Visual
Terug

ANBI: U kunt meer geven zonder dat het u meer kost. 
We stelden u onlangs op de hoogte van het voornemen van de kerkrentmeester om het plan ter verhoging van de collecte inkomsten met 15% te verhogen uit te gaan voeren.

In de voorliggende jaren is de opbrengst uit collecten telkens afgenomen. En vervolgens werd de begroting telkens neerwaarts bijgesteld. Hieronder ziet u de getallen:

Collecte Cijfers

De wens is om de begroting voor 2020 vast te stellen op een bedrag gelijk aan de opbrengst van 2018 + 15%:
afgerond € 60.000,-

De eerste stap is:

  1. Het gebruik van collectebonnen bevorderen en op alle gebruikers een beroep te doen het fiscale voordeel aan hun collectebijdrage toe te voegen.

De collecte opbrengst bestaat voor ruim 50% uit bonnen en het overige uit contant geld. Wat niet geheel duidelijk is hoeveel leden gebruik maken van de fiscale mogelijkheid om dit af te trekken van de inkomstenbelasting. (zie onze website onder ANBI). Maar wat we beseffen is dat dit eenvoudiger is als gebruik wordt gemaakt van collectebonnen. En het voordeel in de vorm van belasting teruggave kan tussen de 25% en 50% belopen.

Ons concreet verzoek is dan ook om gebruik te maken van collectebonnen en erover na te denken het fiscale voordeel mee te laten wegen in de hoogte van uw collectebijdragen.

Wij vragen uw steun en daarvoor zeggen wij u hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen.