Visual
Terug

Henk Vlot ingehuurd

In het jeugdwerk van onze gemeente is nagedacht over versterking van het werk onder jongeren. Dit ook ter ondersteuning van de nieuwe jeugdouderlingen. Veel gaat er goed maar we zien allerlei mogelijkheden die nu onbenut blijven. In een eerder stadium is gevraagd of er vrijwilligers zijn die een structurele ondersteuning willen geven aan het jeugdwerk. Daar zijn geen reacties op geweest. Als kerkenraad hebben we besloten om Henk Vlot voor 4 uur per week in te huren. We hebben Henk hiervoor gevraagd omdat hij al op verschillende plekken, op vernieuwende wijze, in het jeugdwerk en in de gemeente, zijn steentje heeft bijgedragen. Wij denken dat zijn creatieve manier van denken en werken een waardevolle aanvulling is voor het jeugdwerk en bij andere activiteiten in de gemeente. Naast deze betaalde 4 uur zal Henk ook als vrijwilliger actief blijven in de gemeente. Henk zal begeleid worden vanuit het FlyLeaf team. We wensen Henk, samen met anderen, veel vreugde en zegen in het werk. We vragen of u Henk en zijn werk wilt blijven noemen in uw gebeden. Dat het jeugdwerk ook echt gebedswerk mag zijn.