Visual
Terug

De diaconiecollecte op zondag 17 november heeft een algemene bestemming.

De Avondmaalscollecte is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland, een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden morele steun, een luisterend oor en denken mee met het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. Vanuit onze regio zijn diverse vrijwilligers in Dordrecht actief. De vrijwilligers zijn gemotiveerde mensen uit allerlei kerken en gemeenten die de christelijke uitgangspunten onderschrijven. Financieel zijn ze sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. Van harte aanbevolen.