Visual
Terug

In deze lessen ontdekten we dat God ons wil ontmoeten en dat wij deel mogen nemen aan die ontmoeting.

In principe herken je in elke kerkdienst de volgende structuur in de handelingen. Deze handelingen geven vorm aan het gesprek, de ontmoeting met God:

  1. De dienst van voorbereiding: het gaat hier om handelingen m.b.t. samenkomen en voorbereiden die de mensen bijeenbrengen in de intieme aanwezigheid van God.
  2. De dienst van het Woord: in een centraal moment van schriftlezing en woordverkondiging horen we Gods verhaal.
  3. Dienst van de dankbaarheid: het gaat hier om handelingen waarmee we God antwoorden en Hem danken. We worden weggezonden met de opdracht om onze dankbaarheid aan God te tonen door Hem te dienen in het leven van alledag.

In de lessenserie zagen we hoe God ons in de onderdelen van de eredienst wil ontmoeten en hoe wij, volwassenen en kinderen, onze deelname hieraan in kunnen vullen. Bij alle onderdelen vragen we ons af:

  • Hoe ontmoeten we God hierin?
  • Hoe heeft God het bedoeld, lezen we hier iets over in de Bijbel
  • Wat is onze inbreng?

En er is een folder die onder DeToren ligt om de dienst goed te kunnen volgen.

Groet,

De kinderen van groep 5

Donload hier de flyer