Visual

Betrokkenen

College van diakenen

De diakenen ondersteunen de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Zij hebben een onmisbare rol bij de bediening van het Avondmaal en zijn verantwoordelijk voor de collecte.

HVD

De diaconie is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de Hervormde Vrouwen Dienst. Een groot aantal dames uit onze gemeente zijn betrokken bij het werk van de HVD, dat voor een groot gedeelte bestaat uit bezoekwerk. Ze brengen bijvoorbeeld een bezoek bij senioren rond hun verjaardag, na thuiskomst na een verblijf in een zieken- of verpleeghuis en aan nabestaanden van overledenen.

De HVD organiseert ook gezellige ouderenmiddagen en een jaarlijks ouderenreisje.

Contactpersoon    
Liesbeth Heikoop (voorzitter) fam.heikoop@solconmail.nl 652032

Commissie Gemeente in Bloei

Gemeente in Bloei is een commissie binnen onze gemeente die waar mogelijk probeert een hand en een voet te zijn in de omgeving van een kind of een ouder met een handicap. Elk jaar wordt er in onze gemeente ook een speciale dienst voor deze mensen georganiseerd. De collecte in deze dienst is dan ook voor Gemeente in Bloei/Club Immanuël bestemd.

Contactpersoon    
Carolien Bor j.bor101271@gmail.com 614370
Trea Donker kees.trea@gmail.com 613576 
Esther van Houwelingen jufessie@hotmail.com 06-16094505
Martin Post martin.post@hggop.nl 06-27391753

Activiteiten en initiatieven

Algemeen

 

Toerusting gemeente diaconale roeping

Als diaconie dienen we de gemeente te stimuleren een diaconale gemeente te zijn. Ieder die zich volgeling van Jezus Christus noemt, is geroepen tot dienst aan God en tot dienst aan de naaste. Van iedere christen mag dus verwacht worden dat hij zich inzet om de naaste in nood te helpen. Dat betekent vervolgens ook dat iedere christen die zich in moeilijkheden bevindt, in alle vrijmoedigheid een beroep mag doen op zijn of haar medechristenen. Hij hoeft zich daarvoor niet te schamen en mag erop rekenen niet beschaamd te worden.

Contactpersoon
Diaconie “algemeen”

Jeugddiaconaat

Door inzet van jongeren bij projecten stimuleren we hen om op welke manier dan ook hun gaven en talenten in te zetten voor de ander dichtbij of ver weg. Als gemeente moeten we naar elkaar omzien en dat we dit ook als Bijbelse opdracht mogen meenemen en uitdragen. Een bijzonder project is de diaconale jongerenreis naar Hongarije die al een aantal jaar op rij heeft plaatsgevonden.

Een aantal keer per jaar wordt er een jeugddienst georganiseerd in de kerk waarbij de jeugd een collectedoel aandraagt bij de diaconie.

Contactpersoon
Martin Post (jeugddiaken)

Verlenen bijstand, verzorging of bescherming

Waar mogelijk verleent de diaconie bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben. U kunt hierbij denken aan praktische zaken als vervoer naar de kerk of het ziekenhuis, huishoudelijke ondersteuning bij (langdurige) ziekte of ouderdom etc. Ook kan de diaken bijstaan bij individuele financiële hulpverlening.

Contactpersoon
Diaconie “algemeen”

Ondersteunen initiatieven maatschappelijk welzijn

Als diaconie nemen en ondersteunen we initiatieven ter bevordering van het maatschappelijk welzijn. U kunt hierbij denken aan o.a. de collecte en spullen voor de Voedselbank en de collecte voor SchuldHulpMaatje Molenlanden.

Contactpersoon
Diaconie “algemeen”

Diaconale Hulpdienst Giessenburg

Ieder kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning en/of financiële mogelijkheden.
Vanuit de Bijbelse opdracht weten alle plaatselijke kerken zich geroepen om hulp en steun te geven waar dat nodig en gewenst is. En dat willen zij ook doen vanuit de diaconale hulpdienst. Kerkleden en anderen stellen zich hiervoor beschikbaar.
We willen een helpende hand bieden daar waar dat nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren) kunnen krijgen.

Contactpersoon
Diaconie “algemeen”

Financiën

Financiële zaken

Het financiële gedeelte binnen de diaconie wordt geregeld door de penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor de betalingen en de geldstroom van de collecten naar de verschillende doelen.

Het banknummer van de diaconie is: NL12RABO0321702182.

Contactpersoon
Lennard Visser (penningmeester)

Diaconaal jaarproject

De diaconie ondersteunt het jaarproject. We collecteren hier meerdere keren per jaar voor.

Contactpersoon
Diaconie “algemeen”

Rondom de eredienst

Kerkauto

Als u geen vervoer hebt naar de kerkdiensten kunt u gebruik maken van de 'kerkauto'.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Contactpersoon
Martin Post
Kees Versloot

Bloemengroet

Iedere zondag worden er twee boeketten bezorgd bij (oudere) gemeenteleden die jarig zijn geweest, een jubilea hebben gevierd, te maken hebben met ziekte etc.

Contactpersoon
Kees Versloot

Inzamelen liefdegaven

Geven is een onderdeel van het gemeente-zijn. De collecte is daarom ook een essentieel onderdeel van de samenkomst. Collecteren herinnert ons aan wat de Bijbel leert over geven, over het delen van elkaars lasten.

Contactpersoon
Emile Both
Kees Versloot

Dienst Tafel van de Heer

Diakenen hebben een belangrijke rol bij de viering van het Heilig Avondmaal. Die rol is zichtbaar in het uitdelen van brood en wijn. Daarnaast bereiden de diakenen de tafel voor en zorgen voor het bijvullen van brood en wijn en het opruimen van de tafel.

Contactpersoon
Kees Versloot