Visual
Terug

“Geef voor je kerk”. Het college van kerkrentmeesters heeft de Actie Kerkbalans 2019 weer voorbereid.

Binnenkort overhandigt een van de vele vrijwilligers u de informatie over de Actie Kerkbalans, om vervolgens een week later uw toezegging weer in ontvangst te nemen. De opbrengsten van de Actie Kerkbalans zijn goed voor ruim 70% van onze begroting.

Van groot belang dus. Dit temeer daar het mogen beroepen van een fulltime predikant afhangt van een minimaal 15% hogere opbrengst dan 2018.

We doen een beroep op u om weer naar vermogen bij te dragen. We willen samen kerk zijn. Dan willen we toch ook samen zorgen dat de middelen er zijn om alle voorzieningen in stand te houden?

Brief Actie Kerkbalans 2019