Visual
Terug

Voorlopige benoeming Jeannette Vos als kerkelijk werker. 

In de vergadering van 20 november jl. heeft de Kerkenraad ingestemd met de voordracht van de selectiecommissie om Jeannette Vos (voorlopig) te benoemen als Kerkelijk Werker in de vacature van Ronny van Renswoude. Het voornemen is haar in de bediening te stellen voor deze functie. Zij wordt geen lid van de Kerkenraad.

Jeannette is 50 jaar, getrouwd en lid van de Hervormde PKN gemeente Benschop en is een zeer betrokken en professioneel kerkelijk werker. Zij geeft diverse HGJB-cursussen, verzorgt toerusting voor jeugdleiders, tieners en ouderen, heeft leiding gegeven aan kringen en coördineerde Bijbelstudies. Ook is ze jeugdwerker geweest, heeft straatevangelie opgezet en was redacteur voor de Navigators. Kortom iemand die breed ingezet kan worden in het kerkenwerk binnen onze gemeente.

U kunt als gemeentelid tegen deze benoeming bezwaar maken. Dit moet u dan wel schriftelijk binnen 5 dagen kenbaar maken aan de scriba (scriba@hggop.nl).

Worden geen bezwaren ingediend dan is de benoeming definitief en zal met haar een arbeidscontract worden opgesteld.