Visual
Terug

Op zondag 25 juli collecteert de diaconie voor World Vision. World Vision is een ontwikkelingshulporganisatie.

Hun geloof en waarden motiveren hen om positieve en structurele verandering te brengen in de gebieden waarin ze werken en ervoor te zorgen dat levens van kinderen tot bloei komen. Ze bieden hulp aan iedereen, ongeacht religie of overtuiging. Ook werkt World Vision ter plekke met de lokale bevolking omdat ze geloven dat juist zij de kracht en motivatie hebben voor het veranderen van de toekomst. En dat zorgt ervoor dat ze wereldwijd de meest kwetsbare mensen kunnen helpen.

Op zondag 1 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor A Rocha, A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Veertien lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. Samen met Climate Stewards werkt A Rocha daarnaast aan bewustwording en een duurzame levensstijl. De grondslag van alles wat ze doen is het Bijbelse geloof in de levende God, die de wereld maakte en liefheeft, en de zorg over zijn schepping aan de mensen heeft toevertrouwd. Alle collectes weer van harte aanbevolen.

Voor het werk van de Kerkrentmeesters 
zondag 4 juli Pastoraat
zondag 1 augustus Onderhoud gebouwen
zondag 5 september Jeugdwerk
zondag 3 oktober Geluidsinstallatie
zondag 14 november Duurzaamheidsonderwerp
zondag 5 december Pastoraat
zondag 26 december EINDEJAARSAKTIE