Visual

Catechisaties

Catechese staat voor godsdienstonderwijs. Onderwijs aan de hele gemeente. In de catechese spitsen we dat toe op de jongeren vanaf 10 jaar tot het moment van belijdenis doen. Maar ook daar­voor en daarna gaat het leren, het godsdienstonderwijs verder. Via de zondagsschool, leerdiensten, Bijbelstudiekringen en toerusting avonden.

Catechisatie is een blijvende investering in jonge mensen, in de gemeente en in Gods Koninkrijk. Als gemeente zijn we het aan onze jongeren verplicht om hen Gods rijke Woord door te geven. We mogen ze wijzen op een leven met Jezus Christus. We mogen ze wijzen op de rijkdom van Gods genade. We mogen ze laten zien wat het geloof in ons eigen leven doet. Dat heeft u als ouders beloofd bij het doopvont. Maar dat heeft de gemeente ook beloofd bij het doopvont. Om ze uitzicht te geven op een leven met en door Jezus Christus. Dat is onze belangrijkste taak als ouders en als gemeente binnen de catechisatie! Daarom zullen we kinderen en jongeren van harte blijven uitnodigen voor de catechisatie. Steeds weer opnieuw. Stimuleert u thuis ook uw kinderen en tieners?

Basiscatechese On Track

In groep 7 en 8 starten we met het geven van basiscatechese in de oudste groep van de zondagsschool. Dus iedere 14 dagen tijdens de tweede morgendienst. De basiscatechese is vooral gericht om Bijbel kennis te vergroten. We merken in de Follow Me catechese dat basiskennis van de Bijbel ontbreekt. Als we een stukje uit de Romeinenbrief lezen dan is het wel handig dat een catechisant weet dat deze brief in het Nieuwe Testament staat. Als het gaat over Nehemia dan is het wel goed dat een catechisant weet dat het gaat over de periode kort na de ballingschap. Bij veel catechisanten ontbreekt deze kennis. Dat willen we opvangen met het geven van Basiscatechese. De HGJB heeft een methode voor Basiscatechese ontwikkeld: On Track. Deze methode volgt de lijn van de Bijbel en legt duidelijke verbindingen naar het leven van kinderen/tieners. Daarnaast wordt iedere les een relatie gezocht met het gezin d.m.v. kleine opdrachten. Na de zomer beginnen we met het behandelen van het Nieuwe Testament. Volgend seizoen is het Oude Testament weer aan de beurt. De kinderen krijgen dit seizoen een poster mee naar huis met de lijn van het NT. Op deze poster kunnen de huiswerkopdrachten en Bijbelteksten geplakt worden. Geeft u samen met de kinderen deze poster een centrale plek?

Download hier de opdrachten die de kinderen gekregen hebben.

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Jolanda de Krijger Damstraat 10 3371 AD 670845

Follow Me catechese

"Volg Mij" zegt Jezus Christus tegen zijn discipelen, zijn volgelingen. Dat is ten diepste het verlangen dat we willen voorhouden aan de tieners in de Follow Me mentorcatechese, volg Hem! Het eerste deel van de avond bestaat uit een centrale bijeenkomst met alle tieners van 12-15 jaar. We zingen, bidden, lezen, luisteren en geven met elkaar. Iedere week staat er een thema centraal waaronder: Volg Mij, Ver weggeraakt, God laat zich kennen, Lijden om Christus' wil, enz. Het tweede deel van de avond gaat de groep (op leeftijd) uit elkaar voor bespreking en verwerking van de lesstof in mentorgroepen. Deze groepjes worden geleid door een mentor. Iedere groep heeft een eigen mentor. De bedoeling is dat de mentor een aantal jaren meeloopt met zo'n groep. Naast dat de mentor inhoudelijk bezig is met de thema's is er ook ruimte en aandacht voor de tiener zelf. In de Follow Me catechese proberen we naast het “hoofd” ook aandacht te geven aan “Hart” en “Handen”.

Follow Me mentorcatechese wordt gehouden op donderdagavond, van 19:00 uur tot 20:00 uur in de Oude school. Woont u zelf niet in de kern Giessen-Oudekerk, dan mag de reis geen probleem zijn. We gaan er vanuit dat carpoolen geen probleem hoeft te zijn. Als het nodig is brengen we u met andere ouders in contact om carpoolen af te spreken. Dit seizoen starten we op donderdag 21 september 2017.

Komend seizoen staan de volgende mentoren klaar om aan de slag te gaan: Mirjam Markesteyn, Sebastiaan Muilwijk, Cees Ruis, Marius Hakkesteegt, Aart den Breejen en Ronny van Renswoude.

Voor vragen kunt u terecht bij Ronny van Renswoude, 06-19460035.

Follow Me Next 16+

Ben je 16 of 17 jaar? Dan ben je iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur welkom in de Oude School. Samen proberen we meer te leren over God en het volgen van Jezus in deze tijd. Dat doen we door naar de Bijbel te luisteren. Door gesprek met elkaar, filmfragmenten enz. proberen we de boodschap voor vandaag te ontdekken. Leerzaam en ook gewoon gezellig. De eerste keer is op dinsdag 19 september, om 19.00 uur dus, in ‘De Oude School’.

Follow Me Next 18+

Van 20.00 tot 20.45 uur komen we op dinsdagavond bij elkaar met de 18 plussers. Ook in deze groep luisteren we naar de Bijbel en haken we regelmatig in op dingen die gebeuren in de wereld waarin we leven. We zoeken naar God in ons eigen leven. Hoe geloof je in God, niet alleen op zondag maar ook van maandag t/m zaterdag? De eerste keer is op dinsdag 19 september, om 20.00 uur in ‘De Oude School’. Meer info: ds. Lammers, 0184-651645 of predikant@hggop.nl

JongLeren voor 18 plussers

Een jongleur is iemand die het voor elkaar krijgt langere tijd drie, vier of nog meer ballen in de lucht te houden. Ik merk telkens weer dat jongeren in deze tijd ook heel wat ‘ballen’ in de lucht te houden hebben. Je hebt je studie, je werk, je sociale contacten enz. enz. Druk, druk, druk. Elke week op een vaste avond naar catechisatie gaan lukt vaak niet. Maar je vindt geloven in God wel weer belangrijk en wilt graag meer over Hem leren. Graag ga ik met jullie in gesprek over een vorm van ‘JongLeren’ die bij jullie past. Bij jullie vragen en bij jullie beschikbare tijd. Ik heb daar zelf ideeën over, maar ben ook erg benieuwd naar die van jullie. We willen hierover praten na de jeugddienst op 24 september in ’De Oude School’. Meer info: ds. Lammers, 0184-651645 of predikant@hggop.nl

Meer weten over geloven/Belijdeniscatechisatie

Belijdenis doen is voor jou misschien ook wel een ‘hobbel’. Waarom vooraan in de kerk ja zeggen? Waar staat dat in de Bijbel? Ben ik daar wel aan toe? enz. enz. Maar het gevaar van die ‘hobbel’ is dat je helemaal niets meer doet. De ‘gewone’ catechisatie is voorbij, belijdeniscatechisatie is (nog) geen optie. Maar voor je het weet hobbel je maar een beetje mee op, tja op wat eigenlijk?  Ga daarom iets doen. Doe mee met de cursus ‘Meer weten over geloven/belijdeniscatechisatie. Je doet gewoon mee, ook al ben je niet van plan om belijdenis te gaan doen. Op ong. 2/3 van de cursus komt er een keuzemoment. Doe je belijdenis dan ga je verder, doe je (nog) geen belijdenis dan stop je op dat moment. Kom erbij! Welkom! (Ook als je ( al wat) ouder bent. We komen op woensdagavonden bij elkaar. de eerste keer is op donderdag 28 september om 19.45 uur in ‘de Oude School’. Meer info: ds. Lammers, 0184-651645 of predikant@hggop.nl

Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze catechese wordt op een eenvoudige manier uitleg gegeven over de Bijbel en het geloof aan mensen met een verstandelijke beperking. Zowel jongeren als ouderen zijn hier van harte welkom. Deze catechese vorm is toegankelijk voor mensen uit de kerken in en om Giessenburg. De catechese wordt om de 14 dagen gehouden op de zolder van het Matthijs Marijke huis. Het adres is Sluis 1 te Giessenburg. De eerste keer is op donderdag 6 oktober. De leiding bestaat uit Els Vlot, Marijke Harrewijn en Caroline Koekoek. Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Caroline Koekoek                              630294

Jaarkalender

Vanuit de VTI commissie wordt er jaarlijks een jaarkalender opgesteld. In deze jaarkalender nemen we alle activiteiten op die voor een groot deel van de gemeente bedoeld zijn, zoals de stille week, de week van gebed, toerustingactiviteiten enz. Activiteiten die speciaal voor een doelgroep zijn (clubs en Bijbelkringen bijvoorbeeld) worden niet vermeld in de jaarkalender. De bedoeling van deze jaarkalender is om te voorkomen dat er teveel activiteiten in één periode worden georganiseerd. Dit gaat snel ten koste van het aantal deelnemers. We vragen dan ook van de Bijbelkringen, wijkkringen, gebedskringen, FlyLeaf en allerlei andere groepen om rekening te houden met deze jaarkalender bij het plannen van activiteiten. Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat er bijvoorbeeld in de week van gebed of tijdens de stille week geen andere activiteiten plaats vinden. Dat zal nooit helemaal te voorkomen zijn, maar we kunnen het proberen. U vindt de jaarkalender in de hal van de Oude School, onder de toren, in de gemeentegids, periodiek in Rond de Toren en uiteraard op de website. Voor vragen over de jaarkalender kunt u terecht bij: Saskia Ritmeester 0184-631490 (lokaal103@hotmail.com).

Werkgroep Relatie en Gezin

De werkgroep Relatie en Gezin richt zich op jonge stellen die plannen hebben om te gaan trouwen, huwelijkstoerusting en Geloofsopvoeding. God heeft mensen in relatie tot elkaar geschapen. Mensen kunnen alleen blijven, maar velen voelen de behoefte om samen door het leven te gaan. Wat zou het mooi zijn als jonge stellen ervoor kiezen om in hun huwelijk zich samen toe te wijden aan God. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend maar dat is het niet. In een relatie kunnen kinderen geboren worden. Het opvoeden van kinderen kost veel energie naast het drukke bestaan in deze tijd. Opvoeding en geloofsopvoeding gaan hand in hand. Vanuit de werkgroep willen we ouders ondersteunen bij hun taak als (geloofs)opvoeders. Op deze manier willen we bouwen aan sterke relatie en gezinnen waar kinderen veilig kunnen opgroeien rondom het geloof.

Op dit moment wordt aan de volgende activiteiten gedacht:

 • Huwelijkstoerusting - Marriage Course
 • Doopkringen (inmiddels 5 goed bezette doopkringen)
 • Gemeentebrede aandacht voor geloofsopvoeding (0 t/m 23 jaar) - dit kunnen kringen zijn, thema avonden maar ook artikelen of materialen die thuis te gebruiken zijn.

Marriage Course

‘Dit zou iedereen die getrouwd is gewoon moeten doen’. Die reactie hebben we na de cursus in de afgelopen jaren verschillende keren gehoord. Zeven avonden ben je samen in gesprek over wat echt belangrijk is in je relatie. De Marriage Course (MC) kun je zien als een investering in je relatie. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en zinvolle manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid.

Onderwerpen

 • Sterke fundamenten leggen
 • De kunst van het communiceren
 • Conflicten oplossen
 • Kracht van vergeving
 • Ouders en schoonouders
 • Goede seks
 • Liefde in actie

Hoe ziet een avond eruit? De avond begint om 19.00 uur met een lekker diner voor twee. Daarna volgt er een introductie op het thema van de avond. De avond bestaat uit een dynamisch geheel, waarbij meestal de DVD, persoonlijke toespraken van cursusleiders en interactie tussen jou en je partner worden afgewisseld. Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Vertrouwelijke onderwerpen worden alleen samen besproken en niet met anderen. Je krijgt heel wat uiteenlopende opdrachten. Dat kan een vraag aan elkaar zijn, of je moet bijvoorbeeld allebei een schema invullen. Vaak volgen er meerdere eyeopeners op een avond: "Oh, denk jij zo!?" Of je herinnert je weer: 'Ah, natuurlijk, dat is een verschil!'  Om 22.00 uur ga je  met een paar leuke thuisopdrachten weer naar huis.

Wanneer?

De Marriage Course vindt plaats op: 10 januari 2018, 17 januari 2018, 31 januari 2018, 7 februari 2018, 21 februari 2018, 7 maart 2018, 21 maart 2018. De kosten bedragen € 110,- per echtpaar. Daarvoor ga je zeven keer uit eten, krijg je koffie en thee en het cursusmateriaal.

Contact?

Voor vragen kun je terecht bij de cursusleiders:

 • Bert en Meta Lammers, tel. 0184-651645
 • Jan en Corrie den Toom tel. 0184-652607
 • Geert en Connie van Wijngaarden, 0184-617545

Het e-mailadres is marriage.course@hggop.nl.

Doopkringen - "Een verlangen naar meer"

Een doopkring bestaat uit een aantal echtparen die hun kind rond dezelfde periode recent ten doop hebben gehouden. Een doopkring komt per jaar 4x als kring bij elkaar. Twee keer voor de kerst en twee keer na het nieuwe jaar.  In een doopkring wordt gewerkt met het materiaal "Een verlangen naar meer". Dit materiaal bestaat uit brieven van een moeder aan de deelnemers van de doopkring (doopouders). De deelnemers krijgen per bijeenkomst een brief thuis gestuurd. Samen kunnen zij die brief lezen en beantwoorden. De antwoorden worden in de doopkring besproken. Zo horen en leren we van elkaar en proberen we elkaar tools aan te reiken voor ons eigen geloofsleven en de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. De brieven gaan over de volgende onderwerpen: Openheid - Wat is bidden?, Bijbelverhalen, Een thuis en/of kinderdagverblijf, Waar is Opa nu?, Conflicten en vergeving, Geloofsbeleving als partners, Dit kind is anders, enz. Jaarlijks wordt er in het voorjaar een thema avond georganiseerd samen met Henk van Dam, over een thema rondom geloofsopvoeding. Deze avond staat open voor heel de gemeente. Een doopkring loopt 4 jaar. Dit seizoen gaan de eerste 2 doopkringen afronden. Met ouders en kinderen samen zullen we dan stil staan bij de doop. In oktober/november zullen we starten met een nieuwe doopkring. Alle doopouders die recent hun kinderen hebben laten dopen krijgen daarvoor een uitnodiging. Geen uitnodiging gehad en je zou graag willen meedoen? Dat kan altijd. Neem dan even contact op met Ronny van Renswoude (06-19460035).

K4 activiteiten

K4 zijn de vier kerken in Giessenburg die gezamenlijk een programma aanbieden (Rafaël Giessenlanden, Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk, Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum en de Gereformeerde kerk Giessenburg). VTI jaarthema: Delen in overvloed (Inspiratie hiervoor vormde het Bijbelgedeelte Mattheus 25:14-29). Voorlopige kalender voor gezamenlijke initiatieven:

 

Maand

Onderwerp

Gemeente

K4

2017/2018

Kampvuuravond voor mannen (4 avonden met sprekers)

Allen

K4

Nov. 2017

Toerustingsavond voor kringleiders

Allen

K4

Jan-feb 2018

Rondreis door de bijbel(verdieping)

Allen

K4

2017 of 2018

Cursus over het gebed

Allen

Rondreis door de Bijbel - Verdieping

Een aantal jaar geleden is gestart met een verdiepingscursus op de eerder gehouden cursus “Rondreis door de Bijbel. Gezien het succes en vraag naar meer komt er dit jaar weer een rondreis door het bijbelboek “Openbaringen van Johannes”. Metta Wierenga heeft aangegeven weer drie cursusavonden voor ons te verzorgen. Door één Bijbelboek te behandelen in drie avonden hopen we een "spade dieper" in te gaan op dit bijbelboek. Daarnaast zal er ook iets meer ruimte zijn voor interactie en het doen van groepsopdrachten. Data: donderdagavonden: 18/1 - 8/2 en 15/2 in 2018.

Gebed

Waarschijnlijk wordt er of aan het begin of aan het eind van het kerkseizoen een vervolgcursus over het gebed georganiseerd. We gaan in gesprek met het evangelisch werkverband. Hou de weekbrief, zaaier en website in de gaten voor meer informatie.

Kampvuuravonden

Voor het seizoen 2017-2018 zijn de volgende kampvuuravonden gepland:

 • Kampvuuravond voor mannen - vrijdag 8 september 2017 - Spreker: Gerard Klijn
 • Kampvuuravond vader & dochter - zaterdag 25 november 2017 - Spreker: Bert Reinds
 • Kampvuuravond vader & zoon - zaterdag 13 januari 2018 - Spreker: Corjan Matsinger
 • Kampvuuravond voor mannen - zaterdag 10 maart 2018 - Spreker: Arthur Scheffer

Locatie:
Camping Slingeland
Slingelandseweg 19
3381 KZ Giessenburg

Voor de vader/dochter & zoon avonden is het de bedoeling dat vaders hun zoon of dochter meenemen of andersom. De toegang tot de avond is gratis. We zetten wel een fooipot neer voor de onkosten. Meer info ook te vinden via https://kampvuur-avonden.nl/locaties/item/giessenburg. Namens onze gemeente is Marius Voets de kartrekker. Voor vragen hierover kunt u een email sturen naar gerrit.romeijn@hggop.nl of mhjvoets@solcon.nl.

Toerustingsavond voor kringleiders

Donderdag 23 november 2017 organiseert de VTI commissie een speciale toerustingsavond voor kringleiders en mogelijk ook kringdeelnemers die wel eens een onderwerp voor bereiden. Deze avond vervangt de kringleidersevaluatieavond die we ander in juni houden. De avond wordt door Ronny en Gerrit voorbereid, en mogelijk wordt er ook een spreker uitgenodigd. Kringleiders, noteer maar alvast in de agenda!

Cursus en toerusting

De VTI commissie hoopt binnenkort een overzicht van cursusaanbod op te stellen voor de gemeente. Voordat overgegaan wordt tot opstellen wordt eerst gekeken hoe andere gemeenten hier mee omgaan. Doel is dat iedereen weet wat voor cursussen er zijn om geloofsgroei te stimuleren onder gemeenteleden. Verder is het van belang dat regelmatig nieuwe kringen starten. Hier zijn kringleiders voor nodig. Mogelijk door een cursus of training kun je erachter komen of je geschikt bent om een kring te leiden.

Gemeenteweekend

Dit seizoen wordt er geen gemeenteweekend georganiseerd. Wel is de gemeenteweekend commissie achter de schermen druk op zoek naar een mooie, nieuwe accomodatie voor gemeenteweekend 2019. Daarnaast stopt een aantal commissieleden ermee en geven zij graag het stokje over aan nieuwe commissieleden. Zou je mee willen organiseren dan kunt u zich melden bij Gerrit Romeijn. (gerrit.romeijn@hggop.nl).

Commissie VTI

De commissie Vorming, Toerusting en Inschakeling (VTI) is opgericht ter ondersteuning van de ouderling voor Vorming, Toerusting en Inschakeling. De commissie houdt zich bezig met het aanbod en de organisatie van toerustende activiteiten in de gemeente (zie hier­boven). Daarnaast is het de taak van de commissie om zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen in een taak die past bij hun gaven en talenten. De commissie VTI wordt ondersteund door kerkelijk werker Ronny van Renswoude en bestaat momenteel uit de volgende personen:

NaamAdresE-mailTel.nr.
Saskia Ritmeester Sluisweg 39 lokaal103@hotmail.com 0184-631490
Gerrit Romeijn (vz) Oranjestraat 48 gerrit.romeijn@hggop.nl 06-11290469
Hilda van Veen Binnendamseweg 42 hilda.van.veen@hggop.nl 0184-618557