Visual
Terug

We stelden u onlangs op de hoogte van het voornemen van de kerkrentmeester om het plan ter verhoging van de collecte inkomsten met 15% te verhogen uit te gaan voeren.

In de voorliggende jaren is de opbrengst uit collecten telkens afgenomen.

De wens is om de begroting voor 2020 vast te stellen op een bedrag gelijk aan de opbrengst van 2018 + 15%: afgerond € 60.000,-

De derde stap is:

  1.  
  2.  
  3. Thema’s toevoegen aan collecten. Bijvoorbeeld Jeugdwerk, Orgel, of Geluid/Beeld installatie.

We zien dat de opbrengst van collecten wordt beïnvloed door het benoemen van een specifiek thema of doel. Dit is zichtbaar in het verschil tussen de gemiddelde opbrengst per collecte van de kerkrentmeesters en van de diakonie met een specifiek doel. Een verschil van maar liefst 20%.

Ook de kerkrentmeesters hebben aansprekende doelen. Denk aan jeugdwerk, aan ondersteuning in het pastoraat. Of bijvoorbeeld het opknappen van de pastorie. En actueel, de geluid-beeldinstallatie of de verbinding via het internet.

We willen in 2020 beginnen met het regelmatig toekennen van een concreet thema aan 1 collecte per kerkdienst. We zullen dit tijdig onder uw aandacht brengen via de Zaaier, weekbrief en website.

Stap 3 Opbrengst per collecte

We hopen dat dit helpt en danken u alvast hartelijk.

Het College van Kerkrentmeesters.