Visual

De volgende activiteiten vinden plaats onder de coördinatie van de scriba.

Drukwerk

Algemeen

Het college van kerkrentmeesters is in het bezit van een kopieermachine en een copy­printer. De kopieermachine is voor kleine oplagen (tot ongeveer 20 stuks) en de copyprinter voor de grote oplagen. Voor elke activiteit ten dienste van de opbouw van onze gemeente kan hier gebruik van worden gemaakt. Ook is er een snijapparaat, een 23-rings perforator en een elektrisch nietapparaat aanwezig.

Contactpersoon    
Mary Korevaar drukwerk@hggop.nl 0184-651551

Om uw kerkactiviteit te laten drukken kunt u bij voorkeur telefonisch contact opnemen.

Houdt u er, zeker met grotere oplagen, rekening mee dat er meerdere verzoeken kunnen zijn en het drukken tijd en planning nodig heeft.

Liturgie

Tijdens bijzondere diensten is een liturgie in A5 –formaat aanwezig. Het is ook mogelijk zelf een (trouw)liturgie te laten drukken. Zie hiervoor het hoofdstuk Drukwerk-Algemeen.

Weekbrief

Iedere zondag (behalve in de zomermaanden) verschijnt er een weekbrief. De weekbrief bevat gegevens betreffende de kerkdiensten, collecte en de activiteiten en actuele berichten die betrekking hebben op de komende week. De weekbrief wordt gedeeld in de kerkapp en is in beperkte mate beschikbaar achter in de kerk.

Contactpersoon    
Aleida Oskam weekbrief@hggop.nl 06-23868276

Om berichten in de komende weekbrief te plaatsen kunt u voor donderdagmiddag 17.00 uur een mail sturen.

Zaaier

'De Zaaier' is een kerkbode tot verdieping van het geestelijk leven en ter bevordering van het onderlinge contact binnen Hervormde en Hersteld Hervormde gemeenten in de Alblasserwaard (Oost) en Vijfheerenlanden. Algemene informatie over de kerkbode, abonnement en advertenties is te vinden op: www.kerkbode-dezaaier.nl

Contactpersoon    
Emile Both (Scriba) dezaaier@hggop.nl 0184-653870

Om berichten in de komende Zaaier te plaatsen kunt u voor maandagavond 18.00 uur een mail sturen.

Om niet te vergeten

‘Om niet te vergeten’ is een blad waarin de gemeenteleden worden vermeld die vanwege hun ziekte of zorgen niet zo frequent aanwezig kunnen zijn in de gemeente. We willen hen niet vergeten en graag bij elkaar onder de aandacht brengen.

Het gaat om gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen, bezig zijn met een kuur, thuis worden verpleegd of in een verzorgingshuis wonen en gemeenteleden die in het buitenland verblijven.  Daarnaast vermelden we de verjaardagen van de gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn en van hen die verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn.

Als gemeente willen we ook meeleven met de vervolgde kerk. Iedere 2 maanden plaatsen we een stukje over de vervolgde kerk in Om Niet Te Vergeten. Achterin de kerk ligt dan een kaart met een inlegvel. Op dat inlegveld kunt u uw naam schijven als blijk van meeleven.

‘Om niet te vergeten’ komt maandelijks uit. Het blad wordt gedeeld in de kerkapp en is in beperkte mate beschikbaar achter in de kerk.

De pastorale informatie wordt aangeleverd door de pastoraal werker en de kerkelijk werker, de eindredactie ligt bij de scriba.

Contactpersoon    
Jan den Toom (Pastoraal Werker) jan.den.toom@hggop.nl 0184-652607

Om berichten in de komende Om niet te vergeten te plaatsen kunt u met een van hen contact opnemen.

Rond de Toren

Het kwartaalblad 'Rond de Toren' is ontstaan om de betrokkenheid binnen de gemeente te vergroten en iedereen op de hoogte te houden van wat er zoal rond de toren van Giessen-Oudekerk gebeurt.

'Rond de Toren' verschijnt elke 3 maanden, meestal in de derde week van maart, juni, september en december en wordt bij alle leden van de gemeente bezorgd.

Ieder gemeentelid is van harte uitgenodigd kopij aan te leveren. Denk aan verslagen of aankondigingen van activiteiten binnen de gemeente, iets bijzonders dat u onder de aandacht wil brengen, een overdenking, wist-u-datjes of ‘kronkeltjes’. Bijpassende illustraties zijn ook van harte welkom.

Contactpersoon    
Arina Both (Redacteur) redactie.ronddetoren@hggop.nl 06-13453072

Om berichten in de komende Rond de Toren te plaatsen kunt u deze (bij voorkeur digitaal) aanleveren aan de redactie.

Website

De website van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum bevat veel actuele informatie over de gemeente. U kunt er live of achteraf een kerkdienst beluisteren en bekijken en de liederenbladen downloaden. Verder staan er ook foto's van diverse activiteiten van de gemeente op. 

Het tabblad ‘De gemeente’ fungeert als digitale gemeentegids. Hier zijn alle onderdelen en vaste activiteiten van gemeente te vinden met de betreffende contactpersonen.

Contactpersoon  
Richard van der Sijde (webbeheerder) webbeheerder@hggop.nl         

Om berichten op de website te plaatsen kunt u een mail sturen.

Kerkapp

Sinds 2021 hebben we een eigen HGGOP App. Via deze app blijft u zo actueel mogelijk op de hoogte van de laatste berichten. De app is bedoeld om op een moderne en toegankelijke wijze contact te houden met elkaar en voldoet aan de 'privacy-wetgeving' waarbij de gegevens binnen een besloten omgeving staan. Iedereen die de app gebruikt dient eerst toegang te vragen, zodat dit optimaal geborgd wordt. Eenmaal lid kunt u zich bij vele groepen aansluiten, zoals uw wijkkring, weekbrief en meer. Via 'onderweg' blijft u op de hoogte van informele weetjes die gemeenteleden onderling kunnen delen en de verbondenheid versterken. De app heeft steeds meer toepassingen rondom activiteiten, kerkdiensten, collecte en meer. Download de app en doe mee. 

Gratis installeren op uw mobiel of tablet:

Contactpersoon  
vacature (beheerder) communicatie@hggop.nl

Communicatie commissie

De communicatie commissie bestaat uit de scriba, kerkrentmeester, VTI-lid en een aantal gemeenteleden. Zij houden zich bezig met de interne en externe communicatie, berichtgeving en informatievoorziening binnen onze gemeente en facilitering daarvan.

Belangrijke middelen waarmee gewerkt wordt zijn de websites www.hggop.nl  en  www.jeugdhggop.com, de weekbrief, de kerkapp HGGOP en De Zaaier.

Heeft u vragen of ideeën? Laat het weten via communicatiecie@hggop.nl