Visual
Terug

Enkele weken geleden was er een oproep aan de mannen in onze gemeente om te inventariseren naar voldoende draagvlak voor oprichting van een mannenvereniging.

De opkomst was erg summier. We hebben in klein comité gebrainstormd over ideeën en mogelijkheden. Vanwege weinig draagvlak op dit moment is besloten om aansluiting te vinden bij een bestaande mannenvereniging. Inmiddels is contact gelegd met de mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" van hervormd Giessenburg. Alle mannen van harte welkom om vrijblijvend op woensdag avond de mannenvereniging te bezoeken. Het is twee wekelijks,aan de hand van een rooster zie je welk bijbelgedeelte behandeld worden.

De eerste avond is op 18 september 2019 in de Rank, zaal 3. Aanvang 19.45.
Bijbelgedeelte: Samuel 1:1-2:10, Gespreksleider Ds. M Dubbelman.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus van Dijk
0184684310 of via teusvandijk52@gmail.com