Visual

Een belangrijk element van het 'Gemeente - zijn' is volgens de Bijbel de onderlinge verbon­denheid en betrokkenheid van de leden van de gemeente. In 1 Korintiërs 12 vers 26 lezen we: "Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaams­deel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde".

De gemeente is als een lichaam waarvan de verschillende leden nauw op elkaar betrokken zijn. We worden als leden van de gemeente van Christus opgeroepen om oog te hebben voor elkaar en in elkaars zorgen en vreugden te delen. Dit kan op heel ongedwongen en informele manier gebeuren, gewoon door met elkaar als gemeenteleden mee te leven, onze zorgen te delen en elkaar daarin, waar mogelijk, bij te staan. Om het met een Bijbels beeld te zeggen: we mogen schapen zijn met het hart van een herder.

Naast de taak die ieder gemeentelid hierin heeft, zijn ook verschillende mensen aangesteld om deze christelijke opdracht gestalte te geven. In onze gemeente zijn dit de predikant, de pastoraal werker, de wijkouderlingen, de bezoekbroeders en -zusters, de pastoraal bezoeker, de leden van de pastorale werkgroep en de HVD-dames. 

Pastorale coördinatie

Wanneer u behoefte heeft om iets te delen, ergens over door te praten of vragen heeft dan neemt u in eerste instantie contact op met de wijkouderling. De wijkouderling zal in overleg met u zoeken naar de beste opvolging. Deze route kiezen we bewust om goed overzicht over het pastorale werk te houden. Dit geldt eigenlijk voor alle situatie. Alleen als er plannen zijn om te trouwen kan daarvoor de predikant worden benaderd.

Dit wil niet zeggen dat je een predikant of een pastoraal werker niet meer mag bellen maar die zal het altijd terug koppelen met de wijkouderling. De wijkouderling zal in overleg met u voor een opvolging zorgen.

Predikant en Pastoraal werker

De predikant en pastoraal werker bezoeken de gemeenteleden die zijn opgenomen in de ziekenhuizen. Bij thuiskomst worden de gemeenteleden in de regel bezocht door de pastoraal werker. De predikant en pastoraal werker verdelen hun aandacht over het pastoraat in algemene zin, aandacht voor chronisch zieken, aandacht voor lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, gemeenteleden die tijdelijk zijn opgenomen in een zorginstelling, gemeenteleden in de laatste fase van hun leven en de nazorg na overlijden van een partner.

De predikant heeft nog de specifieke aandachtsgebieden: huwelijk, geboorte en doop. De pastoraal werker  heeft nog de specifieke aandachtsgebieden: gemeenteleden die in verzorg- en verpleegtehuizen verblijven en het bezoeken van een aantal weduwen en weduwnaars. De groep weduwen en weduwnaars is groot in onze gemeente. Daarom zal een deel van deze groep door de pastoraal werker bezocht worden, anderen worden bezocht door één van de ouderen ouderlingen of een pastoraal bezoeker.

NaamAdresPostcodeTelefoon
J.L. den Toom
Oudkerkseweg 12b 3381 KR 0184-652607
Mirjam Markesteijn-van den Tol (interim) Rivierdijk 494 3372 BX 06-13725575

Wijkouderlingen en bezoekbroeders/-zusters

De wijkouderlingen proberen iedere 2 jaar de gemeenteleden thuis te bezoeken. In de meeste gevallen doen ze dit samen met een bezoekbroeder/-zuster. In de ontmoetingen is er ruimte om met elkaar over alles rondom het leven, geloof en kerk te spreken.

WijkOuderlingTelefoonnr
Wijk 1 Wout Gorree 0184-651733
Wijk 2 Martien van Schoonhoven 0184-618503
Wijk 3 Martien van Schoonhoven 0184-618503
Wijk 4 Andre Hoffland 0184-642574
Wijk 5 Andre Hoffland 0184-642574 
Wijk 6 Joop Leeuwis 0184-618503
Wijk 7 Ron Stam 0184-612172
Wijk 8 Gert van Loon 0184-615816
Wijk 9 Folly Folkerts 0184-617761
Wijk 10 Marius Voets 06-53616045

De wijkouderlingen worden bij hun bezoekwerk in de wijk ondersteund door de volgende bezoekbroeders en -zusters:

WijkNaamAdresPostcodeTelefoonnummer
Wijk 1 Henri van Eeuwijk Arent van Gentstraat 31 3381 AA 0184-652952
Wijk 2 Wim Petersen Oudkerseweg 12 3381 KR 0184-651502
Wijk 3 Evelien van Schoonhoven Binnendamseweg 42a 3381 GC 0184-618503
Wijk 4 Bob van der Sijde Lange Griendsweer 27 3371 CE 0184-614657
Wijk 5 Bob van der Sijde Lange Griendsweer 27 3371 CE 0184-614657
Wijk 6 Joke van Herwaarden Stationstraat 10 3371 XA 0184-611753
Wijk 7 Gerrit de Baat Oudkerkseweg 2 3381 KR 0184 651898
Wijk 8 Leen van Wijngaarden Vinkeweer 7 3371 RP 0184-622534
  Rina v.d. Waal van Dijk Vlietstraat 41 3371 RG 0184-630122
Wijk 9 Rob Markesteijn Rivierdijk 494 3372 BX 0184-617188
Wijk 10 Aart Romeijn Polderweg-oost 1 2973 AN 0184-642751
  Bas Lagerwerf Gijbelandsedijk 121 2974 VE 06-36058600

Ouderen ouderlingen

Huisbezoeken aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De gemeente is verdeeld in 2 ouderenwijken: ouderenwijk 1 t/m 5 en Ouderenwijk 6 t/m 10. Daarnaast zijn de ouderen ouderlingen betrokken bij het frequenter bezoeken van de gemeenteleden die verblijven in een zorginstelling, weduwe en weduwnaars, rondom de laatste fase van het leven en aandacht na het overlijden van een partner.

WijkOuderlingTelefoonnr
Ouderenwijk 1 t/m 5 Arie Korevaar 651551
Ouderenwijk 6 t/m 10 Wim Blom 06-57057482

Pastoraal bezoeker

Als kerkenraad merken we steeds opnieuw dat sommige wijken te groot zijn voor één wijkouderling. Om de gemeenteleden in de grote wijken toch voldoende pastorale aandacht te geven zijn er een aantal pastoraal bezoekers aangesteld. Zij gaan in overleg met de wijkouderling zelfstandig op bezoek. De pastoraal bezoeker kan alleen op bezoek komen of samen met een bezoekbroeder/-zuster. De pastoraal bezoekers zijn geen ambtsdrager en doen hun pastorale werk dan ook onder verantwoordelijkheid van de wijkouderling van de wijk waartoe ze zijn aangesteld. Ze maken deel uit van het consistorie overleg. Daar hebben ze ook een geheimhoudingsbelofte afgelegd. De volgende pastorale bezoekers zijn benoemd:

WijkNaamAdresPostcodeTelefoonnummer
Wijk 10 Bari Oskam en Henk Oskam      
Ouderenwijk Louis van Wijngaarden en Wim Petersen      

Pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep bestaat uit gemeenteleden die zich bezighouden met structureel pastoraat: relatief frequente pastorale aandacht in situaties met een meer structureel karakter. De inzet van deze werkgroepleden wordt gecoördineerd door de pastoraal werker. Als coördinator krijgt hij signalen vanuit predikant of wijkouderlingen over situaties waar behoefte is aan frequent(er) pastoraat. Op basis van die signalen benadert de pastoraal werker vervolgens iemand van de pastorale werkgroep, die daarna door de wijkouderling geïntroduceerd wordt bij degene die pastorale zorg behoeft. De leden van de pastorale werkgroep zijn geen ambtsdrager en doen hun pastorale werk dan ook onder verantwoordelijkheid van de wijkouderlingen van de wijken waartoe hun bezoekadressen behoren. Uiter­aard hebben de werkgroepleden daartoe wel een geheimhoudingsbelofte afgelegd.

NaamAdresPostcodeTelefoon
Annette van Dijk Buitendams 101 3371BB 0184-612400
Corrie den Toom Oudkerkseweg 12B 3381KR 0184-652607
Corry Bolder - Bakker Dokter Hiemstralaan 42 Gorinchem 4205KM 0183-623433
Evelien van Schoonhoven Binnendamseweg 42A 3381GC 0184-618503
Hannie de Haan Binnendamseweg 78 3381GD 0184-612470
José van Dam Oranjestraat 63 3373AK 0184-611523

Hervormde vrouwendienst

De Hervormde vrouwendienst houdt zich onder andere bezig met:

  • het bezoeken van oudere gemeenteleden vanaf 70 jaar
  • het rondbrengen van het blad 'Lichtspoor' aan ouderen vanaf 70 jaar
  • het verwelkomen van mensen die in onze gemeente komen wonen met een bloe­metje en de gemeentegids
  • feliciteren van mensen en een bloemetje brengen bij mensen die 25, 40, 50, 55 of 60 jaar getrouwd zijn
  • het organiseren van een Paas- en Kerstmiddag voor ouderen vanaf 70 jaar
  • het bezorgen van een attentie met Pasen en Kerst bij ouderen vanaf 70 jaar
  • het organiseren van een middagtocht voor ouderen medio september vanaf 70 jaar
  • het organiseren van een gezellige middag met spel en zang in februari en oktober vanaf 70 jaar

Heeft iemand vragen? Bel ons dan:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Liesbeth Heikoop (voorzitter) Oudkerkseweg 12d 3381 KR 652032
Corrie Korevaar (secretaris) Dr. Gravemeijerstraat 24 3381 LD 652753
Arja Kon (penningmeester) Lijnbaan 25 3372 WC 630056

Interkerkelijk Dovenpastoraat*

De interkerkelijke commissie voor dovenpastoraat (IC) Gorinchem-Dordrecht is één van de IC’s in Nederland en wordt gevormd door afgevaardigden van vier kerken die in het landelijk dovenpastoraat samenwerken, namelijk PKN , de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De IC regelt onder andere de gecombineerde diensten.

Elke derde zondag van de maand is er in onze regio  zo’n dienst. Naast de zogeheten gecombineerde diensten wordt er één keer per maand ook een dovendienst georganiseerd. Deze dienst vindt plaats in de Exoduskerk te Gorinchem op elke eerste zaterdag van de maand. In deze dovendiensten gaan speciaal hiervoor toegeruste voorgangers voor. Tijdens deze diensten zijn ook belangstellenden uit de ‘horende’ kerk van harte welkom! 

Onze dovenpredikant, ds. Kievit, geeft ook catechese en legt huis- en ziekenbezoek af. Zijn werkgebied is erg groot (west en zuid Nederland). Daarom proberen ouderlingen uit de IC ook zoveel mogelijk op huisbezoek te gaan bij de dove broeders en zusters. Indien mogelijk worden deze bezoeken samen gedaan met een ouderling van de plaatselijke gemeente waar de dove lid van is.  

Voor informatie verwijzen we naar: www.doofenkerk.nl

 Voor vragen of informatie kun je terecht bij:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Wolter Smit Moelnaerstraat 21 3371 HW 670940