Visual
Terug

Op dinsdag 11 december 2018 in “De Oude School”.

Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 25,00 per persoon (incl. consumpties). (Indien mogelijk zelf snoeischaar meebrengen). Opgave t/m 4 december a.s. bij: Jany Bakker, tel. 0184-615456 of per e-mail bij: activiteitencommissie.hggop@gmail.com