Visual
Terug

De Bijbelboeken Job en Prediker behoren tot de zogenaamde wijsheidsboeken in het Oude Testament.

Het boek Job verhaalt van Jobs wanhoop over zijn lijden, maar echte antwoorden krijgt hij niet. Toch valt er voor ons, eeuwen later, veel te leren over wijze waarop God met Job en de wijze waarop Job met zijn problemen omgaat. Tijdens de tweede avond van onze rondreis gaan we gezamenlijk op zoek naar wijsheid voor ons leven. We betrekken daarbij ook het boek Spreuken (van de hand van één van de meest wijze mensen ooit).

Graag nodigen we u en jou uit om deel te nemen. Donderdag 21 februari, aanvang 20:00 uur in de Oude School, Giessen-Oudekerk. Op DV 7 maart sluiten we de serie af met een avond over Prediker, te houden in de Rank.