Visual
Terug

Als kerkenraad zijn we dankbaar voor de goede opkomst en de goede gesprekken die we op de gemeenteavond van 11 april jl. met elkaar mochten hebben over het onderwerp "vrouw in het ambt".

Op deze gemeenteavond stond de vraag centraal wat de Bijbel zegt over de vrouw in ambt. Maar lang niet iedereen was deze avond aanwezig en daarom willen we graag diegene die niet op de gemeenteavond aanwezig waren ook de gelegenheid geven om nog te reageren op dit onderwerp en dan met name te reageren op de vraag wat de Bijbel zegt over de vrouw in het ambt. U kunt dit doen t/m 3 september a.s. bij voorkeur per e-mail: moderamen@hggop.nl.

De kerkenraad is voornemens om in de vergadering van 19 september a.s. dan alle reacties te evalueren en aansluitend over te gaan tot een schriftelijke stemming over dit onderwerp.