Visual
Terug

Zoals U de afgelopen weken hebt kunnen horen en lezen wordt de eindejaarsactie dit jaar door de diaconie georganiseerd. Tot nu toe hebben we als diaconie al bijna 3500 Euro mogen ontvangen. Hiervoor alvast hartelijk dank!

Als diaconie willen we de doelen die uit de gemeente worden aangedragen extra aandacht en ook geld geven.

Dit geldt ook voor doelen bij bijzondere gebeurtenissen in de wereld, die we soms willen verdubbelen of gedeeltelijk. Denk hier bijvoorbeeld aan de noodhulpcollecte van Oekraïne afgelopen jaar. U zult begrijpen dat hier extra geld voor nodig is.

We willen u daarom ook vragen om extra te doneren.

Dit kan misschien bijvoorbeeld door de bonus die u heeft ontvangen ter compensatie van uw hogere energierekening of een bedrag wat bij u past.

Uw gift kunt u doen op het rekeningnummer van de diaconie: NL12RABO 03217 021 82

Nogmaals hartelijk dank!