Visual

De volgende activiteiten vinden plaats onder de coördinatie van de jeugdouderlingen.

Voor contactpersonen en actuele data kijk op www.jeugdvanhggop.com

Meer weten over hoe het jeugdwerk binnen onze gemeente georganiseerd is: Beschrijving_organisatie_Jeugdwerk.pdf

Ook voor de allerkleinsten en de kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8) zijn we er. Voor de kinderen onder de 4 jaar is er tijdens de beide morgendiensten oppas, voor groep 1 t/m 6 zondagsschool en voor groep 7 en 8 is er On Track.

Kinderoppas

Tijdens de beide morgendiensten is er oppas voor kinderen onder de 4 jaar. Fijn even spelen of wat kleuren terwijl papa en/of mama in de kerk is. De kinderen kunnen worden gebracht in de Oude School, waar ze worden opgevangen door de oppas.

Contactpersonen
Rianda Kroon
Christa de Rijke kinderoppas@hggop.nl

Zondagschool

Tijdens de tweede ochtenddienst is er voor de kinderen zondagsschool, ook voor kinderen die niet naar de kerk komen. Er wordt zondagsschool gegeven aan drie groepen:

 • basisschoolgroepen 1 en 2: iedere week
 • basisschoolgroepen 3 en 4: iedere week
 • basisschoolgroepen 5 en 6: iedere twee weken (oneven weken)

Basiscatechese ‘On Track’

Tijdens de tweede ochtenddienst wordt er basiscatechese gegeven aan de basisschoolgroepen 7 en 8: iedere twee weken (even weken).

Clubs

Een club is een plaats waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en met elkaar geloofsverdieping zoeken. Er zijn de volgende clubs:

 • Club basisschoolgroep 5
 • Club basisschoolgroep 6
 • Club basisschoolgroep 7
 • Club basisschoolgroep 8
 • Club klas 1-2 voortgezet onderwijs
 • Club klas 3-4 voortgezet onderwijs
 • Club 16+
 • Club 18+
 • Club 20+ ‘sunday afternoon’
 • Club Immanuel voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Groeimomenten

Vanuit de Passion Night zijn de groeimomenten ontstaan. Deze groeimomenten zijn bedoeld voor jongeren die serieus willen investeren in hun geloofsleven. Tijdens de groeimomenten zoeken de deelnemers met elkaar naar groei in geloof, groei in persoon en groei in kennis. De groeimomenten hebben een vast format: ontmoeten,  met elkaar nadenken over een ingebrachte vraag en afsluiting met een gebed, rondom het kruis. Aansluitend is er nog ruimte om elkaar te ontmoeten. De groeimomenten worden  iedere drie weken op woensdagavond gehouden.

Tienerdiensten ‘horen, zien, doen’

Horen, Zien & Doen-bijeenkomsten om meer te horen uit de Bijbel en over Jezus in de “eigen” taal van de jongeren. Iedere eerste zondag van de maand tijdens een reguliere avonddienst.

Belijden-is-doen groep (Belijdeniscatechisatie)

Geloof je in God? Wil je er over praten en denken met een groep? Wil je echt Jezus volgen? Wil je daar handen en voeten aan geven? De Heilige Geest ontdekken? En hoe Hij in je leven werkt... De Belijden-is-doen groep komt tweewekelijks samen en biedt de ruimte om in gesprek te gaan over deze geloofs- en levensvragen. Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden, delen we onze twijfels, groeien we en ontdekken we wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. Regelmatig maken we hierbij gebruik van het boekje ‘Ja, ik geloof’ van Kees van Dusseldorp. Hiernaast zullen er ook gemeenteleden uitgenodigd worden om iets te komen vertellen over hun keuze en/of geloofservaringen. Degenen die belijdenis van hun geloof in de gemeente willen afleggen, zullen daar tijdens de belijdenisdienst met Pinksteren de gelegenheid voor krijgen. Het doel van deze Belijden-is-doen groep is niet zozeer het ‘belijdenis doen’ op zich, voorop staat ten allen tijde het gesprek, het delen van levens- en geloofservaringen en leren getuigen van datgene wat we geloven.

Contactpersoon      
Tjerk Visser tjerkmarieke@gmail.com 06-84011276

Jeugddiensten

Per kalenderjaar worden er op zondagavond vijf jeugddiensten gehouden in plaats van een reguliere eredienst. Een jeugddienst kent een thema dat aansprekend is voor de jeugd. De jeugddiensten worden georganiseerd door de jeugddienstcommissie.

Pinksterkamp

Jaarlijks wordt er een pinksterkamp georganiseerd voor de jongeren (12-16 jaar). Een pinksterkamp is een weekend vol met leuke activiteiten, mooie serieuze momenten en veel lol en gezelligheid.

The expedition (voorheen The Game)

Een gave activiteit voor 1e tot 4/5e klassers. Soms met overnachting of alleen maar een dag deel. We zijn veel buiten en een altijd uitdagende ontmoeting staan voorop. Maar we duiken ook altijd het evangelie in. Wel eens preek gehoord terwijl je net uit een sloot kruipt? Bij the expedition kan het allemaal!

Soos 'De Korf'

De soos ‘De Korf’ is een ontmoetingsplek voor jongeren uit de buurt van Giessen-Oudekerk. Eén keer in de twee á drie weken is de soos geopend op zaterdagavond van 20.30 uur tot 01.00 uur. De soos is een stichting die wordt gerund door een bestuur van 12 vrijwilligers. Het gebouw van de soos is door de Gemeente Molenlanden ter beschikking gesteld aan de gezamenlijke kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk en Peursum. De soos heeft een christelijke identiteit. Dit betekent dat er vanuit een bepaalde visie wordt gehandeld. Zo worden er keuzes gemaakt in het soort muziek dat wordt gedraaid, wordt er naar elkaar omgekeken en worden er vanuit de opbrengsten diverse goede doelen ondersteunt. De minimumleeftijd om in de soos te komen is 16 jaar en aanmelding vooraf is vereist.