Visual
Terug

Deze studies over Jona, Job en Prediker zijn op donderdagavond, en wel op 7 februari (de Stigt), 21 februari (de Oude School) en 7 maart (de Rank).

De avond over Jona is zelfstandig bij te wonen, de avonden over Job en Prediker vormen een tweeluik. De avonden worden verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij het Evangelisch College) en ondersteund met een powerpointpresentatie die achteraf wordt opgestuurd en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Jona

Het verhaal van de profeet Jona kennen we vooral uit onze kindertijd, want het komt in elke kinderbijbel voor. Wat Jona allemaal meemaakt, spreekt tot onze verbeelding: een reis in de verkeerde richting, een harde wind, een grote vis, een wonderboom, wat een bijzondere geschiedenis. Jona is een uniek boek in de Bijbel: de meeste profetenboeken staan vol uitspraken namens God. Maar in dit boek niet: het vertelt over het leven en de overtuigingen van Jona zelf. Wat heeft het boek ons dan te zeggen? We kijken naar structuur en boodschap van het boek om deze vraag te bespreken. En we ontdekken dat het boek ons voor een belangrijke uitdaging zet!

Job en Prediker

Job en Prediker zijn twee van de wijsheidsboeken in ons Oude Testament. Samen met Spreuken en Hooglied, geven deze boeken de gelovige wijsheid voor het dagelijks leven met God. Welke bijdrage levert Job hieraan? Het boek verhaalt van Jobs wanhoop over zijn lijden, maar geeft het boek antwoord op de vraag naar het lijden? Nee, Job krijgt geen inzicht naar de achtergrond van zijn lijden. Op welke vraag geeft het boek dan wel antwoord? Samen onderzoeken we het boek om hierachter te komen, en betrekken daarbij ook het boek Spreuken.

Prediker is bekend om zijn uitspraak dat alles ijdelheid is. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Waarom staat er een boek in de Bijbel dat bij allerlei waarheden zijn vraagtekens zet? We onderzoeken de structuur en boodschap van het boek Prediker en kijken wat we kunnen met zijn uitspraak om alles onder de zon als ‘ijdelheid’ te beschouwen.