Visual
Terug

De diaconiecollecte op zondag 30 juni heeft een algemene bestemming.

De  Avondmaalscollecte  is bestemd voor Chris. Chris is onderdeel van de stichting Chris en Voorkom! Chris staat in de traditie van het christelijk geloof en biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en Connect (e-coaching). Daarnaast verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen over het aanpakken van pestgedrag en coaching op maat. Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Van harte aanbevolen.