Visual

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad is als volgt samengesteld: 

Wijkouderlingen

NaamAdresPostcodeTelefoon
F. Folkerts Savornin Lohmanstraat 10 3371 VA 0184-617761
W. Gorree Dr. Grevemerijerstraat 80 3381 LD 0184-651722
A.C. Hoffland Graafdijk-oost 45 2973 VC 0184-642574
J.A. Leeuwis Oudkerkseweg 66a 3381 KR 0184-652211
G. van Loon Spindermolen 5 3371 RN 0184-615816
R. Stam Nassaustraat 26 3372 EE 0184-612172
M.C. van Schoonhoven Binnendamseweg 42a 3381 GC 0184-618503
M.H.J. Voets (preses) Ereprijsstraat 10 2971 BX 06-53616045

Ouderling-scriba

NaamAdresPostcodeTelefoon
G. van Loon Spindermolen 5 3371 RN 0184-615816

Ouderlingen voor het ouderenpastoraat

NaamAdresPostcodeTelefoon
A. Korevaar Peursumseweg 101a 3381 KV 0184-651551

Jeugdouderlingen

NaamAdresPostcodeTelefoon
P. Prins Nieuweweg 54 3371 CP 0184-611982
A.H. den Breejen Rivierdijk 829 WS 3371 EN 06-36315627

Ouderling voor vorming, toerusting en inschakeling

NaamAdresPostcodeTelefoon
G. Romeijn Oranjestraat 48 3373 AL 0184-634798

Ouderling voor zending en evangelisatie

NaamAdresPostcodeTelefoon
A. Muilwijk Binnendamseweg 70A 3381GD 0184-618479

Ouderling-kerkrentmeesters

NaamAdresPostcodeTelefoon
G. Blokland Neerpolderseweg 32 3381 JS 0184-616939
M. van Dijk Buitendams 101 3371 BB 06-33683832
J.J.A. Planken Zwaanstraat 37 2971 BA 0184-692029

Diakenen

NaamAdresPostcodeTelefoon
A. Amersfoort Neptunusstraat 11 3371 TH 0184-617570
C. den Besten Schaepmanstraat 23 3371 VE 0184-615352
A. de Rijke Binnendams 66 3373 AE 06-54258535
H. de Ruiter Gieser Wildeman 8 3371 NG 0184-630284
L.D.L.A. Visser Dr. Gravenmeijerstraat 68 3381 LD 06-39672917

Voorganger

NaamAdresPostcodeTelefoon
Vacant      

Kerkelijk werker

NaamAdresPostcodeTelefoon
J.L. den Toom Oudkerkseweg 12b 3381 KR 1084-652607

Pastorale zorg

NaamAdresPostcodeTelefoon
J.L. den Toom Oudkerkseweg 12b 3381 KR 1084-652607
vacant      

Wijkindeling en bezoekbroeders/-zusters

Voor een goed contact tussen kerkenraad en gemeente is de gemeente onderverdeeld in een aantal geografische wijken. De wijkindeling is als volgt:

Wijk Ouderling 
Wijk 1 Peursumseweg, Polder ten oosten van de Peursumsevliet, Giessen-Nieuwkerk Wout Gorree 0184-617404
Wijk 2 Bovenkerkseweg Martien van Schoonhoven 0184-618503
Wijk 3 Oudkerkseweg Martien van Schoonhoven 0184-618503
Wijk 4 Dr. Gravemeijerstraat, Kloevelaan, H.J. van Dijkstraat André Hoffland 0184-642574
Wijk 5 Binnendamseweg, Binnendams André Hoffland 0184-642574
Wijk 6 Hardinxveld-Giessendam: Over 't Spoor, 'Oud West', Westwijk Joop Leeuwis 0184-652211
Wijk 7 Hardinxveld-Giessendam: Buitendams, Peulenwijk Ron Stam 0184-612172
Wijk 8 Hardinxveld-Giessendam:  Wielwijk, Industrieterrein Nieuweweg, Nieuweweg, Kerkweg, Sluisweg, Parallelweg tot Sluisweg, Rivierdijk tot Sluisweg Gert van Loon 0184-615816
Wijk 9 Boven-Hardinxveld: alle straten, Parallelweg vanaf Sluisweg, Rivierdijk vanaf Sluisweg vanaf Sluisweg en alles onder de A15 (Gorinchem, Sliedrecht en Papendrecht) Folly Folkerts 0184-617761
Wijk 10 Overige gemeenten, Polder ten westen van de Peursumsevliet Marius Voets 06-53616045

De wijkouderlingen worden bij hun bezoekwerk in de wijk ondersteund door de volgende bezoekbroeders en -zusters:

WijkNaamAdresPostcodeTelefoonnummer
Wijk 1 Henri van Eeuwijk Arent van Gentstraat 31 3381 AA 0184-652952
Wijk 2 Wim Petersen Oudkerseweg 12 3381 KR 0184-651502
Wijk 3 Evelien van Schoonhoven Binnendamseweg 42a 3381 GC 0184-618503
Wijk 4 Bob van der Sijde Lange Griendsweer 27 3371 CE 0184-614657
Wijk 5 Bob van der Sijde Lange Griendsweer 27 3371 CE 0184-614657
Wijk 6 Joke van Herwaarden Stationstraat 10 3371 XA 0184-611753
Wijk 7 Gerrit de Baat Oudkerkseweg 2 3381 KR 0184-651888
Wijk 8 Leen van Wijngaarden Vinkeweer 7 3371 RP 0184-622534
  Rina v.d. Waal van Dijk Vlietstraat 41 3371 RG 0184-630122
Wijk 9 Rob Markesteijn Rivierdijk 494 3372 BX 0184-617188
Wijk 10 Aart Romeijn Polderweg-oost 1 2973 AN 0184-642751
  Bas Lagerwerf Gijbelandsedijk 121 2974 VE 06-36058600

Pastoraal bezoeker

Als kerkenraad merken we steeds opnieuw dat sommige wijken te groot zijn voor één wijkouderling. Om de gemeenteleden in de grote wijken toch voldoende pastorale aandacht te geven zijn er een aantal pastoraal bezoekers aangesteld. Zij gaan in overleg met de wijkouderling zelfstandig op bezoek. De pastoraal bezoeker kan alleen op bezoek komen of samen met een bezoekbroeder/-zuster. De pastoraal bezoekers zijn geen ambtsdrager en doen hun pastorale werk dan ook onder verantwoordelijkheid van de wijkouderling van de wijk waartoe ze zijn aangesteld. Ze maken deel uit van het consistorie overleg. Daar hebben ze ook een geheimhoudingsbelofte afgelegd. De volgende pastorale bezoekers zijn benoemd:

WijkNaamAdresPostcodeTelefoonnummer
Wijk 10 Bari Oskam en Henk Oskam      
Ouderenwijk Louis van Wijngaarden,Wim Blom en Wim Petersen      

College van diakenen

NaamFunctieAdresPostcodeTelefoonnummer
A. Amersfoort PR Neptunusstraat 11 3371 TH 0184-617570
C. den Besten Voorzitter Schaepmanstraat 23 3371 VE 0184-615352
A. de Rijke Secretaris Binnendams 66 3373 AE 06-54258535
H. de Ruiter Jeugddiaken Gieser Wildeman 8 3371 NG 0184-630284
L.D.L.A. Visser Penningmeester Dr. Gravenmeijerstraat 68 3381 LD 06-39672917

De diakenen proberen de noden in de gemeente en de samenleving te onderkennen. Het college van diakenen zal op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat is niet alleen iets van diakenen. De hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid, ziekte, onderdrukking. Om iets te laten zien van Gods toe­komst. U kunt het werk van het college van diakenen steunen door uw gebed maar ook daadwerkelijk door uw financiële steun. Ter informatie vermelden we het banknummer: NL12RABO0321702182.

De diakenen zijn, evenals de wijkouderlingen, gekoppeld aan bepaalde wijken:

WijkDiaken
Wijk 1+2 C. den Besten
Wijk 3+4+10 A. de Rijke
Wijk 5+6 H. de Ruiter
Wijk 7+8 A. Amersfoort
Wijk 9 -