Visual
Terug

De diaconiecollecte op zondag 14 augustus is bestemd voor het werk van Johan en Jeannette Lukasse. Zij werken sinds 1980 met Jeugd met een Opdracht en zijn de oprichters van Jocum Belo Horizonte.

Van 1984 tot 2021 woonden zij in Belo Horizonte, Brazilië en werkten ze onder kinderen in nood. Johan en Jeannette zijn begonnen met het werken met straatkinderen, maar later breidde zich dat uit tot kinderen in allerlei moeilijke situaties: kinderen met HIV en AIDS, lichamelijk beperkte kinderen, kinderen in de sloppenwijken, enz. Er zijn nu zeven verschillende huizen in Belo Horizonte. Medewerkers van Jocum en een groep van ongeveer 60 jonge enthousiaste mensen zetten zich in om Gods liefde in woord en daad te verspreiden onder deze kinderen. Johan en Jeannette zetten zich momenteel in om in Brazilië en in andere landen jonge mensen te trainen en voorlichting te geven over kinderen in risicosituaties. Van harte aanbevolen.

Op zondag 21 augustus collecteert de diaconie nog eenmaal voor het huidige Jaarproject, de Vakschool in Oeganda. Zie voor de laatste informatie de website . We hebben als gemeente dit jaar mee kunnen helpen in de wederopbouw. Juist ook binnen het jaarthema “Geloven is doen” konden we zeker aan de slag hiermee. Met een aantal collectes dit jaar maar ook met enkele reizen naar Oeganda. De eerst reis is inmiddels geweest en we mochten mooie en enthousiaste verhalen horen van de deelnemers. Later dit jaar staan er nog 1 of 2 reizen gepland. De werkzaamheden en materialen in Oeganda kosten natuurlijk ook geld, helpt u mee door middel van gift en gebed?