Visual
Terug

‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’ (Matth. 6:9,10)

De twaalfde editie van de gebedskalender is beschikbaar en is samengesteld met gebeds- en dankpunten die we vanuit de gemeente hebben ontvangen. Daarnaast zijn er op deze kalender onderwerpen genoemd die betrekking hebben op missionaire activiteiten en diaconale doelen die we vanuit onze gemeente ondersteunen.

Omdat de schoolvakantie een tijd is dat er binnen de kerkelijke gemeente minder activiteiten plaatsvinden hebben we ervoor gekozen om in deze periode één gebedspunt per twee dagen op te nemen.

We willen u en jou van harte uitnodigen om de kalender te gebruiken en de gebedsonderwerpen mee te nemen in gebed.

De kalender is in geprinte vorm beschikbaar en kan meegenomen worden vanuit de kerk. Daarnaast is deze via de website te downloaden en ook beschikbaar in de HGGOP kerkapp. Het gebedspunt van de dag staat dagelijks in de online gebedsruimte https://padlet.com/onlinegebedsruimte/993us42mxs4asr37

Ook gebeds- of dankpunten doorgeven voor de volgende kalender? Stuur deze dan naar: gebedskalender@hggop.nl.

Download hier de gebedskalender