Visual
Terug

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht.

Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht (Deut.16:20) U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl

Ook de 4 gezamenlijke kerken van Giessenburg/Giessen-Oudekerk doen weer mee met de Week van Gebed.

U/Jij bent van harte welkom op:

MAANDAG 21 JANUARI: DE TIL GIESSENBURG

DINSDAG 22 JANUARI: HERV. KERK GIESSEN-NIEUWKERK (ingang Dorpsstraat)

WOENSDAG 23 JANUARI: DE STIGT (onder de Maranatha kerk)

DONDERDAG 24 JANUARI: HERV. KERK GIESSEN-OUDEKERK (inloop met koffie/thee om 19.45 uur)

DEZE AVONDEN BEGINNEN OM 20.00 uur EN ZIJN ONGEVEER OM 21.00 uur AFGELOPEN.

Ook dit jaar is er weer een speciale jongerenbijeenkomst/Prayernight:

VRIJDAG 25 JANUARI IN OUDE SCHOOL  BIJ DE HERVORMDE KERK GIESSEN-OUDEKERK. Inloop

19.00 uur, aanvang 19.30 uur en de avond duurt tot 21.00 uur.

Meer informatie: Arie Heikoop (tel. 652032).

WeekVanGebedFlyer