Visual
Terug

De eerste gebedskalender van onze gemeente onder het motto ‘bid onophoudelijk en dank God in alles’, is beschikbaar en gaat in op zondag 3 januari 2021. We mogen de Here vragen om Zijn zegen over al het werk dat in de gemeente wordt gedaan.

Door dit te doen, mogen we alle mensen die een taak hebben binnen de gemeente, steeds weer biddend voor Gods troon brengen. Jacobus 5:16 zegt: ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’. Maar we kijken ook verder en nemen gebedspunten op over o.a. zending en evangelisatie, de kerk wereldwijd, de overheid, zorgverleners en mensen in vitale beroepen, Israël en omliggende volken, relaties.

De kalender is zo gemaakt dat deze als boekenlegger in de (kinder)bijbel gelegd kan worden. Hij beslaat 7 weken, voor elke dag een onderwerp voor (dank)gebed. Hier vind je het bestand voor uitprinten. Het is ook mogelijk om je aan te melden via gebedskalender@hggop.nl om deze per email te ontvangen. Aanreiken van gebeds- en/of dankpunten kan ook via dit mailadres.

Download hier de gebedskalender 3 jan - 21 feb