Visual

Liederen in de erediensten

In de gewone zondagse erediensten wordt gebruik gemaakt van een liederenblad waarop alle liederen die we in de dienst zingen staan afgedrukt. We zingen psalmen in de oude en nieuwe berijming, gezangen uit o.a. het nieuwe liedboek en (kinder)liederen uit andere bundels zoals bijvoorbeeld de bundel Opwekking. Dat doen we onder het motto ‘Verbindend Vieren’. Daarmee bedoelen we dat we in de erediensten gebruik willen maken van de verschillende liedtradities die we als christenen kennen. Iedere traditie heeft haar eigen kracht en eenzijdigheid. Samen vullen ze elkaar aan en helpen ze ons in lofprijzing en aanbidding, in schuldbelijdenis en klacht in het verwoorden van hoogten en diepten. Tijdens bijzondere diensten is een liturgie in A5 –formaat aanwezig, waarin ook het Bijbelgedeelte staat afgedrukt. Als standaard bijbelvertaling wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling. Het zingen wordt begeleid door de organist, daarnaast  zullen regelmatig muziekgroepen een aandeel hebben in de begeleiding van de gemeentezang.

Organisten

De organisten van onze gemeente zijn:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
R.H. Romijn Akkerstraat 1 3372 EA 617527
Wouter de Haas Schapedrift 13 3371 HE 618616

Kerkkoor 'Vita Nova'

Ons kerkkoor heeft de naam 'Vita Nova'. Dit betekent 'Nieuw leven'. Onze dirigent is Sjaak Kazen. We zingen liederen in verschillende stijlen, van fraaie Engelse kerkmuziek tot liederen van Taizé. Een aantal keren per jaar zingen we tijdens de kerkdienst. Dinsdagavond is onze repetitieavond in 'De Oude School" (van 19.45 tot 21.45 uur). Houdt u van zingen dan bent u van harte welkom. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of mail naar vita.nova@hggop.nl.

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Ria de Groot (voorzitter) Wilhelminalaan 31 3381 BN 651759
Alie Verhoef (penningmeester) Molenhoek 2 2973 AG 641629
Adri Brandwijk (secretaris) Gijbelandsedijk 87a 2974 VG 641960
Bertien Timmer (bibliothecaris) Binnendamseweg 23 3381 GA 630264
Bob van der Sijde (bestuurslid) Lange Griendsweer 27 3371 CE 614657
Arie Korevaar (bestuurslid) Molenweg 8 3381 KL 617161
Rika Korevaar (bestuurslid) Binnendamseweg 41 3381 GA 612795

Muzikale fruitmand

Voor de kerkradioluisteraars verzorgt Peter Klein om de twee weken een uitzending met geestelijke muziek. Deze uitzendingen zijn op maandagmiddag van 17.00 uur tot 17.30 uur. De uitzendingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl. Wilt u muziek aanvragen voor de kerktelefoonluisteraars neem dan contact op met:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Peter Klein Kloevelaan 19 3381 LG 651087