Visual
Terug
vrijdag 28 oktober 2016 9.00 - 9.30
Weergave: Normale activiteit

Elke laatste vrijdag van de maand is er in de KAPEL van 9.00 tot 9.30 een morgengebed.

Naast stilte en bijbellezing willen we ook bidden voor de mensen die dat nodig hebben.

Na afloop is er koffie of thee