Visual

Gebedskringen

Momenteel zijn vier gebedskringen in onze gemeente:

  • Eén keer per maand, op de derde zondag van de maand na de avonddienst in 'De Oude School'.
  • Eén keer per maand, op de eerste dinsdag van 9.00 uur -10.00 uur in 'De Oude School'. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en kaarten te versturen.
  • Elke maandag avond, 19.30 uur in de Dakkapel.
  • Laatste vrijdag van de maand, 9.00 uur in de Dakkapel.

De bijeenkomsten zijn eenvoudig van opzet. Stukje lezen uit de bijbel, gedachtewisseling, een aantal liederen zingen en gezamenlijke voorbede.

Het is niet erg als onze gebeden niet zo ‘precies kloppend’ zijn. God zoekt aanbidders in Geest en waarheid.

Van harte welkom: thuis in uw binnenkamer of op één van de gebedskringen.

Kringleider

Frequentie

Aanvang

Vrouwengebedskring

Liesbeth Heikoop
0184 652032

eerste dinsdagmorgen van de maand

Eerst volgende keer is dinsdag 2 oktober

Gebedsgroep Dakkapel

Henk Oskam
0184-692641

Elke week

Maandelijks

Maandagavond om 19:30 uur

Zondagavond gebedskring

Kees Zanen
0184 652808

Maandelijks

Derde zondagavond in de maand na de kerkdienst

 

dakKAPEL

Buiten de vaste gebedsgroepen in de gemeente hebben we ook een gebedsruimte beschikbaar. In deze ruimte is altijd ruimte voor gebed, stilte, Bijbellezing, zingen, luisteren naar muziek. Als er behoefte is aan een gebedsmoment samen met iemand of met een groepje is dit altijd bespreekbaar. Als de Oude School open is, ben je ook altijd welkom in de DakKAPEL om even tot jezelf en tot God te komen.

Er is 1 vast gebedsmoment in de week, elke maandagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Op de maandagavond wordt er gebeden voor hen die ziek zijn naar aanleiding van de voorbede, als u wilt dat er persoonlijk voor u gebeden wordt wees vrij om langs te komen. Het kan zijn dat uw zorgen zo groot zijn dat u zelf niet in staat bent om ervoor te bidden, dan is dat ook mogelijk om door te geven. Zodat wij voor u kunnen bidden.

U kunt dit melden via e-mail dakkapel@hggop.nl

Kringwerk (algemeen)

Naast de gebedskringen bestaan in onze gemeente tal van andere kleine kringen. Van ouds­her zijn dat de Bijbelgesprekskringen, Bijbelstudiekring en de wijk­kringen. Het (accent)verschil tussen beide soorten kringen wordt hieronder nader uitge­legd. De overeenkomst is dat zowel op de Bijbelkringen als op de wijkkringen de ontmoe­ting met elkaar, rondom een open bijbel, centraal staat. Er is ruimte voor zang, gesprek en gebed met en voor elkaar. Een prima gelegenheid om een stukje ‘gemeenschap der heili­gen’ te ervaren: verbondenheid met elkaar en met onze God. En dat niet alleen: ook een mooie gelegenheid om anderen eens voor uit te nodigen. Zodat onze kringen echte 'Gemeente­GroeiGroepen' (GGG’s) worden. Groepen die groeien in geloof, in gemeen­schap èn in getuigenis/getal.

Bent u nog nooit naar een Bijbelkring of wijkkring geweest, dan kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend een keer gaan kijken bij een van de bestaande kringen. Als u van te voren de kringleider of kringcoördinator belt, dan kan deze u vertellen waar en wanneer de kring bij elkaar komt of kijk in de Agenda.

Bijbelgesprekskringen

Binnen de Bijbelkringen onderscheiden we de Bijbelgesprekskringen en de Bijbelstudie­krin­gen. Kenmerkend voor de Bijbelkringen is het bezig zijn met en vanuit de Bijbel. Daarnaast is uiteraard ook de ontmoeting met elkaar belangrijk. In verge­lijking met de wijkkringen hebben de Bijbelkringen een hogere frequentie, meer accent op bezig zijn met de Bijbel en geen geografisch-wijkgericht karakter

Algemene Bijbelgesprekskringen

Kringleider

Frequentie

Kringavond

Jan Boeren

06 51682636

kapoetsensijs@hetnet.nl

3 wekelijks

Woensdag avonden

Startdatum volgt via weekbriefagenda of persoonlijke uitnodiging.

Cees Bakker
0184 615456
cees.bakker@hggop.nl

maandelijks

Donderdag avonden

Startdatum volgt via weekbriefagenda of persoonlijke uitnodiging.

Wim Petersen
0184 651502

3 wekelijks

donderdag
Start op 21 september
20.00 uur

Timoteüskring
Ad Muilwijk
0184 618479

3 wekelijks

Donderdag avonden  

Startdatum volgt via weekbriefagenda of persoonlijke uitnodiging.

Arie Korevaar
0184 651551
(o.l.v. ds. Lammers)

maandelijks

Donderdag middagen 

Startdatum n.n.b.

Na  vertrek ds. Lammers wordt gezocht naar nieuwe kringleider.

Mariëlle van Muijlwijk
06-13860026

3 wekelijks

Maandag avonden 

Startdatum volgt via weekbriefagenda of persoonlijke uitnodiging.

 Bijbelgesprekskringen voor bepaalde doelgroepen

Doelgroep/
Kringleider

Frequentie

Aanvang

vrouwen vanaf 18 jr
Andike de Ruiter
0184 611844

elke tweede woensdagochtend in de maand

Woensdag ochtend
9.15 -11.15 uur

Startdatum volgt via weekbriefagenda of persoonlijke uitnodiging.

Belijdeniskring 2015 (B15)
Martien en Evelien van Schoonhoven
0184618503

1x maand

Startdatum volgt via weekbriefagenda of persoonlijke uitnodiging.

Gesprekskring
Marian Slagboom en 
0184 621422
slagboom@kinderoase.nl

1x per  maand

Zondagavond na kerkdienst       we starten na het startweekend. Datum n.n.b.

Bijbelstudiekring

De Bijbelstudiekring verdiept zich in een Bijbelboek of -gedeelte zonder gebruik te maken van een specifiek studieboekje als handleiding. Een Bijbelgedeelte wordt thuis gelezen en bestudeerd en op de kringavond besproken. De Bijbel­studiekring is bedoeld voor diegenen die dieper op een Bijbelboek of -ge­deelte willen ingaan.

Kringleider

Frequentie

Aanvang

Jan Sterrenburg
610737

3 of 4 we­ke­lijks

Op woensdagavonden

Startdatum volgt via weekbriefagenda of persoonlijke uitnodiging.