Visual
Terug

De kerkenraad heeft woensdag 19 september jl. besloten om de ambten van ouderling en diaken niet open te stellen voor vrouwen.

We zijn als kerkenraad het afgelopen jaar veelvuldig en zorgvuldig bezig geweest rondom het thema vrouw en ambt. We hebben nagedacht over wat de Bijbel zegt, wat de tijd zegt waarin we leven, maar ook wie we zijn als gemeente hier in Giessen-Oudekerk en Peursum. Het nemen van een beslissing hierin vonden we met elkaar niet gemakkelijk. We realiseren ons heel goed dat in de gemeente heel verschillend wordt gedacht over dit onderwerp. Van gemeenteleden die tegen zijn, gemeenteleden die voor zijn en gemeenteleden die geen uitgesproken mening hebben.

Biddend om de leiding van de Heilige Geest hebben we een keuze gemaakt. Voor sommige is dit een teleurstelling, voor anderen een opluchting. Maar met elkaar zijn we gemeente van onze Here Jezus Christus. Met elkaar mogen we verwachten dat Hij onze gemeente blijft leiden. Dit is ons gebed en wij hopen dat dit ook uw gebed is.