Visual
Terug

Informatie over het gebruik van het kerkgebouw

Regelmatig worden er vragen gesteld over het gebruik van het kerkgebouw. Onderstaande informatie is dan van belang. Voor verdere vragen en beschikbaarheid kunt u mailen naar scriba@hggop.nl.

Diensten en activiteiten die rechtstreeks onder het gemeentewerk gerekend worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het gebouw wordt voor dit werk dan ook gratis ter beschikking gesteld. Voorbeelden hiervan zijn: huwelijksinzegeningen waarbij één van de partners doop-, belijdend- of kerkelijk meelevend lid van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum is, en het huwelijk wordt ingezegend door de plaatselijke predikant. Tijdens de dienst is er tenminste één ouderling van dienst, een koster en een organist aanwezig. Er wordt bij voorkeur gecollecteerd voor het college van kerkrentmeesters (onkostenbestrijding, verwarming, koster en organist). Eventuele andere bestemmin­gen kunnen worden toegestaan. Het kan ook voorkomen dat er een andere predikant voorgaat in de dienst. Het verzoek voor deze dienst wordt behandeld door de kerkenraad.

Wanneer de dienst niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente valt, ontstaat er een situatie waarbij het kerkgebouw gehuurd wordt. Dan is er een koster aanwezig. Een eventuele andere organist kan worden toegestaan. In dit geval wordt er contact opgenomen door onze organist die een duidelijke instructie aan de (gast)­organist geeft. Dit om te voorkomen dat er (onnodige) schade optreedt aan het orgel. Aan het bruidspaar wordt een bijdrage van 200 euro ter bestrijding van de onkosten gevraagd. Verzoeken voor het huren van de kerk voor bijvoorbeeld het geven van concerten en het opnemen van cd's worden behandeld door de kerkenraad. Ook hiervoor wordt dezelfde bijdrage ter bestrijding van de onkosten gevraagd. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als het bijvoorbeeld een benefietconcert betreft. Dit ook ter beoordeling van de kerkenraad.