Visual
Terug

Twee jaar geleden heeft de kerkenraad een bezinningsteam ingesteld. Het bezinningsteam heeft de opdracht gekregen om na te denken over de visie van de gemeente en die te beschrijven.

Waar staan we als gemeente en waar zouden we in de toekomst naar toe willen. Het bezinningsteam was samengesteld uit 4 kerkenraadsleden en 5 gemeenteleden.  In de afgelopen 2 jaar hebben ze 8 bijeenkomsten gehad. Als je de tijd neemt om over de gemeente en haar toekomst na te denken dan is er heel wat om over na te denken. Uiteindelijk is er een visiedocument opgesteld.  Op 16 en 17 maart heeft het bezinningsteam het visiedocument aan de kerkenraad gepresenteerd. Het visiedocument heeft als titel: “Tot de kern komen”. Aan de hand van de 3 kernwoorden: Vieren, Ontmoeten en Getuigen wordt de visie beschreven. De basis van het visiedocument wordt gevonden in de gelijkenis van de 2 verloren zonen uit Lucas 15:11-32. Het visiedocument begint met het uitspreken van dankbaarheid. Dankbaar dat we nog steeds gemeente van onze Here Jezus Christus mogen zijn hier in Giessen-Oudekerk en Peursum. De kerkenraad gaat het visiedocument in de mei vergadering vaststellen. Daarna zullen we toewerken naar een nieuw beleidsplan met het visiedocument als basis. Te zijner tijd zullen we het visiedocument presenteren in de gemeente. Hiermee komt een einde aan de opdracht van het bezinningsteam. Het bezinningsteam bestond uit: Alida de Jong, Mirjam de Baat, Marianne de Bruin, Coralien Pladdet, Ronald Nederveen, Jan Sterrenburg, Marius Voets, Bert Lammers en Ronny van Renswoude.