Visual
Terug

Tijdens de adventsweken is er elke week zondagsschool voor de groepen 1 t/m 6 en On Track. Alle groepen werken over het Kerstproject Lichtdragers van God.

Dit jaar lezen we de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Jezus. We ontdekken de verhalen van Zacharias, Maria, Elisabet en Johannes. Zij dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen. Daarmee zijn ze 'Lichtdragersvan God' geworden. We komen op het Kerstfeest uit bij Jezus, de volmaakte Lichtdrager. Met het kerstproject laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de wereld om ons heen.

Elke adventszondag heeft een speciaal thema:

2 december: Zacharias wordt stil gemaakt (Lucas 1:5-25)

9 december: Maria draagt in vertrouwen (Lucas 1:26-38)

16 december: Elisabet deelt in geloof (Lucas 1: 39-56)

23 december: Het wonder wordt langzaam zichtbaar (Lucas 1: 57-80)

Wij wensen iedereen een verwachtingsvolle advent toe, een uitzien naar de volmaakte Lichtdrager.