Visual
Terug

Met grote dankbaarheid kunnen de kerkrentmeesters meedelen dat de
opbrengst  van de actie: Sluit de begroting van 2018,  op
oudejaarsavond het streefbedrag van € 25.000 ruim heeft overtroffen.


De actuele stand ziet u hier op de website. Dit betekend dat we de
jaarrekening van 2018 zonder een tekort kunnen afsluiten. Maar nog
belangrijker is dat we daarmee aan de eerste voorwaarde voor het
verkrijgen van de solvabiliteitsverklaring hebben voldaan.
Alle eer aan God hiervoor en dank aan u als gemeente voor uw bijdrage.
In het nieuwe jaar zullen we direct weer een actie starten voor een
15% hogere opbrengst van de actie Kerkbalans. Maar met dit geweldige
resultaat zien we ook die actie met vertrouwen tegemoet !


De Kerkrentmeesters