Visual
Terug

De diaconie collecteert op zondag 31 mei, eerste pinksterdag, voor de Missionaire Commissie. Deze pinkstercollecte van de GZB is bestemd voor Albanië en Rwanda

De GZB steunt al jaren het gevangenispastoraat in Albanië. Mede daardoor zijn veel gevangenen tot geloof gekomen. De gevangenissen zijn nu afgesloten voor bezoek en dus staat het pastorale werk stil. Maar we horen dat de Geest van God wonderen verricht. Te midden van de huidige coronacrisis verspreiden de gevangenen op hun beurt het Evangelie!

In Rwanda werd eind maart besloten tot een totale lockdown. Caroline Mager, GZB-zendingswerker: ‘In het gebied waar wij werken, groeit de kerk ontzettend snel, maar tegelijk is er ook veel diepe armoede. De kerk heeft toestemming van de overheid gevraagd om juist nu voedsel en zeep te brengen naar afgelegen dorpen. Gemeenteleden, die zelf ook weinig bezitten, brengen geld en eten bij elkaar. Pastors en vrijwilligers uit de kerk hebben onder streng toezicht voedselpakketten bezorgd. We zien dat God ramen opent als deuren gesloten zijn.’