Visual
Terug

De diaconiecollecte op zondag 2 augustus heeft een algemene bestemming en de opbrengst van de Zendingsbusjes is bestemd voor de Missionaire Commissie.

Op zondag 9 augustus collecteert de diaconie voor Schuldhulpmaatje Molenlanden. Geïnspireerd door het Evangelie bieden de samenwerkende kerken zo hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Het uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Een SchuldHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die praktische ondersteuning en persoonlijke aandacht geeft aan mensen met financiële problemen. Tijdige hulp van een maatje kan voorkomen dat een situatie onnodig verder uit de hand loopt. En wanneer schuldhulp nodig mocht zijn, dan is het maatje er voor ondersteuning tijdens het traject. De praktijk wijst uit dat met hulp van een maatje, veel meer mensen hun financiën weer definitief op orde krijgen. SchuldHulpMaatje in Molenlanden wil er aan bijdragen dat mensen weer financieel gezond op eigen benen kunnen staan. Ieder die zich meldt voor hulp kan op hen rekenen. Helpt u mee om dit werk door te laten gaan?