Visual
Terug

We stelden u onlangs op de hoogte van het voornemen van de kerkrentmeester om het plan ter verhoging van de collecte inkomsten met 15% te verhogen uit te gaan voeren.

In de voorliggende jaren is de opbrengst uit collecten telkens afgenomen.

De wens is om de begroting voor 2020 vast te stellen op een bedrag gelijk aan de opbrengst van 2018 + 15%: afgerond € 60.000,-

Stap 2 is:

  1.  
  2. De collectebonnen verhogen.

Sinds 2002 kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Gebruikers kunnen hiermee een fiscale besparing realiseren waardoor U meer kunt geven zonder dat het u meer kost. In onze vorige publicatie vroegen wij u hiervoor uw aandacht.

De bonnen zijn er van € 0,50, € 0,75, € 1,00 en € 2,25,-. Het gebruik van de bonnen is hiernaast aangegeven.

De waarde van de bonnen is sinds 2002 niet aangepast. Om die reden menen de Kerkrentmeesters u een verhoging te mogen vragen als hiernaast is weergegeven.

De verhoging wordt ingevoerd per 1 november 2019. Vanzelfsprekend kunt u de oude bonnen nog gewoon gebruiken.

Wij vragen uw steun en daarvoor zeggen wij u hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen.

Stap 2 Verhouding waarde bonnen
Stap 2 Verhouding waarde bonnen