Visual

Kerkdiensten

Op zondag zijn er 's morgens twee kerkdiensten waarin als regel dezelfde predikant voorgaat. Deze diensten beginnen om 9.00 uur en 10.45 uur. 's Avonds begint de kerkdienst om 18.30 uur. Gedurende de zomerperiode is er één morgendienst die om 9.30 uur begint. De doopdiensten zijn in principe op de eerste zondag (tweede morgendienst) van de oneven maanden. Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd: vier keer op zondag (zowel in beide morgendiensten als in de avonddienst) en op Goede Vrijdag (zowel in de middagdienst als in de avonddienst). Jeugddiensten worden vier keer per jaar gehouden en zijn meestal in de avonddienst. Verder zijn er onder meer diensten op Nieuwjaarsdag, Biddag, Goede vrijdag, Hemelvaartsdag, Dankdag, Kerstavond, Eerste Kerstdag en Oudejaarsavond. Jaarlijks vindt, meestal eind januari, de Kerk- School- en Gezinsdienst plaats. Voor deze diensten wordt in overleg met de kerken en de scholen in Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam een thema gekozen dat op school wordt uitgewerkt en in de dienst centraal staat. Ook vindt ieder jaar de zogenaamde Gemeente In Bloei-dienst plaats. Een dienst voor de hele gemeente maar afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking uit eigen gemeente en de regio. Elke derde zondag van de maand is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tussen de beide ochtenddiensten rond koffie, thee en fris.

Preekvoorziener

Het inroosteren van de predikanten gebeurt door de preekvoorziener:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
G. van Dam Oranjestraat 63 3373 AK 0184 611523

Kosters

Binnen onze gemeente zijn een zestal kosters actief: De contactpersoon is:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
A. Heikoop Oudkerkseweg 12d 3381 KR 652032

EHBO

Binnen onze kerk is een groep mensen actief die zich inzet als EHBO-er. Mochten er tij­dens een van de diensten of andere samenkomsten mensen onwel worden, dan zullen zij, voor zover mogelijk is, eerste hulp bieden. Tijdens elke dienst zijn altijd twee EHBO-ers aanwezig, hiervoor is een rooster opgesteld. Ieder seizoen wordt er met elkaar een keer in de kerk geoefend. Hopelijk is inzet van de EHBO-ers in het nieuwe seizoen niet veel nodig.

Contactpersoon:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Aart den Hartog Bogerd 48 3381 DA 652096

Kinderoppas

Voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is er iedere zondagmorgen kinderoppas in 'De Oude School'. Dit geldt voor zowel de eerste dienst van 09.00 uur als ook de dienst van 10.45 uur. Een verzoek aan de ouders van de kinderen die bij de oppas gebracht worden: of u ook eens wilt oppassen, want regelmatig vallen er weer mensen af. U bent ongeveer eens per twee maanden aan de beurt. U kunt contact opnemen met of mailen naar kinderoppas@hggop.nl:

NaamTel.nr.
Christa de Rijke 06-10424949
Rianda Kroon 0184-634665

Bloemengroet

Elke kerkdienst staan er twee prachtige boeketten, waarvan er één vooraan in de kerk en één in de bovenzaal staat. Deze bloemen zijn als groet van medeleven en verbondenheid, bestemd voor:

  • gemeenteleden die uit het ziekenhuis ontslagen zijn
  • gemeenteleden die we willen bemoedigen vanwege (langdurige) ziekte en zorgen
  • gemeenteleden die langdurig aan huis gebonden zijn
  • oudere echtparen of alleenstaanden van 75 jaar en ouder.

Na de avonddienst worden de bloemen bezorgd door gemeenteleden. Het is van groot belang dat de wijkouderling geïnformeerd wordt in geval van ziekenhuisopname, dan wel langdurige thuisverpleging. Uiteraard in verband met pastorale zorg, maar ook voor een vermelding in 'De Zaaier', zodat u ook bemoedigd mag worden door het gebed en medeleven van gemeenteleden, want wij zijn allemaal 'leden van één lichaam'. Het is vanzelfsprekend dat wij ook een berichtje willen ontvangen als u weer uit het ziekenhuis thuis bent. 

Contactpersoon:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Bert Amersfoort Neptunusstraat 11 3371 TH 617570/06 20300457

Vervoer naar de kerkdiensten

Als u geen vervoer hebt naar de kerkdiensten kunt u gebruik maken van de 'kerkauto'. U kunt zich hiervoor opgeven bij Martin Post, tel: 06 27391753 (Giessen-Oudekerk en Peursum) en bij Bert Amersfoort, tel. 0184 617570 / 06 20300457 (Hardinxveld-Giessendam). Als er gemeenteleden zijn die de beschikking hebben over een auto en hun naaste behulpzaam willen zijn d.m.v. vervoer naar de kerk en weer terug, dan wordt dit bijzonder op prijs gesteld. Graag een telefoontje of berichtje naar Martin Post of Bert Amersfoort. Via een rooster wordt u dan ingedeeld om per toerbeurt te rijden.

Kerkradio

Voor hen waarvoor het niet mogelijk is om de kerkdiensten bij te wonen, bestaat de mogelijkheid om de diensten via de kerkradio mee te maken. Met deze nieuwe techniek is het mogelijk om voor een korte of langere tijd gebruik te maken van kerkradio. U heeft alleen een telefoonaansluiting nodig. Het college van diakenen en de kerkenraad hebben de beschikking over kerkradio's waarvoor de installatie door onderstaande personen wordt verzorgd. Eén van de voordelen van dit systeem is dat u ook voor een korte tijd, bijvoor­beeld tijdens een enkele weken durende ziekte, een kerkradio aan kunt vragen. Dit is, in tegenstelling tot het vorige systeem, nu heel eenvoudig te realiseren. Wilt u gebruik maken van kerkradio of heeft u vragen over kerkradio dan kunt u contact opnemen met: 

NaamAdresPostcodeTel.nr.
T. van Dijk Parallelweg 60 3371 GC 615989
H. van Houwelingen Van Marlotstraat 33 3381CD 651909

Storingen met kerkradio kunnen doorgegeven worden aan T. van Dijk en bij geen gehoor aan C. van Houwelingen (rene.van.houwelingen@hggop.nl of 618949)

Kerkomroep.nl

Naast de kerkradio bestaat er ook de mogelijkheid om via het internet de kerkdiensten te beluisteren en te bekijken. Via www.kerkomroep.nl zijn de kerkdiensten van Giessen-Oudekerk & Peursum te volgen. Deze mogelijkheid is gelijkwaardig aan kerkradio maar dan met uw eigen computer. Wij willen deze faciliteit aanbieden omdat er hierdoor ook de mogelijkheid bestaat om de preken op een later moment te beluisteren en te bekijken en deze te bewaren. Het beluisteren van de diensten is kosteloos; voor het bekijken van diensten is er een ‘gesloten systeem’. Wilt u hiervoor toegang, neemt u dan contact op met Jan Klop (tel. 06-55872434) of stuur een e-mailbericht naar kerktv@hggop.nl.

Videoinstallatie en bovenzaal

In ons kerkgebouw hebben wij de beschikking over een videoinstallatie. Hierdoor is het mogelijk elke eerste morgendienst en avonddienst te volgen op een scherm in de boven­zaal van de consistorie. Dit is in het bijzonder bestemd voor mensen die niet in de kerk kunnen zitten, bijvoorbeeld in verband met rugklachten. Bij overvolle diensten zoals gezins- en doopdiensten hebben wij hiermee de mogelijkheid de dienst op een groot scherm te volgen in de 'Koorzaal' van 'De Oude School'.

Beeld- en geluidopname kerkdiensten

Het is mogelijk om van elke kerkdienst een opname op een CD te bestellen (alleen geluid).
Van de eerste morgendienst en van de avonddienst is ook een DVD (beeld en geluid) beschikbaar. Verder is er van elke bijzondere dienst (meestal tijdens de tweede morgen­dienst) ook een DVD te bestellen. De prijzen van deze opnames zijn als volgt:

  • CD   : € 2,50 (bij diensten langer dan 80 minuten zijn 2 CD's nodig)
  • DVD : € 5,00 

De bestelde opnames kunnen twee weken na de betreffende dienst, op zondag worden meegenomen uit het daarvoor bestemde kistje dat u in het 'tussenkamertje' van de consistorie kunt vinden. Bestellingen kunnen tot twee weken na de betreffende dienst worden gedaan. Betalingswijze staat op het bestelformulier. 

Voor inlichtingen en bestellingen:

NaamAdresTel.nr.
Ton van Dijk Parallelweg 60 615989