Visual
Terug

Besluit genomen

liedboek-logo-blauwWoensdagavond 1 oktober jl. heeft de gemeenteavond over 'Verbindend Vieren' plaatsgevonden. Gepresenteerd is het voorgenomen besluit van de kerkenraad dat - zeer kort samengevat - luidt dat de Bundel 1938 wordt vervangen door het Nieuwe Liedboek én dat we (via het Liederenblad) uit diverse bundels blijven zingen. We blijven dus zingen uit alle beschikbare liederenbundels en voeren daarnaast een nieuwe vaste bundel in, te weten het Nieuwe Liedboek. De notitie waarop het voorgenomen besluit is gebaseerd, is hier te vinden.

De kerkenraad heeft tijdens de gemeenteavond de uitleg bij het voorgenomen besluit gegeven en hoorde de mening van de gemeente over 'Verbindend Vieren' en het Nieuwe Liedboek. De reacties van de aanwezige gemeenteleden worden door de commissie geïnventariseerd en gecategoriseerd en daarna gepresenteerd aan de kerkenraad.

Besluit

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 12 november 2014 alle reacties die ontvangen zijn tijdens de gemeenteavond maar ook daarvoor en daarna besproken. Gezien deze reacties, is na ampel beraad besloten om het eerder voorgenomen besluit niet definitief te maken. De kerkenraad onderkent het belang en de waarde van een vaste bundel (ook voor thuisgebruik) en zal zich daarom de komende tijd opnieuw bezinnen welke bundel als basisbundel, niet zijnde het Nieuwe Liedboek 2013, gebruikt zal gaan worden.