Visual
Terug

De diaconiecollecte op zondag 24 juni heeft een algemene bestemming. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Children Asking.

Deze stichting helpt kinderen in de favella’s van o.a. Sao Paulo (Brazilie) met een onderwijsprogramma om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, nuttige en verantwoordingsvolle leden van de maatschappij waartoe ze behoren. Children Asking gaat er hierbij vanuit dat de ontwikkeling van een kind is als die van een vogel die twee vleugels nodig heeft om
te kunnen vliegen. Eén vleugel voor de maatschappelijke en één voor de geestelijke ontwikkeling. Daarom volgen de deelnemende kinderen aanvullend onderwijs zodat hun prestaties op school verbeteren, maar wordt ook de christelijke boodschap nadrukkelijk gebracht. Aanvullend
hierop worden de gezinnen van de deelnemende kinderen thuis bezocht om de gehele familie te bemoedigen, bekend te maken met het christelijk geloof en om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Voor meer informatie: www.childrenasking.org