Visual
Terug

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn vorige week aangescherpt en afgelopen maandag worden de kerken ook dringend geadviseerd om niet met meer dan 30 mensen bijeen te komen in de eredienst. 

De maatregelen raken de samenleving en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam, wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

De toekomst ligt in Gods handen

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen.

Onderlinge gemeenschap

Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof, vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor ons als gemeente?

De maatregelen die nu tot eind oktober van kracht zijn:

 • Het bijwonen van de diensten wordt beperkt tot maximaal 30 mensen per dienst.
  • In het uitnodigingsbeleid worden de huidige 3 groepen gesplitst naar 6 groepen. Het zal langer duren voordat u weer voor een dienst wordt uitgenodigd;
  • U zult dus weer vaker de dienst via de livestream volgen;
  • On Track, zondagsschool en oppas blijven doorgaan.
 • Zingen in rouw- trouw- en erediensten blijft alleen voorbehouden aan de muziekgroepen;
 • Mondkapjes zullen door de kosters en gastvrouwen/-heren gedragen worden. Mocht u het zelf prettig vinden ook een mondkapje te dragen dan kan dat uiteraard;
 • De Oude School blijft functioneren, wel is de grootte van groepen in een ruimte beperkt tot maximaal 30 personen (met in achtneming van 1,5 meter afstand).
 • De ruimten op de verdieping van de Oude School, kunnen niet meer door groepen van 18+ en ouder worden gebruikt. Deze ruimten zijn alleen natuurlijk geventileerd. Deze groepen zullen elders een ruimte moeten zoeken in de Oude School, consistorie of bovenzaal. Afstemming daarover verloopt via Jas de Bruin. 

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. We sluiten deze brief af met woorden die betekenis hebben in woelige en onzekere tijden in ons leven. Daarom een gebed van Reinhold Niebuhr uit 1943 getiteld; ‘Gebed om kalmte’

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten,
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede,
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn,
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en om met Hem overgelukkig te zijn:
voor altijd in het volgende leven.

Amen.

Met vriendelijke groet en in Christus verbonden,

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum