Visual
Terug

De kerkenraad heeft voor de vacature Geert Vlot (jeugdouderling) het volgende dubbeltal opgesteld: 

Aart den Breejen, Rivierdijk 829 en Huib de Jong, Benedenveer 32.
 
En voor de vacature René van Houwelingen (ouderling-kerkrentmeester) het dubbeltal:
Riens van Dijk, Buitendams 101 en Niels van de Wetering, Peulenlaan 66B.
 
Meer informatie over de kandidaten is te vinden onder de toren.
 
De stemming vindt plaats op maandag 17 december van 18.00 tot 20.00 uur in de consistoriekamer en is toegankelijk voor de belijdende leden van onze gemeente. Machtigingsformulieren liggen onder de toren, zijn te downloaden door te klikken op onderstaande link en zijn te verkrijgen via scriba Gert van Loon (Spindermolen 5, 3371 RN, Hardinxveld-Giessendam)