Visual
Terug

De Actie kerkbalans 2021 is inmiddels achter de rug. Vele vrijwilligers werkten hier weer aan mee. Ruim 95% van de begrootte opbrengst is toegezegd. We danken allen voor de toezeggingen, en we de danken alle vrijwilligers die hun bijdrage weer leverden.

Binnenkort zullen we de leden die niet hebben gereageerd op de Actie Kerkbalans een herinneringsbrief sturen met een beroep om hun lidmaatschap met een passende bijdrage te onderschrijven. Zo mogen we erop vertrouwen dat de begroting wordt gehaald hetgeen ons tot dankbaarheid stemt.

Lees hier de brief aan de gemeente