Visual

Kijk op de speciale jeugd website: www.jeugdvanhggop.com voor alle actuele info én activiteiten!!

FlyLeaf

FlyLeaf

FlyLeaf is de naam voor het jeugdwerk in de gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. Letterlijk betekent de naam ‘FlyLeaf’ schutblad, bescherming. In de woorden ‘Fly’ en ‘Leaf’ zitten ook diepere betekenissen; Vleugels uitslaan, talenten ontwikkelen en inzetten.

Onder de paraplu van FlyLeaf willen we graag kinderen, tieners en jongeren zien groeien in geloof en als persoon. We willen hen graag een sterke geloofsbasis meegeven voor de rest van hun leven. We zijn ervan overtuigd dat de volgende kenmerken daarbij van groot belang zijn: een vertrouwensband tussen jongeren en jeugdwerkers, gebed met en voor jongeren en hen de ruimte bieden om hun gaven en talenten te ontdekken en deze in te zetten waar dan ook.

 

FlyLeaf team

Het FlyLeaf team is het overkoepelend overleg voor al het jeugdwerk. Zij hebben regel­matig contact over het reilen en zeilen binnen het jeugdwerk. Het FlyLeaf team bestaat uit de volgende personen:

FunctieNaamAdresPostcodeTel.nr.
Jeugdouderling Aart den Breejen Rivierdijk 829 WS 3371 EN 06-36315627
Jeugdouderling Niels van de Minkelis Grutto 8 3371 JL 06-40434721
Jeugddiaken Martin Post Binnendamseweg 81 3381 GB 06-27391753
Kerkelijkwerker Mirjam Markesteijn-van den Tol (interim) Rivierdijk 494 3372 BX 06-45576372
Zondagschool Angelina Folkerts De Sav. Lohmanstraat 10 3371 VA 0184-693969
Basiscatechese on track vacant - - -
Clubwerk Johan de Ruiter Buitendams 290 3371 BS 06-12962409
Groeimomenten Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 0184-785563
Pinksterkamp Huib de Jong Benedenveer 32 3363 AW 06-24710668
Soos de Korf Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 06-53377619
Jeugddiensten Daan den Breejen - - 06-25574128

Zondagsschool

Tijdens de tweede ochtenddienst is er voor de kinderen zondagsschool. Graag willen wij als leiding de kinderen op hun eigen niveau de verhalen vertellen uit de Bijbel. Samen met hen op zoek gaan naar wat deze verhalen ons vertellen en wat ze kunnen betekenen in ons leven. We hopen dat ze door de verhalen en de ontmoetingen met elkaar de Here Jezus en Zijn liefde mogen leren kennen. We gebruiken het materiaal van de methode vertel het maar. Wilt u meer weten over deze methode, kijk dan eens op de website www.vertelhetmaar.nl. Elk jaar sparen we met de kinderen voor een speciaal uitgekozen project. De zondagsschool staat voor iedereen open, ook voor kinderen die niet naar de kerk komen. Zij kunnen vanaf 11.00 uur in de hal van 'De Oude School' wachten, waarna ze met de kinderen uit de kerk naar hun eigen groep kunnen gaan. Er wordt zondagsschool gegeven aan drie groepen.

  • basisschoolgroepen 1 en 2 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 3 en 4 (iedere week)
  • basisschoolgroepen 5 en 6 (in de oneven weken; 1x per twee weken)

De basisschoolgroepen 7 en 8 volgen in de even weken de basiscatechese On track. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ‘Vorming, Toerusting en Inschakeling’.

Aan het einde van de zondagsschoolperiode is er een speciale dienst waarin de kinderen van groep 6 afscheid nemen van de zondagsschool en welkom zijn op de basiscatechese. De kinderen krijgen deze dienst een Bijbel ter voorbereiding op de basiscatechese. De zondagsschool organiseert het Kerstfeest en zorgt voor een bijdrage aan de Paasdienst en de Pinksterdienst. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een Kidspraise. Hierbij zijn alle kinderen van harte welkom!

Contactpersonen

GroepNaamAdresTel.nr.
Groep 1, 2 en 3 Angelina Folkerts De Sav.Lohmanstraat 10 617761
Groep 4, 5 en 6 Mirelle Boer Oudkerkseweg 63 0617585948
Groep 7 en 8 (On Track) vacant    

Gezien de grootte van de groepen verzoeken wij u vriendelijk om uw kind alleen naar de zondagsschool te laten gaan als het voor zijn of haar groep is. Voor vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen of mailen naar zondagsschool@hggop.nl.

Catechesaties/Leren Geloven

Catechisatie betekent leren geloven. Leren begint heel jong en dat stopt niet meer. Dat geldt ook voor het leren geloven. Catechese is een wat oudere en moeilijke term voor een verlangen dat vandaag nog springlevend is. We willen kinderen, tieners en jongeren leren wat geloven betekent. Ouders beloven dat bij het doopvont en sinds kort belooft de gemeente dat ook. Met elkaar zijn we verantwoordelijk om te leren geloven. Naar aanleiding van een onderzoek naar de behoeften van jongeren vanaf 12 jaar, zijn we tot de ontdekking gekomen dat jongeren zelf in eerste instantie behoefte hebben aan ontmoeting met leeftijdsgenoten binnen de christelijke gemeente. Deze ontmoeting kan plaats vinden op allerlei manieren, belangrijk is dat de jongeren tijdens deze ontmoeting de gelegenheid krijgen met elkaar in gesprek te komen over alledaagse activiteiten, maar ook over de levens- en geloofsvragen. Op deze manier vindt het Leren geloven plaats binnen een bestaande activiteit als een clubavond en biedt daarmee een veilige setting om het gesprek aan te gaan. Voor het kerkelijk jaar 2021/2022 is er daarom besloten te investeren in toerusting van de clubleiding zodat deze ook, naast het organiseren van een leuke en gezellige clubavond, leert om het geloofsgesprek aan te gaan met de jongeren van 12-18 jaar.

Basiscatechese On Track

In groep 7 en 8 geven we basiscatechese in de oudste groep van de zondagsschool. Dit is iedere 14 dagen tijdens de tweede morgendienst. De basiscatechese is vooral gericht om Bijbelkennis te vergroten. We volgen de methode voor basiscatechese van de HGJB: On Track. Deze methode volgt de lijn van de Bijbel en legt duidelijke verbindingen naar het leven van kinderen/tieners. Daarnaast wordt iedere les een relatie gezocht met het gezin d.m.v. kleine opdrachten. Het ene jaar volgen we het Oude Testament en het andere jaar het Nieuwe Testament. De kinderen krijgen een poster mee naar huis, waarop ze de opdrachten en Bijbelteksten kunnen plakken. Dit seizoen ‘21-‘22 is het Nieuwe Testament aan de beurt. Contactpersoon: Andrea Huisman, andreakorevaar@hotmail.com

Contactpersoon

NaamE-mail  
Andrea Huisman andreakorevaar@hotmail.com    

Follow Me catechese

"Volg Mij" zegt Jezus Christus tegen zijn discipelen, zijn volgelingen. Dat is ten diepste het verlangen dat we willen voorhouden aan de tieners in de Follow Me mentorcatechese, volg Hem! Het eerste deel van de avond bestaat uit een centrale bijeenkomst met alle tieners van 12-15 jaar. We zingen, bidden, lezen, luisteren en geven met elkaar. Iedere week staat er een thema centraal waaronder: Volg Mij, Ver weggeraakt, God laat zich kennen, Lijden om Christus' wil, enz. Het tweede deel van de avond gaat de groep (op leeftijd) uit elkaar voor bespreking en verwerking van de lesstof in mentorgroepen. Deze groepjes worden geleid door een mentor. Iedere groep heeft een eigen mentor. De bedoeling is dat de mentor een aantal jaren meeloopt met zo'n groep. Naast dat de mentor inhoudelijk bezig is met de thema's is er ook ruimte en aandacht voor de tiener zelf. In de Follow Me catechese proberen we naast het “hoofd” ook aandacht te geven aan “Hart” en “Handen”.

Follow Me mentorcatechese wordt gehouden op donderdagavond, van 19:00 uur tot 20:00 uur in de Oude school. Dit seizoen starten we op donderdag 27 september 2018.

Komend seizoen staan de volgende mentoren klaar om aan de slag te gaan: Mirjam Markesteyn, Sebastiaan Muilwijk, Harriët van Schoonhoven, Aart den Breejen en Ronny van Renswoude.

Follow Me Next 16+

In verband met het vertrek van dominee Lammers zal er niet gestart worden met een 16+ catechese groep dit seizoen. Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom bij de 16+ club op zondagavond (eerste zondag van de maand) en/of bij de GroeiMomenten op de woensdagavond. Voor meer info zie het hoofdstuk Jeugdwerk.

Follow me next, 18 + catechese of hoe je het ook wilt noemen.

We gaan weer beginnen met een nieuw catechese seizoen voor alle jongeren van 18 jaar en ouder.  Een seizoen waarin we 1x in de twee weken bij elkaar komen op dinsdagavond in de Oude School.

We drinken met elkaar een bakje koffie of thee en bespreken als je dit wilt de dag dagelijkse dingen waar je op dat moment druk mee bent. Wanneer iedereen binnen is dan vragen we voordat de avond officieel begint eerst een zegen over de avond. En dan…?

Een paar dagen voordat er een bijeenkomst is krijg je via Whatsapp een Bijbelgedeelte doorgestuurd wat je dan al eens door kunt lezen en waar je alvast eens wat over na kunt denken. Tijdens de avond zelf lezen we het Bijbelgedeelte nog een keer. Vervolgens praten we met elkaar door over het Bijbelgedeelte. Met elkaar hopen we te ontdekken wat God ons wil leren met het Bijbelgedeelte en wat dit nu betekent voor jou, voor mij, voor ons in ons dagelijks leven. De eerste avond is dinsdag 5 oktober in de Oude School. Inloop vanaf 20.00 uur. We beginnen om 20.15 uur de bijeenkomst en deze duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Wanneer je nu twijfelt of je dit seizoen wel of niet zult deelnemen; wanneer je nu denkt dat dit niks is voor jou. Dan nodig ik jou bij deze van harte uit om eens geheel vrijblijvend te komen kijken.

Groet,

Pieter Prins

Overzicht catecheseseizoen 2021-2022

Bijeenkomst

Avond

Datum

1

di

5-okt

2

di

19-okt

3

di

2-nov

4

di

16-nov

5

di

30-nov

6

di

14-dec

7

di

21-dec

8

di

4-jan

9

di

18-jan

10

di

1-feb

11

di

15-feb

12

di

1-mrt

13

di

29-mrt

14

di

29-mrt

15

di

12-apr

16

di

26-apr

17

di

10-mei

18

di

24-mei

Belijden-is-doen groep (Belijdeniscatechisatie)

Geloof je in God? Wil je er over praten en denken met een groep? Wil je echt Jezus volgen? Wil je daar handen en voeten aan geven? De Heilige Geest ontdekken? En hoe Hij in je leven werkt... De Belijden-is-doen groep komt tweewekelijks samen en biedt de ruimte om in gesprek te gaan over deze geloofs- en levensvragen. Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden, delen we onze twijfels, groeien we en ontdekken we wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. Regelmatig maken we hierbij gebruik van het boekje ‘Ja, ik geloof’ van Kees van Dusseldorp. Hiernaast zullen er ook gemeenteleden uitgenodigd worden om iets te komen vertellen over hun keuze en/of geloofservaringen. Degenen die belijdenis van hun geloof in de gemeente willen afleggen, zullen daar tijdens de belijdenisdienst met Pinksteren de gelegenheid voor krijgen. Het doel van deze Belijden-is-doen groep is niet zozeer het ‘belijdenis doen’ op zich, voorop staat ten allen tijde het gesprek, het delen van levens- en geloofservaringen en leren getuigen van datgene wat we geloven. Gespreksleider tijdens deze avonden is Mirjam Markesteijn (interim-kerkelijk werker)

Mirjam Markesteijn

Interim-Kerkelijk Werker HGGOP

06-45576372

Clubwerk

In onze gemeente zijn er clubs voor alle kinderen en tieners, vanaf groep 5. De club is een plaats van ontmoeting met leeftijdsgenoten. Iedereen is hartelijk welkom in de jeugdruimtes van de Oude School. Kijk voor alle actuele datums op www.jeugdvanhggop.nl. De contributie is € 17,50 per seizoen.

Kijk ook naar de flyers van onze clubs!

HGGOP_flyer_16.pdf

HGGOP_flyer_groep_5-8.pdf

HGGOP_flyer_klas_1-4.pdf

Zit jij inDagWanneerVanTotWaar
Groep 5 Dinsdag Om de week vanaf 28 september 18.45 20.00 de Oude School
Groep 6 Woensdag Om de week vanaf 15 september 18.45 20.00 de Oude School
Groep 7 Woensdag Om de week vanaf 29 september 19.00 20.15 de Oude School
Groep 8 Dinsdag Om de week vanaf 21 september 19.00 20.15 de Oude School
Klas 1 of 2 Vrijdag Om de week vanaf 1 oktober 19.31 21.01 de Oude School
Klas 3 of 4 Vrijdag Om de week vanaf 1 oktober 19.30 21.00 de Oude School
16+ club (voor iedereen die 16,17 of 18 jaar oud is) Zondag Om de week op een zondagmiddag - - -
18+ Sunday Afternoon Zondag   - - -
Zit jij inWil je meer weten, vraag het dan aan
Groep 5 Bettie Romeijn 06-42129758
Groep 6 Arina Both 06-13453072
Groep 7 Jan Zwakhals 06-13024958
Groep 8 Jens Hartkoorn 06-29813714
Klas 1 of 2 Huib de Jong 06-24710668
Klas 3 of 4 Jan Kees de Jong 06-83398970
16+ Club Bettie Romijn 06-42129758
18+ Sunday Afternoon Ingrid Bot 06-18201983

Natuurlijk kan je ook altijd contact opnemen met de club coördinator Johan de Ruiter, telefonisch op 06-1296 2409 of per mail johan.de.ruiter@hggop.nl.

The Game activiteiten

Voor de jeugd vanaf 12 jaar (klas 1) t/m ongeveer 17 jaar willen we een aantal bijzondere activiteiten door het jaar heen organiseren, the Game activiteiten. Deze activiteiten staan voor ontmoeting, uitdaging en groei in geloof. Aan het begin van het seizoen organiseren we “the Start Game”, met overnachting. “The Winter Game” volgt later. En op zaterdag in juli “the Water Game”. Zie alle actuele data op www.jeugdvanhggop.nl

Horen, Zien en Doen - Tienerbijeenkomst

Hoe goed de dominee op zondag ook zijn best doet op de preekstoel; Het is vaak toch lastig te begrijpen wat er gezegd wordt. Een aantal tieners heeft gevraagd of het niet mogelijk is om regelmatig bij elkaar te kunnen komen waarbij zij meer horen uit de Bijbel en over Jezus in hun “eigen” taal.Elke eerste zondagavond van de maand wordt er een Tienerbijeenkomst gehouden voor iedereen die in klas 1 t/m 4 (16 jaar) van het voortgezet onderwijs zit. De Tienerbijeenkomst wordt gehouden gelijktijdig met de gewone kerkdienst en vindt plaats in “Soos de Korf”, Oudkerkseweg 68. (vlakbij de kerk). Horen, Zien & Doen. De Tienerbijeenkomst heeft geen vast programma. De invulling wordt bepaald door het onderwerp en diegene die de bijeenkomst voorbereidt.

  • We gaan in elk geval met elkaar horen wat God ons vertelt door te lezen uit Zijn woord: de Bijbel.
  • We gaan sowieso met elkaar nadenken om te zien wat God nu bedoelt met de woorden die we gelezen hebben uit de Bijbel. We proberen dit te doen met behulp van praktische voorbeelden en in gewone tienertaal.
  • En als we gehoord hebben wat God ons vertelt en we zien wat God bedoelt, dan is de volgende vraag die gesteld wordt: wat ga ik daar nu mee doen?

Natuurlijk heeft ook het gebed een plaats in de Tienerbijeenkomst.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Pieter Prins Nieuweweg 54 3371 CP 06-53377619

GroeiMomenten

Vanuit de Passion Night zijn de GroeiMomenten ontstaan. Deze GroeiMomenten zijn bedoeld voor jongeren die serieus willen investeren in hun geloofsleven. We zoeken met elkaar naar groei in geloof, groei in persoon en groei in kennis. De GroeiMomenten hebben een vast format. We ontmoeten elkaar, we denken na met elkaar over een vraag die jullie zelf inbrengen en we sluiten af met een AvondGebed. Dit doen we rondom het kruis. We zingen dan, we zijn stil en we bidden op verschillende manieren met elkaar. Aansluitend is er nog ruimte om elkaar te ontmoeten. De eerste avond is op woensdag 8 september en begint om 20:00u in de Nok. De GroeiMomenten zijn iedere drie weken en worden geleid door o.a. Henk Vlot.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Henk Vlot Buitendams 115 3371 BB 785563

Club Immanuel*

Alle jeugd in de leeftijd 8/9 tot 25 jaar hebben een uitnodiging gehad. Daarin zat ook de uitnodiging voor club Immanuël waar in staat de startdatum op 14 september is. Dit is echter nog niet het geval. Helaas moeten we nog even wachten met het starten van onze o zo leuke club. Via de bekende kanalen krijg je ter zijner tijd te horen wanneer we weer kunnen starten.

Vol goede moed de toekomst in.

Team club Immanuël

Contactpersonen

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Esther van Houwelingen     06-16095405
Leny Leeuwis      
Conny Pelikaan      

Pinksterkamp

Het was weer een groot succes en daarom willen we ook in 2022 weer een Pinksterkamp organiseren voor tieners van klas 1 t/m 4. Of dat je nu al jaren wacht om mee te gaan, of nu al niet kan wachten op het volgende kamp... iedereen is van harte welkom! Een weekend vol met leuke activiteiten, mooie serieuze momenten en veel lol en gezelligheid. Wij hebben er al weer zin in! Groetjes van de kampleiding! Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon: 

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Huib de Jong
Benedenveer 32
3363 AW
06 24710668

Jeugddienstcommissie

De jeugddienstcommissie organiseert ieder jaar vier jeugddiensten. Daarvoor wordt een pakkend thema gekozen die in het bijzonder de jongeren aan zal spreken. Als jij goede ideeën hebt voor een thema of dienst, willen we die graag horen! Je kunt deze mailen naar jdc.hggop@gmail.com of naar ons appen via 06-20876103. Uiteraard kun je ook één van de onderstaande commissieleden een appje sturen. 
 

Jeugddienst telefoon

06-20876103

Daan den Breejen

06-25357413

Nienke Stam

06-36528920

Anne van den Bosch

06-12701141

Amber Peursem

06-37482751

Jasmijn van der Priem

06-30191469

Jarnoud de Waard

06-29492224

Karine de Jong

06-23137050

 
NaamTel.nr.
Daan den Breejen 06-25357413
Anne van den Bosch 06-12701141
Amber Peursem 06-37482751
Jasmijn van der Priem 06-30191469
Jarnoud de Waard 06-29492224
Karine de Jong 06-23137050

Soos 'De Korf'

De Soos, een gezellige uitgaansgelegenheid in Giessen-Oudekerk. Deze parel van de polder is regelmatig op zaterdagavond geopend vanaf 21.00 uur voor iedereen ouder dan 16. De naam zegt het al; De Soos staat voor sociaal uitgaan! Een mooie plek om nieuwe vrienden te ontmoeten. De Soos wordt gerund door een mooie club van jonge vrijwilligers en ondersteund door de 3 kerken van Giessenburg! De Soos is te vinden op de Oudkerkseweg 68 te Giessen-Oudekerk. Volg de soos op facebook om op de hoogte te blijven van de activiteiten!

Voor vragen kunt u contact opnemen met met de jeugd­ouderling.

Diaconale jongerenreis Hongarije 2022 ??!!

In het komende seizoen zullen we misschien wel voor de 4de keer met een groep jongeren naar Hongarije afreizen. We hopen dan te gast te zijn bij Marcel en Lea Buchner. Zij werken daar werken voor Operatie Mobilisatie in Hongarije en hebben lokaal veel contaceten. We zijn nog aan het kijken of het lukt om dit concreet af te spreken. Het is de bedoeling dat het een werkvakantie wordt of dat we een activiteitenweek voor jongeren en kinderen kunnen organsieren. In Tata leven veel mensen in armoede, hoe mooi is 't als we daar van betekenis mogen zijn. Meer weten? Wacht nog even af :-)