Visual

FlyLeaf

FlyLeaf

FlyLeaf is de naam voor het jeugdwerk in de gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. Letterlijk betekent de naam ‘FlyLeaf’ schutblad, bescherming. In de woorden ‘Fly’ en ‘Leaf’ zitten ook diepere betekenissen; Vleugels uitslaan, talenten ontwikkelen en inzetten.

Onder de paraplu van FlyLeaf willen we graag kinderen, tieners en jongeren zien groeien in geloof en als persoon. We willen hen graag een sterke geloofsbasis meegeven voor de rest van hun leven. We zijn ervan overtuigd dat de volgende kenmerken daarbij van groot belang zijn: een vertrouwensband tussen jongeren en jeugdwerkers, gebed met en voor jongeren en hen de ruimte bieden om hun gaven en talenten te ontdekken en deze in te zetten waar dan ook.

Zie ook facebook.

FlyLeaf team

 

Het FlyLeaf team is het overkoepelend overleg voor al het jeugdwerk. Zij hebben regel­matig contact over het reilen en zeilen binnen het jeugdwerk. Het FlyLeaf team bestaat uit de volgende personen:

FunctieNaamAdresPostcodeTel.nr.
Jeugdouderling Aart den Breejen Rivierdijk 829 WS 3371 EN 06-36315627
Jeugdouderling Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 0184-611982
Jeugddiaken Herman de Ruiter Giesser Wilderman 8 3371 NG 0184-630284
Kerkelijkwerker Jeanette Vos-Spek Maandag, woensdag en vrijdagochtend   06-52856417
Zondagschool Elsbeth Voets Ereprijsstraat 10 2971 BX 0184-693969
Basiscatechese on track Jolanda de Krijger Damstraat 10 3371 AD 0184-670845
Clubwerk Johan de Ruiter Buitendams 290 3371 BS 06-12962409
Groeimomenten Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 0184-785563
Pinksterkamp Huib de Jong Benedenveer 32 3363 AW 06-24710668
Soos de Korf Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 06-53377619
Penningmeester Wilco van Iperen Parallelweg 12 3371 GA 0184-670028
Jeugddiensten William Peursem Schoutsweer 7 3371 CT 06-34106146

Zondagsschool

Tijdens de tweede ochtenddienst is er voor de kinderen zondagsschool. Graag willen wij als leiding de kinderen op hun eigen niveau de verhalen vertellen uit de Bijbel. Samen met hen op zoek gaan naar wat deze verhalen ons vertellen en wat ze kunnen betekenen in ons leven. We hopen dat ze door de verhalen en de ontmoetingen met elkaar de Here Jezus en Zijn liefde mogen leren kennen. We gebruiken het materiaal van de methode vertel het maar. Wilt u meer weten over deze methode, kijk dan eens op de website www.vertelhetmaar.nl. Elk jaar sparen we met de kinderen voor een speciaal uitgekozen project. De zondagsschool staat voor iedereen open, ook voor kinderen die niet naar de kerk komen. Zij kunnen vanaf 11.00 uur in de hal van 'De Oude School' wachten, waarna ze met de kinderen uit de kerk naar hun eigen groep kunnen gaan. Er wordt zondagsschool gegeven aan drie groepen.

  • basisschoolgroepen 1 en 2 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 3 en 4 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 5 en 6 (in de oneven weken; 1x per twee weken)

De basisschoolgroepen 7 en 8 volgen in de even weken de basiscatechese On track. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ‘Vorming, Toerusting en Inschakeling’.

 Aan het einde van de zondagsschoolperiode is er een speciale dienst waarin de kinderen van groep 6 afscheid nemen van de zondagsschool en welkom zijn op de basiscatechese. De kinderen krijgen deze dienst een Bijbel ter voorbereiding op de basiscatechese. De zondagsschool organiseert het Kerstfeest en zorgt voor een bijdrage aan de Paasdienst en de Pinksterdienst. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een Kidspraise. Hierbij zijn alle kinderen van harte welkom!

Contactpersonen

GroepNaamAdresTel.nr.
groep 1/2 Angelina Folkerts De Sav.Lohmanstraat 10 617761
groep 3/4 Elsbeth Voets Ereprijsstraat 10 693969
groep 5/6 Niels van de Minkelis Grutto 8 613954

Gezien de grootte van de groepen verzoeken wij u vriendelijk om uw kind alleen naar de zondagsschool te laten gaan als het voor zijn of haar groep is. Voor vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen of mailen naar zondagsschool@hggop.nl.

Clubwerk

In onze gemeente zijn er clubs voor alle kinderen en tieners, vanaf groep 5. De club is een plaats van ontmoeting met leeftijdsgenoten. Iedereen is hartelijk welkom in de jeugdruimtes van de Oude School. Het clubseizoen begint half september 2018 en duurt tot aan de meivakantie. De contributie is € 17,50 per seizoen.

Zit jij inDagWanneerVanTotWaar
Groep 5 Dinsdag Om de week 18.45 20.00 de Oude School
Groep 6 Maandag Om de week 19.00 20.15 de Oude School
Groep 7 Woensdag Om de week 19.00 20.15 de Oude School
Groep 8 Dinsdag Om de week 19.00 20.15 de Oude School
Klas 1 of 2 Vrijdag Om de week 19.30 21.00 de Oude School
Klas 3 of 4 Woensdag Om de week 19.30 21.00 de Oude School
16+ Club Zondag 1ste Zondag v/d maand 18:30 - Vanaf 2 september
18+ Sunday Afternoon Zondag Iedere 3 weken 16.00 - Vanaf 29 september
Zit jij inWil je meer weten, vraag het dan aan
Groep 5 Leontine Timmer Troelstrastraat 49 615706
Groep 6 Carolien Bor  Van Clevestraat 37 614370
Groep 7 Michael Goudriaan Dr.Schöyerstraat 7
Gorinchem
06-22523696
Groep 8 Laurent de Ruiter - 06-13955470
Klas 1 of 2 Huib de Jong - 06-24710668
Klas 3 of 4 Alette Vlot - 06-57708082
16+ Club Ciska van Herwijnen - 06-24179955
18+ Sunday Afternoon Geert Vlot - 06-53252060

Natuurlijk kan je ook altijd contact opnemen met de club coördinator Johan de Ruiter, telefonisch op 06-1296 2409 of per mail johan.de.ruiter@hggop.nl.

The Game activiteiten

Voor de jeugd vanaf 12 jaar (klas 1) t/m ongeveer 17 jaar willen we een aantal bijzondere activiteiten door het jaar heen organiseren, the Game activiteiten. Deze activiteiten staan voor ontmoeting, uitdaging en groei in geloof. Aan het begin van het seizoen organiseren we “the Start Game” (21 en 22 september 2018), met overnachting. “The Winter Game” is dit seizoen op zaterdag 2 februari 2019. En op zaterdag 6 juli 2019 houden we “the Water Game”.

Horen, Zien en Doen - Tienerbijeenkomst

Hoe goed de dominee op zondag ook zijn best doet op de preekstoel; Het is vaak toch lastig te begrijpen wat er gezegd wordt. Een aantal tieners heeft gevraagd of het niet mogelijk is om regelmatig bij elkaar te kunnen komen waarbij zij meer horen uit de Bijbel en over Jezus in hun “eigen” taal.Elke eerste zondagavond van de maand wordt er een Tienerbijeenkomst gehouden voor iedereen die in klas 1 t/m 4 (16 jaar) van het voortgezet onderwijs zit. De Tienerbijeenkomst wordt gehouden gelijktijdig met de gewone kerkdienst en vindt plaats in “Soos de Korf”, Oudkerkseweg 68. (vlakbij de kerk). Horen, Zien & Doen. De Tienerbijeenkomst heeft geen vast programma. De invulling wordt
bepaald door het onderwerp en diegene die de bijeenkomst voorbereidt.

  • We gaan in elk geval met elkaar horen wat God ons vertelt door te lezen uit Zijn woord: de Bijbel.
  • We gaan sowieso met elkaar nadenken om te zien wat God nu bedoelt met de woorden die we gelezen hebben uit de Bijbel. We proberen dit te doen met behulp van praktische voorbeelden en in gewone tienertaal.
  • En als we gehoord hebben wat God ons vertelt en we zien wat God bedoelt, dan is de volgende vraag die gesteld wordt: wat ga ik daar nu mee doen?

Natuurlijk heeft ook het gebed een plaats in de Tienerbijeenkomst.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 06-53377619

GroeiMomenten

Vanuit de Passion Night zijn de GroeiMomenten ontstaan. Deze GroeiMomenten zijn bedoeld voor jongeren die serieus willen investeren in hun geloofsleven. We zoeken met elkaar naar groei in geloof, groei in persoon en groei in kennis. De GroeiMomenten hebben een vast format. We ontmoeten elkaar, we denken na met elkaar over een vraag die jullie zelf inbrengen en we sluiten af met een AvondGebed. Dit doen we rondom het kruis. We zingen dan, we zijn stil en we bidden op verschillende manieren met elkaar. Aansluitend is er nog ruimte om elkaar te ontmoeten. De eerste avond is op woensdag 12 september en begint om 20:00u in de Nok. De GroeiMomenten worden (afwisselend) geleid door Henk Vlot, Hilda van Veen en Ronny van Renswoude.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 785563

Club Immanuel*

Club Immanuel is een club voor verstandelijk gehandicapten. Het wordt georganiseerd door de drie kerken in Giessenburg: de Gereformeerde Kerk Giessenburg, de Hervormde Ge­meen­te Giessen-Nieuwkerk en de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. We hebben clubleden en clubleiding uit alle drie de kerken, maar ook mensen die niet naar de kerk gaan, zijn van harte welkom. In het winterseizoen hebben we elke dinsdagavond club van 19.00 uur tot 20.30 uur. Leeftijd en niveau lopen flink uiteen, maar voor de sfeer en de gezelligheid maakt dat niet uit.

Contactpersonen

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Janneke Sluimer Maasstraat 13 3371 SJ 618581
Leny Leeuwis      
Conny Pelikaan      

Pinksterkamp

Het was weer een groot succes en daarom willen we ook in 2019 weer een Pinksterkamp organiseren voor tieners van klas 1 t/m 4. Of dat je nu al jaren wacht om mee te gaan, of nu al niet kan wachten op het volgende kamp... iedereen is van harte welkom! Een weekend vol met leuke activiteiten, mooie serieuze momenten en veel lol en gezelligheid. Wij hebben er al weer zin in! Groetjes van de kampleiding! Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon: 

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Huib de Jong
Benedenveer 32
3363 AW
06 24710668

Jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie organiseert ieder jaar vier jeugddiensten. Daarvoor wordt een pakkend thema gekozen die in het bijzonder de jongeren aan zal spreken. Als jij goede ideeën hebt voor een thema of dienst, willen we die graag horen! Je kunt deze mailen naar jeugddienst@hggop.nl of neem contact op met:

NaamTel.nr.
Daan den Breejen 06-25357413
Diederik de Kok 06-51907923
William Peursem 06-34106146
Jorin Post 06-55062060

Soos 'De Korf'

De Soos, een gezellige uitgaansgelegenheid in Giessen-Oudekerk. Deze parel van de polder is regelmatig op zaterdagavond geopend vanaf 21.00 uur voor iedereen ouder dan 16. De naam zegt het al; De Soos staat voor sociaal uitgaan! Een mooie plek om nieuwe vrienden te ontmoeten. De Soos wordt gerund door een mooie club van jonge vrijwilligers en ondersteund door de 3 kerken van Giessenburg! De Soos is te vinden op de Oudkerkseweg 68 te Giessen-Oudekerk. Volg de soos op facebook om op de hoogte te blijven van de activiteiten!

Voor vragen kunt u contact opnemen met met de jeugd­ouderling.

Diaconale jongerenreis Hongarije 2019

In het komende seizoen zullen we voor de derde keer met een groep jongeren naar Hongarije afreizen. We zijn dan te gast bij Marcel en Lea Buchner. Zij werken daar met een team van Operatie Mobilisatie in Tata. We gaan van zaterdag 20 juli t/m zaterdag 27 juli 2019. We gaan een activiteitenweek organiseren voor kinderen in de basisschool leeftijd. Dat doen we in een gebied in Tata waar veel mensen in armoede leven. Meer weten? Kijk op diaconale jongerenreis Hongarije 2019