Visual
Terug

Beste ouders / verzorgers van de kinderen in onze gemeente. Er is weer alles in het werk gesteld om uw kinderen te kunnen verwelkomen op de clubavonden!

Wij hopen dat u, als betrokken gemeenteleden, het jeugdwerk een warm hart toedraagt en uw kinderen stimuleert naar de clubs te gaan.
Want, ‘kerk zijn we samen, en  de jeugd heeft de toekomst!
Er hoeft geen contributie te worden betaald, voor meer info en alle datums kijk op www.jeugdvanhggop.com   
Bedankt namens alle clubleiding!