Visual

Liederen in de erediensten

In de gewone zondagse erediensten wordt gebruik gemaakt van een liederenblad waarop alle liederen die we in de dienst zingen staan afgedrukt. We zingen psalmen in de oude en nieuwe berijming, gezangen uit o.a. het nieuwe liedboek en (kinder)liederen uit andere bundels zoals bijvoorbeeld de bundel Opwekking. Dat doen we onder het motto ‘Verbindend Vieren’. Daarmee bedoelen we dat we in de erediensten gebruik willen maken van de verschillende liedtradities die we als christenen kennen. Iedere traditie heeft haar eigen kracht en eenzijdigheid. Samen vullen ze elkaar aan en helpen ze ons in lofprijzing en aanbidding, in schuldbelijdenis en klacht in het verwoorden van hoogten en diepten. Tijdens bijzondere diensten is een liturgie in A5 –formaat aanwezig, waarin ook het Bijbelgedeelte staat afgedrukt. We maken gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling. Het zingen wordt begeleid door de organist. Tevens zijn er drie muziekgroepen die volgens een rooster regelmatig een aandeel hebben in de begeleiding van de gemeentezang.

Organisten

De organisten van onze gemeente zijn:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
R.H. Romijn Akkerstraat 1 3372 EA 617527

Muziekgroepen

De muziekgroepen verzorgen per toerbeurt ondersteuning en muzikale invulling van liederen uit allerlei bundels die we zingen naast de bekende psalmen en gezangen. Dit is enkele jaren geleden vanuit het verbindend vieren ontstaan. De muziekengroepen dragen ook het kinderlied bij de zondagschool voor de predikant. 

Aanspreekpunt voor de muziekgroepen is: Joop Leeuwis joop.leeuwis@hggop.nl  

Kerkkoor 'Vita Nova'

Ons kerkkoor heeft de naam 'Vita Nova'. Dit betekent 'Nieuw leven'. Onze dirigent is Sjaak Kazen uit Noordeloos. Het genre varieert van bekende gezangen, psalmen van nu tot gospelliederen. Dinsdagavond is onze repetitieavond in 'De Oude School" (van 19.45 tot 21.30 uur). Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of mail naar vita.nova@hggop.nl.

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Ria de Groot (voorzitter) Wilhelminalaan 31 3381 BN 651759
Alie Verhoef (penningmeester) Molenhoek 2 2973 AG 641629
Adri Brandwijk (secretaris) Gijbelandsedijk 87a 2974 VG 641960
Bertien Timmer (bibliothecaris) Binnendamseweg 23 3381 GA 630264
Bob van der Sijde (bestuurslid) Lange Griendsweer 27 3371 CE 614657
Arie Korevaar (bestuurslid) Molenweg 8 3381 KL 617161
Rika Korevaar (bestuurslid) Binnendamseweg 41 3381 GA 612795