Visual
Terug

De diaconiecollecte op zondag 27 september is bestemd voor Christian Refugee Relief (vertaald: Christelijke vluchtelingenhulp) uit Nieuw-Lekkerland.

De stichting zet zich in om een helpende hand te bieden aan vluchtelingen die op de Griekse eilanden verblijven. Na de branden in kamp Moria op Lesbos is op het eiland de noodtoestand afgeroepen aangezien de bijna 13.000 bewoners van het kamp zijn geëvacueerd en geen onderdak meer hebben. Hun tenten en schamele bezittingen zijn volledig verdwenen. Duizenden mensen slapen langs de kant van de weg en in de velden. Ze mogen van de politie niet naar de hoofdstad en zitten nu vast zonder tenten of enige schuilplaats. CRR heeft al de eerste noodhulptransporten opgezet en zijn blij dat ze logistiek konden helpen maar vooral omdat hiermee letterlijk liefde, warmte en licht gebracht wordt in de inhumane en ellendige omstandigheden op Lesbos. Helpt u Christian Refugee Relief zodat zij dit belangrijke werk kunnen voortzetten?