Visual

De volgende activiteiten vinden plaats onder de coördinatie van de ouderling eredienst.

Kerkdiensten

Op zondag zijn er 's morgens twee kerkdiensten waarin als regel dezelfde predikant voorgaat. Deze diensten beginnen om 9.00 uur en 10.45 uur. 's Avonds begint de kerkdienst om 18.30 uur. Gedurende de zomerperiode is er één morgendienst die om 9.30 uur begint. De doopdiensten zijn in principe op de eerste zondag (tweede morgendienst) van de oneven maanden. Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd: vier keer op zondag (zowel in beide morgendiensten als in de avonddienst) en op Goede Vrijdag (zowel in de middagdienst als in de avonddienst). Jeugddiensten worden vier keer per jaar gehouden en zijn meestal in de avonddienst. Verder zijn er onder meer diensten op Nieuwjaarsdag, Biddag, Goede vrijdag, Hemelvaartsdag, Dankdag, Kerstavond, Eerste Kerstdag en Oudejaarsavond. Jaarlijks vindt, meestal eind januari, de Kerk- School- en Gezinsdienst plaats. Voor deze diensten wordt in overleg met de kerken en de scholen in Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam een thema gekozen dat op school wordt uitgewerkt en in de dienst centraal staat. Ook vindt ieder jaar de zogenaamde Gemeente In Bloei-dienst plaats. Een dienst voor de hele gemeente maar afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking uit eigen gemeente en de regio. Elke derde zondag van de maand is er gelegenheid elkaar te ontmoeten rond koffie, thee en fris tussen de beide ochtenddiensten of na de avonddienst.

Preekvoorziener

Het inroosteren van de predikanten gebeurt door de preekvoorziener:

Contactpersoon  
Gerard van Dam E-mail: preekvoorziener@hggop.nl 

Muzikale ondersteuning

In de erediensten worden liederen gezongen uit diverse bundels en tradities. Dit doen we onder het motto ‘Verbindend Vieren’. Daarmee bedoelen we dat we in de erediensten gebruik willen maken van de verschillende liedtradities die we als christenen kennen. Iedere traditie heeft haar eigen kracht en eenzijdigheid. Samen vullen ze elkaar aan en helpen ze ons in lofprijzing en aanbidding, in schuldbelijdenis en klacht in het verwoorden van hoogten en diepten.

De liederen worden begeleid door het orgel. Ook zijn er muziekgroepen die volgens een rooster een aandeel hebben in de begeleiding van de gemeentezang.

Ons kerkkoor Vita Nova (‘Nieuw leven’) komt wekelijks bij elkaar om met elkaar te zingen en het repertoire uit te breiden. Het koor verleent regelmatig zijn medewerking aan speciale (thema)diensten.

Organist

Contactpersoon  
Ro Romijn rh.romijn@upcmail.nl

Muziekgroepen

Contactpersoon
Joop Leeuwis (ouderling eredienst)

Kerkkoor Vita Nova

Contactpersoon  
Adri Brandwijk (secretaris) roel.adri.brandwijk@planet.nl

 

Beeld en geluid

Binnen onze gemeente is een groep film- en geluidstechnici actief die kwalitatief hoogstaande beeld- en geluidsuitzendingen mogelijk maken.

Voor wie niet in de kerkdienst aanwezig kan zijn, zijn er diverse mogelijkheden om deze op afstand te volgen:

  • YouTube: De eerste ochtenddienst en de avonddienst worden uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. De live-uitzending is gemakkelijk te benaderen door op de banner op de website HGGOP.nl te klikken. Via het YouTube kanaal kunnen ook eerdere uitzendingen teruggekeken worden.
  • Bovenzaal: In ons kerkgebouw hebben wij de beschikking over weergaveapparatuur om diensten te volgen. Hierdoor is het mogelijk elke eerste morgendienst en avonddienst of bijzondere diensten te volgen op een scherm in de boven­zaal van de consistorie of Oude School. De Bovenzaal is in het bijzonder bestemd voor mensen die niet in de kerk kunnen zitten, bijvoorbeeld in verband met rugklachten. Bij overvolle diensten zoals gezins- en doopdiensten hebben wij hiermee de mogelijkheid de dienst op een groot scherm te volgen in de 'Koorzaal' van 'De Oude School'.
  • KerkTV: Er is door leden van de technische commissie een speciaal kerk-TV kastje ontwikkeld om een verbeterde beeld- en geluidskwaliteit te kunnen aanbieden. Dit kleine kastje wordt aan de achterzijde van de TV geplaatst, aangesloten op het internet en is eenvoudig te bedienen. De kosten per maand bedragen € 7,50. Het kastje en de installatie zijn gratis. Er is wel een internetabonnement nodig.
  • Beeld- en geluidopname kerkdiensten: Het is mogelijk om van iedere eerste morgendienst en van de avonddienst  een digitale opname op een geheugenstick te bestellen (beeld en geluid). Dat is ook mogelijk van elke bijzondere dienst (meestal tijdens de tweede morgen­dienst). Bestellingen kunnen tot twee weken na de betreffende dienst worden gedaan.

YouTube

Contactpersoon  
Richard van der Sijde regisseur@hggop.nl

Bovenzaal/KerkTV/kerkradio

Contactpersonen  
Riens van Dijk riens.van.dijk@hggop.nl
Jan Klop jan.klop@hggop.nl

Beeld- en geluidopname kerkdiensten

Contactpersoon  
Ton van Dijk tentvandijk@gmail.com

Techniek

Contactpersoon  
Peter Stok (regisseur techniek) peter.stok@hggop.nl

 

Aankleding

Liturgische tafel

Op de liturgische tafel staan de Paaskaars die elke dienst aangestoken wordt, de gemeente-in-bloei schaal en het tweede boeket van de bloemengroet. Bij speciale diensten en perioden in het kerkelijk jaar wordt de tafel thematisch aangekleed als aanvulling op en verdieping van de liturgie.

Contactpersoon  
Ina Dankers dankersina@gmail.com

Zondagsschool

De speciale Kerst- en Paasprojecten van de zondagsschool worden zichtbaar vóór in de kerk uitgebeeld om als gemeente, jong en oud, naar deze feesten toe te leven.

Contactpersoon  
Angelina Folkerts Ffolkerts10@gmail.com

 

Kosters/gastheerschap

Binnen onze gemeente zijn een aantal kosters actief die het reilen en zeilen rondom de eredienst in goede banen leiden. Daarnaast is er een ontvangstcommissie die de gemeenteleden bij binnenkomst begroet en de liturgie aanreikt.

In elke dienst is volgens een rooster een gecertificeerd EHBO-er aanwezig om indien nodige eerste hulp te verlenen.

Kosters

Contactpersoon  
Arie Heikoop koster@hggop.nl - 06-57583790

Ontvangst

Contactpersoon  
Ploon Trapman P53trapman@hotmail.com

EHBO

Contactpersoon  
Aart den Hartog ehbo@hggop.nl