Visual
Terug

De Actie kerkbalans 2022 is inmiddels weer achter de rug. Ondertussen is 94% van de begrote opbrengst toegezegd. We danken allen voor de toezeggingen en we de danken ook alle vrijwilligers die hun bijdrage weer leverden. 

Binnenkort zullen we de leden die niet hebben gereageerd op de Actie Kerkbalans een herinneringsbrief sturen met een beroep om hun lidmaatschap met een passende bijdrage te onderschrijven. 

Zo mogen we erop vertrouwen dat de begroting wordt gehaald hetgeen ons zeer tot dankbaarheid stemt.