Visual

Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze catechese wordt op een eenvoudige manier uitleg gegeven over de Bijbel en het geloof aan mensen met een verstandelijke beperking. Zowel jongeren als ouderen zijn hier van harte welkom. Deze catechese vorm is toegankelijk voor mensen uit de kerken in en om Giessenburg. De catechese wordt op donderdag om de 14 dagen gehouden op de zolder van het Matthijs Marijke huis. Het adres is Sluis 1 te Giessenburg. We starten half oktober. De leiding bestaat uit Els Vlot en Marijke Harrewijn. Zij zoeken nog een derde persoon om het team te versterken. Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Els Vlot                             654312

Werkgroep Relatie en Gezin

De werkgroep Relatie en Gezin richt zich op jonge stellen die plannen hebben om te gaan trouwen. Het betreft huwelijkstoerusting en geloofsopvoeding. God heeft mensen in relatie tot elkaar geschapen. Mensen kunnen alleen blijven, maar velen voelen de behoefte om samen door het leven te gaan. Wat zou het mooi zijn als jonge stellen ervoor kiezen om in hun huwelijk zich samen toe te wijden aan God. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend maar dat is het niet. In een relatie kunnen kinderen geboren worden. Het opvoeden van kinderen kost veel energie naast het drukke bestaan in deze tijd. Opvoeding en geloofsopvoeding gaan hand in hand. Vanuit de werkgroep willen we ouders ondersteunen bij hun taak als (geloofs)opvoeders. Op deze manier willen we bouwen aan sterke relaties en gezinnen waar kinderen veilig kunnen opgroeien rondom het geloof.

 

Doopkringen - "Een verlangen naar meer"

Een doopkring bestaat uit een aantal echtparen die hun kind rond dezelfde periode ten doop hebben gehouden. Een doopkring komt per 4x per jaar bij elkaar. In een doopkring wordt gewerkt met het materiaal Een verlangen naar meer. Dit materiaal bestaat uit brieven van een moeder aan de deelnemers van de doopkring (doopouders). De deelnemers krijgen per bijeenkomst een brief thuisgestuurd. Samen kunnen zij die brief lezen en beantwoorden. De antwoorden worden in de doopkring besproken. Zo horen en leren we van elkaar en proberen we elkaar tools aan te reiken voor ons eigen geloofsleven en de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. De brieven gaan over de volgende onderwerpen: Openheid - Wat is bidden? – Bijbelverhalen - Een thuis en/of kinderdagverblijf - Waar is Opa nu? - Conflicten en vergeving - Geloofsbeleving als partners - Dit kind is anders - enz. Jaarlijks wordt er een thema avond georganiseerd, samen met Henk van Dam, over een thema rondom geloofsopvoeding. Deze avond staat open voor heel de gemeente. Een doopkring loopt 4 jaar.

Een aantal doopkringen is voor corona gestart. Na het vertrek van de predikant en de kerkelijk werker is er geen nieuwe doopkring meer gestart. Het doopkring project hopen we dit seizoen te evalueren. Na de evaluatie zal besloten worden of er weer een nieuwe doopkring wordt opgestart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ouderling VTI, Gerrit Romeijn 06 42524950.

 

K3 activiteiten

K3 zijn de drie kerken in Giessenburg die gezamenlijk een programma aanbieden (Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk, Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum en de Gereformeerde kerk Giessenburg). Wat wordt er zoal georganiseerd:

Kampvuuravonden. Helaas hebben deze het laatste jaar geen doorgang kunnen vinden. Mochten deze weer opgestart worden, dan zal dit via weekbrief, kerkapp en website worden gecommuniceerd.

Cursus Reis door de Bijbel.  Deze cursus heeft in het seizoen 2020-2021 online plaatsgevonden en staat voor het komende seizoen ook weer op de planning (periode jan-mrt 2022) De vorm waarin is naar alle waarschijnlijkheid fysiek. Boeiend, inspirerend en we hopen interactief!

Deze cursus wordt gegeven door Metta Wierenga. Zij is als docent werkzaam bij het Evangelisch College. Tijdens de cursus maakt zij een mooie verdiepingsslag van het bijbelboek dat in de cursus centraal staat. Tevens wordt een verbinding gelegd naar anno nu. Omdat we nog in gesprek zijn over details volgt verder informatie aan het eind van 2021.

Cursus en toerusting

De VTI commissie hoopt binnenkort een overzicht van cursusaanbod op te stellen voor de gemeente. Voordat overgegaan wordt tot opstellen wordt eerst gekeken hoe andere gemeenten hier mee omgaan. Doel is dat iedereen weet wat voor cursussen er zijn om geloofsgroei te stimuleren onder gemeenteleden. Verder is het van belang dat regelmatig nieuwe kringen starten. Hier zijn kringleiders voor nodig. Mogelijk door een cursus of training kun je erachter komen of je geschikt bent om een kring te leiden.

Gemeenteweekend

Door het corona-virus is in 2021 het gemeenteweekend helaas geannuleerd. De commissie gemeenteweekend hoopt in het najaar overleg te hebben om te beoordelen of er weer gestart wordt met de organisatie van een gemeenteweekend. Wil je meer weten over het gemeenteweekend dan kun je met je vragen terecht bij Gerrit Romeijn, 06 42524950.

Commissie VTI

De commissie Vorming, Toerusting en Inschakeling (VTI) bestaat momenteel uit de ouderling VTI en 3 leden. Op dit moment wordt nog actief gezocht naar een nieuwe ouderling die de taken van Gerrit over kan nemen. De commissie houdt zich bezig met het onderhouden van contact met de diverse kringen en de communicatie over het aanbod van kringactiviteiten. Daarnaast bestaat haar taak uit het organiseren van toerustende activiteiten voor kringleiders, het aanbieden van thema-avonden en het gezamenlijk met Giessen-Nieuwkerk aanbieden van (online)cursussen over Bijbelboeken of thema’s. De commissie bestaat uit onderstaande leden. Uiteraard zijn we graag bereid om uw en jouw vragen te beantwoorden en ook suggesties zijn meer dan welkom!

Naam Mail 
Marian Slagboom  

marian.slagboom@hggop.nl

 

Gerrit Romeijn (vz)

 

gerrit.romeijn@hggop.nl

 

Annette van Dijk

 

avandijkb@gmail.com

 

Andrea Huisman

 

andreakorevaar@hotmail.com

 

Kringenoverzicht

Vanuit de VTI commissie wordt er 1 keer per jaar een belronde gedaan naar de kringleiders van gebeds-, bijbel- en wijkkringen. We informeren daarbij hoe het met de kringen loopt en updaten de informatie ten aanzien van de frequentie waarmee de kringen bij elkaar komen en met welk studiemateriaal er eventueel gewerkt wordt. We gaan actief aan de slag als er actiepunten zijn waar wij een ondersteunende of initiërende rol in kunnen spelen.

In september/oktober stellen we een overzicht samen van de gebeds-, bijbel- en wijkkringen dat gemeentebreed wordt verspreid. Hierop is informatie te vinden wie de contactpersonen zijn van de kringen, wanneer de kringen bij elkaar komen en waar de focus op ligt.

Vanaf januari 2020 wordt er iedere zeven weken een HGGOP gebeds-/dankkalender uitgegeven. Deze is zowel in geprinte versie beschikbaar als online zichtbaar op de pagina van de gebedsruimte via onze HGGOP website en deze wordt tevens via de Kerkapp gedeeld. Dagelijks is een nieuw gebeds- en/of dankpunt te lezen wat aansluit bij (een activiteit binnen) onze gemeente of wat betrekking heeft op bijvoorbeeld een diaconaal doel. Ook worden gebedspunten opgenomen over gezin, maatschappij en wereld.

Gebedskalender

De uitgave van de gebedskalender wordt vanuit de VTI-commissie georganiseerd.

De kalender kan ons op een mooie manier met elkaar verbinden en ook attent maken op activiteiten of bijeenkomsten die plaatsvinden.

Het team gebedskalender bestaat uit:

Corrie den Toom, ccdentoom@gmail.com        

Annemarieke van Lopik, amvanlopik@kpnmail.nl         

Annette van Dijk, avandijkb@gmail.com