Visual
Terug

De kerkenraad is verheugd en dankbaar u en jullie te kunnen meedelen dat op zaterdag 5 juni 2021 als predikant voor onze gemeente is beroepen proponent A.J.R. Treur uit Vinkeveen.

We wensen Albert Jan, Irene, Daan, Thijs en Lieke Gods zegen toe in deze spannende periode. We bidden dat het gezin Gods leiding mag ervaren in het nemen van een beslissing, naar welke gemeente dan ook en ze rust mogen vinden in de uiteindelijke beslissing.

We verlangen ernaar dat er weer een predikant aan onze gemeente wordt verbonden. Dat verlangen hebben we ook vanuit veel verschillende kanten van de gemeente vernomen. Daarom vragen wij u en jullie om het beroep biddend te ondersteunen. We vragen uw gebed voor goede gesprekken en ontmoetingen met het gezin Treur binnen de gemeente. Dit alles in afhankelijkheid van God en Zijn plan met onze gemeente.

Wilt u een blijk van meeleven geven kan dat : Fam. A.J.R. Treur, Muijeveld 7, 3645 VH Vinkeveen of per email : albertjan@ajrtreur.nl

Om ook de gemeente de gelegenheid te geven kennis te maken met Albert Jan en Irene, zullen we deze dag een interactief gesprek voeren met hen in de kerk.

Ad Muilwijk en Mirjam Markesteijn zullen vanaf 20.30uur starten via de livestream op onze HGGOP website. U/ jij kunt daarvoor vragen indienen t/m maandag 14 juni en wellicht nodigen wij u/ jou uit om persoonlijk deze vraag te komen stellen. Vragen graag insturen naar: Mirjam.markesteijn@hggop.nl of whats app 0613725575

We hopen op een mooie ontmoeting met elkaar.

Klik hier om de opgenomen kerkdienst van proponent Treur van 30 augustus 2020 op YouTube te bekijken

Hieronder een persoonlijk kennismakingbericht van Albert Jan Treur.

Beste leden van de Hervormde Gemeente Giessen-Ouderkerk en Peursem,

Op verzoek van de beroepingscommissie stel ik mijzelf graag aan u voor. Ik ben Albert Jan Treur, 38 jaar oud, getrouwd met Irene en samen hebben wij 2 zonen en 1 dochter (Daan (16), Thijs (15) en Lieke (11).

Irene werkt als doktersassistente en zelf werk ik sinds 2003 bij een stichting voor zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Binnen deze organisatie vervul ik de functies van Geestelijk Verzorger en Klachtenfunctionaris.

In 2009 ben ik aan de VU in Amsterdam begonnen aan mijn bachelor Theologie. Hierna heb ik in deeltijd de Master Gemeentepredikant gevolgd aan de PThU. Tijdens het studeren verschoof mijn focus naar het werken als Geestelijk Verzorger. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik met ontzettend veel plezier en toewijding werk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is steeds weer een uitdaging om van betekenis voor hen te zijn en waar mogelijk het evangelie in alle eenvoud te vertellen.

Het is mijn overtuiging dat het Evangelie van Jezus Christus ten diepste ook voor mensen met een beperking te begrijpen moet zijn. Misschien maken wij Gods boodschap wel eens ‘te moeilijk’. Aan de andere kant leert de praktijk van ‘het geloven’ dat ons vertrouwen op God nogal eens te wensen overlaat. We hebben het nodig steeds weer aangesproken te worden.

Daarom is het mijn verlangen om mensen, jong en oud, beperkt en minder beperkt, in contact te brengen met de machtige en krachtige boodschap van het evangelie. Door Zijn Geest raakt Jezus Christus mensen aan. Uit Zijn hand mogen we geloof ontvangen en de kracht om zelf een levende getuige van Christus te zijn.

We kijken als gezin uit naar het kennismaken met uw gemeente.

Ontvang allemaal de hartelijke groeten vanuit Vinkeveen,

Familie Treur

Fam Treur