Visual
Terug

De Actie kerkbalans 2018 is inmiddels weer achter de rug. Vele vrijwilligers werkten hier weer aan mee. Ruim 90% van de begrootte opbrengst is toegezegd. Een mooie score. Maar we zijn er nog niet!

Naast de dank voor de toezeggingen, en de dank aan alle vrijwilligers, hier ook een oproep aan allen die nog geen toezegging of bijdrage deden, om dit alsnog te overwegen. Wilt u ons dit laten weten, mail dan aan actiekerkbalans@hggop.nl. We willen samen kerk zijn. Dan willen we toch ook samen zorgen dat de middelen er zijn om alle voorzieningen in stand te houden?

Zie ook bijgevoegde brief.