Visual
Terug

In september 2018 treed jeugdouderling Geert Vlot af. Broeders Folly Folkerts, Ad Muilwijk en Gert van Loon zijn aftredend en herkiesbaar.

De kerkenraad vraagt u daarom om voor de vacature Geert Vlot - jeugdouderling namen van belijdende broeders in te dienen. Wij vragen u om bij voorkeur namen te noemen van broeders die wonen binnen de grenzen van onze kerkelijke gemeente. U kunt de namen indienen bij scriba Gert van Loon (Spindermolen 5, 3371 RN Hardinxveld - Giessendam, scriba@hggop.nl) tot en met woensdag 16-6-2018, onder vermelding van uw eigen naam. Op maandag 3-9-2018 zal de stemming plaatsvinden.