Visual
Terug

In plaats van elke week een collecte te benoemen willen we in deze periode voor een langere tijd collecteren voor één doel.

De periode tot aan Pasen staat in het teken van het lijden van onze Heere Jezus In deze periode is de diaconiecollecte bestemd voor “kwetsbare vluchtelingen op Lesbos” . Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar. Op het eiland Lesbos zijn de kampen overvol, er is te weinig schoon water en medisch voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk. We voelen ons verbonden met mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu in de coronacrisis mogen we de vluchtelingen die klem zitten in Griekenland niet vergeten. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage via onderstaande rekening. Uw hulp is dringend nodig!

Pasen is het feest van bevrijding uit de dood. Als slaven zijn wij vrijgekocht, een nieuw leven! Vanaf Pasen willen we daarom de Diaconiecollecte bestemmen voor International Justice Mission. IJM heeft als doel “mensen te bevrijden uit allerlei vormen van hedendaagse slavernij“ en dit wereldwijd uit te roeien. IJM grijpt actief in door informatie te verzamelen over de plek waar mensen worden uitgebuit, werkt samen met lokale overheden en politie, die invallen doen in bordelen en fabrieken. De slavenhouders worden berecht, voor bevrijde mensen heeft IJM een nazorgprogramma. Dit omvat traumaverwerking, opvang, scholing en het vinden van ander werk. Een nieuw leven voor deze mensen. Wilt u het werk voor IJM steunen met uw gebed en uw bijdrage? Uw gift kun u overmaken via het bankrekening nummer van de Diaconie NL12RABO 0321 702 182 of via de webshop of de Kerkgeld app.