Visual
Terug

Op woensdag 17 oktober is er in de Oude School een avond over een bijzonder thema in het kader van (geloofs)opvoeding. 

Onder leiding van Henk van Dam gaan we deze avond met elkaar in gesprek over het thema: "Met kinderen praten over seks."

Henk van Dam is verbonden aan Radar, een organisatie die met ouders en andere opvoeders nadenkt over allerlei (spannende) vragen en dilemma's in het kader van (geloofs)opvoeding.

Al heel wat jaren komt hij één of twee keer per jaar naar Giessen-Oudekerk om op een heel eigen manier met deelnemers aan de slag te gaan. De interactieve aanpak en de vele herkenbare praktijkvoorbeelden maken de avonden steeds weer tot een dynamisch herkenbaar, verrijkend en leerzaam gebeuren. 

We nodigen alle ouders van kinderen van harte uit. Gelet op het thema willen we geen leeftijdsgrens noemen van de kinderen: ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd maar ook ouders van tieners zijn van harte welkom. En  ook wie leiding geeft in het jeugdwerk is bij dezen van harte uitgenodigd.   

Vragen uit de groep zijn medebepalend voor de accenten die we leggen op de avond zelf.

Het gaat op deze avond enerzijds om de vraag: wat vertellen we onze kinderen en wanneer? Daarnaast gaat het om de vraag: hoe vertellen we het onze kinderen? 

Wat we vertellen heeft niet zozeer te maken met  "vertellen hoe het werkt". Dat  weten ze vaak al lang en bovendien is dat slechts een fractie van waar het uiteindelijk om gaat. We willen vooral ontdekken wat onze eigen visie op seksualiteit is, wat de Bijbel daaroverf zegt en hoe we dat kunnen voorleven in ons gezin en aan onze kinderen. Daarbij gaat het om noties als de verbinding van seksualiteit met liefde, met respect, intimiteit en trouw. Het gaat ook over de gedachte dat seksualiteit  in de schepping ons door God is gegeven en we daarvan intens mogen genieten. 

Vanuit die positieve insteek kijken we ook naar de andere manier van omgaan met seks zoals we die in de media bijvoorbeeld zien. Seks is los verkrijgbaar, is vooral voor de kick van het moment is meer nemen voor jezelf dan geven aan de ander. En we gaan na wat dat beeld van seks met onze kinderen en met onszelf doet. 

Een derde aspect is hoe we in ons gezin gestalte geven aan seksuele opvoeding. Die term is een bewuste keuze. Seksuele opvoeding is onderdeel van de totale opvoeding en dus geen losstaand iets. En seksuele opvoeding heeft vooral te maken met hoe je in je gezin omgaat met elkaar. Openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid zijn  in het kader van "praten over seks" sleutelbegrippen. Die begrippen  maken we concreet als het gaat om seksuele opvoeding. Hoe ga je met elkaar om in het gezin als het gaat om liefde, intimiteit en lichamelijkheid? Wat horen kinderen van jullie als ouders, wat zien ze, hoe ga je met elkaar om en hoe ga je in dezen met je kinderen om? Hoe bevordert (of juist belemmert) dat alles om de dingen bij naam te noemen en een openhartig gesprek te hebben met je kinderen? 

Een thema wat niet buiten jezelf omgaat maar waarin je iets van jezelf mag blootgeven en wat je ook confronteert met wie je zelf bent als ouder, juist ook in dezen.

We hopen dat je de moed hebt om het gesprek aan te gaan! De setting is veilig: niemand hoeft meer van zichzelf te laten zien dan hij/zij wil. Juist die ruimte en die veiligheid is de basis voor een gezind (seksueel) klimaat in het gezin. 

Woensdagavond 17 oktober beleven we het samen! Aanvang 20.00 uur, koffie en thee vanaf 19.45 uur.