Visual
Terug

Gemeenteavond gaat niet door! Ivm het afscheid van ds. en mevr. Lammers wordt de gemeenteavond verplaatst naar later dit jaar.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 mei jl. het visiedocument vastgesteld. De volgende stap wordt nu om dit document te 'vertalen' in beleid. Dat willen we als kerkenraad graag samen met het bezinningsteam en u als gemeente doen en daarvoor willen we graag een gemeenteavond houden. Deze staat gepland op donderdag 4 oktober aanstaande. Het visiedocument wordt samen met de Rond de Toren van september verspreid en kunt u daarna ook downloaden.