoor wordt een pakkend thema gekozen die in het bijzonder de jongeren aan zal spreken. Als jij goede ideeën hebt voor een thema of dienst, willen we die graag horen! Je kunt deze mailen naar jeugddienst@hggop.nl of neem contact op met:

NaamTel.nr.
Karsten van Herwaarden (Voorzitter) 06-57867816
Tamara Houweling (Contact bands/muziek) 06-22314429
 Eva van Wijngaarden 06-81133051
Anniek de Waard 06-22717270

Soos 'De Korf'

De Soos, een gezellige uitgaansgelegenheid in Giessen-Oudekerk. Deze parel van de polder is regelmatig op zaterdagavond geopend vanaf 21.00 uur voor iedereen ouder dan 16. De naam zegt het al; De Soos staat voor sociaal uitgaan! Een mooie plek om nieuwe vrienden te ontmoeten. De Soos wordt gerund door een mooie club van jonge vrijwilligers en ondersteund door de 3 kerken van Giessenburg! De Soos is te vinden op de Oudkerkseweg 68 te Giessen-Oudekerk. Volg de soos op facebook om op de hoogte te blijven van de activiteiten!

Voor vragen kunt u contact opnemen met met de jeugd­ouderling.