Visual
Terug

Afgelopen maandag heeft het gesprek met de PKN plaats gehad. Wij hebben daar de resultaten van de gevoerde acties gepresenteerd.

Vervolgens hebben we in een goed inhoudelijke gesprek nog een toelichting kunnen geven op de situatie. Men was buitengewoon verrast door de grote verandering die er is gerealiseerd in de financiële situatie, waardoor er nu een stabiele meerjarenbegroting kon worden afgegeven. Hiermee heeft onze gemeente aangetoond de verantwoordelijkheid te nemen voor het handhaven van een fulltime predikantsplaats. De resultaten zullen dan ook met een positief advies worden voorgelegd aan de commissie die de solvabiliteitsverklaringen afgeeft. Naar verwachten zullen we binnen 3 weken het definitieve besluit mogen vernemen.

Met dankbaarheid zien we terug op het verloop van de acties in het vertrouwen dat het beroepingswerk nu zonder belemmeringen voortgang kan vinden.