Visual

Commissie VTI

 De commissie Vorming, Toerusting en Inschakeling (VTI) bestaat  uit de ouderling VTI en 3 gemeenteleden. De commissie houdt zich bezig met het onderhouden van contact met de diverse kringen en de communicatie over het aanbod van kringactiviteiten. Daarnaast bestaat haar taak uit het organiseren van toerustende activiteiten voor kringleiders, het aanbieden van thema-avonden en het gezamenlijk met Giessen-Nieuwkerk aanbieden van cursussen over Bijbelboeken of thema’s. De commissie bestaat uit onderstaande leden. Zij zijn graag bereid om uw en jouw vragen te beantwoorden en ook suggesties zijn meer dan welkom!

Contactpersonen  
Marian Slagboom marian.slagboom@hggop.nl
Andrea Huisman andreakorevaar@hotmail.com
Annette van Dijk avandijkb@gmail.com

Relatie en gezin

Doopkringen - "Een verlangen naar meer"

Een doopkring bestaat uit een aantal echtparen die hun kind rond dezelfde periode ten doop hebben gehouden. Een doopkring komt per 4x per jaar bij elkaar. In een doopkring wordt gewerkt met het materiaal Een verlangen naar meer. Dit materiaal bestaat uit brieven van een moeder aan de deelnemers van de doopkring (doopouders). De deelnemers krijgen per bijeenkomst een brief thuisgestuurd. Samen kunnen zij die brief lezen en beantwoorden. De antwoorden worden in de doopkring besproken. Zo horen en leren we van elkaar en proberen we elkaar tools aan te reiken voor ons eigen geloofsleven en de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. De brieven gaan over de volgende onderwerpen: Openheid - Wat is bidden? – Bijbelverhalen - Een thuis en/of kinderdagverblijf - Waar is Opa nu? - Conflicten en vergeving - Geloofsbeleving als partners - Dit kind is anders - enz. Na het vertrek van de predikant is er geen nieuwe doopkring meer gestart.

Contactpersoon  
ouderling VTI

vti@hggop.nl

Activiteiten

K3 activiteiten

K3 zijn de drie kerken in Giessenburg die gezamenlijk een programma aanbieden (Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk, Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum en de Gereformeerde kerk Giessenburg).

Cursus Reis door de Bijbel.  Voorjaar 2022 zijn er 3 gezamenlijke avonden georganiseerd, waarbij het bijbelboek Hebreeën centraal stond. We hopen ook in het nieuwe seizoen weer enkele avonden te plannen. Deze boeiende en inspirerende cursus wordt gegeven door Metta Wierenga. Zij is als docent werkzaam bij het Evangelisch College. Tijdens de cursus maakt zij een mooie verdiepingsslag van het Bijbelboek en wordt een verbinding gelegd naar de huidige tijd. Na afloop van de cursusavonden wordt de gebruikte PowerPoint gedeeld.

Contactpersoon  
ouderling VTI vti@hggop.nl

Week van gebed

In de derde week van januari wordt wereldwijd de week van gebed gehouden. Ook onze gemeente doet hier samen met de kerken van Giessenburg aan mee. Iedere dag van de week kunt u naar een bidstond gaan waar gebeden wordt voor de wereld en de kerk. Er wordt ook een avond gehouden speciaal voor jongeren.

Contactpersoon  
Arie Heikoop fam.heikoop@solconmail.nl

Gebedskalender

Vanaf 2020 hebben we een HGGOP-gebeds-dankkalender. Iedere zeven weken komt er een nieuwe editie uit. Deze is zowel in geprinte versie beschikbaar als online via de website.

Dagelijks is een nieuw gebeds- en/of dankpunt te lezen wat aansluit bij (een activiteit binnen) onze gemeente of wat betrekking heeft op bijvoorbeeld een diaconaal doel. Ook worden gebedspunten opgenomen over gezin, maatschappij en wereld. De kalender kan ons op een mooie manier met elkaar verbinden en ook attent maken op activiteiten of bijeenkomsten die plaatsvinden.

Contactpersoon  
Team gebedskalender gebedskalender@hggop.nl

Onderlinge verbondenheid en gemeenschap

Startactiviteiten

Om op een ontspannen manier met elkaar het winterseizoen te beginnen worden verschil­lende activiteiten georganiseerd voor jong en oud in en rond 'De Oude School'. Actuele informatie over deze startdagen vindt u tegen die tijd op de website en in De Zaaier. Iedereen is hartelijk welkom.

Contactpersoon  
Martien en Evelien van Schoonhoven martien.van.schoonhoven@hggop.nl

Gemeenteweekend

Een aantal jaar is een gemeenteweekend op locatie gehouden. We hopen dat deze traditie binnenkort weer opgepakt kan worden.

Contactpersoon  
ouderling VTI vti@hggop.nl

Kringwerk

Kringenoverzicht

Binnen de gemeente zijn diverse kringen actief. Vanuit de VTI-commissie wordt er 1 keer per jaar een belronde gedaan naar de kringleiders van gebeds-, bijbel- en wijkkringen. We informeren daarbij hoe het met de kringen loopt en updaten de informatie ten aanzien van de frequentie waarmee de kringen bij elkaar komen en met welk studiemateriaal er eventueel gewerkt wordt. We gaan actief aan de slag als er actiepunten zijn waar wij een ondersteunende of initiërende rol in kunnen spelen.

In september/oktober stellen we een overzicht samen van de gebeds-, bijbel- en wijkkringen dat gemeentebreed wordt verspreid. Hierop is informatie te vinden wie de contactpersonen zijn van de kringen, wanneer de kringen bij elkaar komen en waar de focus op ligt.

Contactpersoon  
commissie VTI vti@hggop.nl

dakKAPEL

In de gemeente hebben we een gebedsruimte beschikbaar. In deze ruimte is altijd ruimte voor gebed, stilte, Bijbellezing, zingen, luisteren naar muziek. Als er behoefte is aan een gebedsmoment samen met iemand of met een groepje is dit altijd bespreekbaar. Als de Oude School open is, ben je ook altijd welkom in de DakKAPEL om even tot jezelf en tot God te komen.

Contactpersoon  
Henk Vlot dakkapel@hggop.nl

Er is één vast gebedsmoment in de week, elke maandagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Op de maandagavond wordt er gebeden voor hen die ziek zijn naar aanleiding van de voorbede. Als u wilt dat er persoonlijk voor u gebeden wordt wees vrij om langs te komen. Het kan zijn dat uw zorgen zo groot zijn dat u zelf niet in staat bent om ervoor te bidden, dan is dat ook mogelijk om door te geven. Zodat wij voor u kunnen bidden.

Contactpersoon  
Henk Oskam dakkapel@hggop.nl
Evelien van Schoonhoven