Visual

Kerkdiensten

Op zondag zijn er 's morgens twee kerkdiensten waarin als regel dezelfde predikant voorgaat. Deze diensten beginnen om 9.00 uur en 10.45 uur. 's Avonds begint de kerkdienst om 18.30 uur. Gedurende de zomerperiode is er één morgendienst die om 9.30 uur begint. De doopdiensten zijn in principe op de eerste zondag (tweede morgendienst) van de oneven maanden. Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd: vier keer op zondag (zowel in beide morgendiensten als in de avonddienst) en op Goede Vrijdag (zowel in de middagdienst als in de avonddienst). Jeugddiensten worden vier keer per jaar gehouden en zijn meestal in de avonddienst. Verder zijn er onder meer diensten op Nieuwjaarsdag, Biddag, Goede vrijdag, Hemelvaartsdag, Dankdag, Kerstavond, Eerste Kerstdag en Oudejaarsavond. Jaarlijks vindt, meestal eind januari, de Kerk- School- en Gezinsdienst plaats. Voor deze diensten wordt in overleg met de kerken en de scholen in Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam een thema gekozen dat op school wordt uitgewerkt en in de dienst centraal staat. Ook vindt ieder jaar de zogenaamde Gemeente In Bloei-dienst plaats. Een dienst voor de hele gemeente maar afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking uit eigen gemeente en de regio. Elke derde zondag van de maand is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tussen de beide ochtenddiensten rond koffie, thee en fris.

Preekvoorziener

Het inroosteren van de predikanten gebeurt door de preekvoorziener:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
G. van Dam Oranjestraat 63 3373 AK 0184 611523

Kosters

Binnen onze gemeente zijn een zestal kosters actief: De contactpersoon is:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
A. Heikoop Oudkerkseweg 12d 3381 KR 652032

EHBO

Binnen onze kerk is een groep mensen actief die zich inzet als EHBO-er. Mochten er tij­dens een van de diensten of andere samenkomsten mensen onwel worden, dan zullen zij, voor zover mogelijk is, eerste hulp bieden. Tijdens elke dienst zijn altijd twee EHBO-ers aanwezig, hiervoor is een rooster opgesteld. Ieder seizoen wordt er met elkaar een keer in de kerk geoefend. Hopelijk is inzet van de EHBO-ers in het nieuwe seizoen niet veel nodig.

Contactpersoon:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Aart den Hartog Bogerd 48 3381 DA 652096 / 06 37282249

Kinderoppas

Voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is er iedere zondagmorgen kinderoppas in 'De Oude School'. Dit geldt voor zowel de eerste dienst van 09.00 uur als ook de dienst van 10.45 uur. Mocht U/jij in de gelegenheid zijn om mee te draaien in het rooster van de oppas kan dit aangegeven worden via onderstaande mail of telefoonnummers. kinderoppas@hggop.nl

 Tel.nr.
Christa de Rijke 06-10424949
Rianda Kroon 06-52160163

Bloemengroet

Elke kerkdienst staan er twee prachtige boeketten, waarvan er één vooraan in de kerk en één in de bovenzaal staat. Deze bloemen zijn als groet van medeleven en verbondenheid, bestemd voor:

  • gemeenteleden die uit het ziekenhuis ontslagen zijn
  • gemeenteleden die we willen bemoedigen vanwege (langdurige) ziekte en zorgen
  • gemeenteleden die langdurig aan huis gebonden zijn
  • oudere echtparen of alleenstaanden van 77 jaar en ouder.

Na de avonddienst worden de bloemen bezorgd door gemeenteleden. Het is van groot belang dat de wijkouderling geïnformeerd wordt in geval van ziekenhuisopname, dan wel langdurige thuisverpleging. Uiteraard in verband met pastorale zorg, maar ook voor een vermelding in 'De Zaaier', zodat u ook bemoedigd mag worden door het gebed en medeleven van gemeenteleden, want wij zijn allemaal 'leden van één lichaam'. Het is vanzelfsprekend dat wij ook een berichtje willen ontvangen als u weer uit het ziekenhuis thuis bent. 

Contactpersoon:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Bert Amersfoort Neptunusstraat 11 3371 TH 617570/06 20300457

Vervoer naar de kerkdiensten

Als u geen vervoer hebt naar de kerkdiensten kunt u gebruik maken van de 'kerkauto'. U kunt zich hiervoor opgeven bij Martin Post, tel: 06 27391753 (Giessen-Oudekerk en Peursum) en bij Bert Amersfoort, tel. 0184 617570 / 06 20300457 (Hardinxveld-Giessendam). Als er gemeenteleden zijn die de beschikking hebben over een auto en hun naaste behulpzaam willen zijn d.m.v. vervoer naar de kerk en weer terug, dan wordt dit bijzonder op prijs gesteld. Graag een telefoontje of berichtje naar Martin Post of Bert Amersfoort. Via een rooster wordt u dan ingedeeld om per toerbeurt te rijden.

KerkTV (en Radio) HGGOP

Sinds het begin van de Coronapandemie begin 2020 zijn we continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de beeld- en geluidsuitzendingen vanuit onze gemeente. Zo is de gehele geluidsinstallatie en camerasysteem in de kerk vervangen door moderne apparatuur, waardoor de kwaliteit fors is verbeterd. De uitzendingen via sIKN hebben we gestopt en hiervoor in de plaats is een speciaal door leden van de technische commissie kerk-TV kastje ontwikkeld om, mits u een internetabonnement heeft, u ook deze verbeterde beeld- en geluidskwaliteit te kunnen aanbieden. Dit kleine kastje wordt aan de achterzijde van uw TV geplaatst, aangesloten op het internet en is eenvoudig te bedienen. Een aantal ouderen werkt hier al mee en is zeer tevreden! De kosten per maand bedragen € 7,50. Het kastje wordt u gratis ter beschikking gesteld en de installatie kost u niets. Natuurlijk kunt u ook gratis gebruik maken van ons YouTube kanaal en de uitzendingen via een tablet of smartphone volgen. Deze is op te starten via onze website. Wilt u gebruik gaan maken van deze kerkTV dan kunt u contact zoeken met Jan Klop (jan.klop@hggop.nl) of Riens van Dijk (riens.van.dijk@hggop.nl). Heeft u technische problemen of andere vragen na gebruik, neem dan ook gerust contact met ons op. Dit kan ook via kerktv@hggop.nl. Voor hen waarvoor het niet mogelijk is om de kerkdiensten bij te wonen, bestaat de mogelijkheid om de diensten via de kerkradio mee te maken. Met deze nieuwe techniek is het mogelijk om voor een korte of langere tijd gebruik te maken van kerkradio. U heeft alleen een telefoonaansluiting nodig. Het college van diakenen en de kerkenraad hebben de beschikking over kerkradio's waarvoor de installatie door onderstaande personen wordt verzorgd. Eén van de voordelen van dit systeem is dat u ook voor een korte tijd, bijvoor­beeld tijdens een enkele weken durende ziekte, een kerkradio aan kunt vragen. Dit is, in tegenstelling tot het vorige systeem, nu heel eenvoudig te realiseren. Wilt u gebruik maken van kerkradio of heeft u vragen over kerkradio dan kunt u contact opnemen met: 

NaamTaakE-MailTel.nr.
Riens van Dijk kerkrentmeester / communicatie storingen riens.van.dijk@hggop.nl 06-33683832

Jan Klop

Ton van Dijk

Richard van der Sijde

Peter Stok

Marco van Willigen

Matthijs van Willigen

kerkrentmeester / communicatie storingen

digitale opnames

regisseur

regisseur techniek

techniek

techniek

jan.klop@hggop.nl

tentvandijk@gmail.com

regiseur@hggop.nl / webbeheerder@hggop.nl

peter.stok@hggop.nl

marco.van.willigen@hggop.nl

mathijs@van-willigen.nl

654114

615989

 

06-13114130

Vragen, meldingen over storingen en andere communicatie verlopen via Riens van Dijk en Jan Klop.

Weergave diensten via YouTube

Sinds het uitbreken van de Coronapandemie zenden we de 1e ochtenddienst en avonddienst uit via een YouTube . U kunt de live-uitzending gemakkelijk via de HGGOP-website benaderen door op de banner te klikken. Of bekijken via het YouTube -kanaal “Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum ”. Via dit kanaal kunt u ook eerdere uitzendingen terugkijken. Voor de goede orde vermelden we hierbij wel dat we geen invloed hebben op de bewaartermijn van deze uitzendingen. We zijn hierbij afhankelijk van het beleid van YouTube.

Weergave diensten in de Bovenzaal

In ons kerkgebouw hebben wij de beschikking over weergaveapparatuur om diensten te volgen. Hierdoor is het mogelijk elke eerste morgendienst en avonddienst of bijzondere diensten te volgen op een scherm in de boven­zaal van de consistorie of Oude School. De Bovenzaal is in het bijzonder bestemd voor mensen die niet in de kerk kunnen zitten, bijvoorbeeld in verband met rugklachten. Bij overvolle diensten zoals gezins- en doopdiensten hebben wij hiermee de mogelijkheid de dienst op een groot scherm te volgen in de 'Koorzaal' van 'De Oude School'.

Beeld- en geluidopname kerkdiensten

Het is mogelijk om van iedere eerste morgendienst en van de avonddienst  een digitale opname op een geheugenstick te bestellen (beeld en geluid). Dat is ook mogelijk van elke bijzondere dienst (meestal tijdens de tweede morgen­dienst). De prijs van een opname bedraagt € 15,- per geheugenstick. Gemeenteleden ontvangen 25% korting.

  • Een geheugenstick (met prachtige logo-opdruk) kunt u bestellen bij Ton van Dijk.

    Bestellingen kunnen tot twee weken na de betreffende dienst worden gedaan. Betalingswijze staat op het bestelformulier. 

  • Voor inlichtingen en bestellingen:

NaamMailTel.nr.
Ton van Dijk (Digitale opnames) tentvandijk@gmail.com 615989