Visual
Terug

Oh nee, voor ons is water en achter ons de paarden en wagens van de Egyptenaren! Het lijkt alsnog mis te gaan. Farao heeft spijt van zijn beslissing en komt het volk Israël achterna. Is alles voor niets geweest?

Nee! God wil nog een keer laten zien dat hij de machtigste is. Het leger van farao komt om in de zee. Farao heeft niets meer te zeggen. De macht ligt in Gods handen. Hij redt. Toen en nu, ook voor ons. De toekomst ligt open.

Thema: God opent voorgoed de toekomst

In de Bijbel staan veel geschiedenissen die zich afspelen in Egypte. Je kent er vast wel een paar. Jozef die bij Potifar in dienst is bijvoorbeeld. Of Jozef in de gevangenis. Maar ook de geschiedenis dat Jozef de onderkoning van Egypte wordt, dat hij er met Gods hulp voor zorgt dat de mensen de hongersnood kunnen overleven. Jozef die zijn hele familie naar Egypte haalt om daar bij hem een goed leven te hebben. Het volk wordt in Egypte groter en groter. De farao’s die later de baas zijn, weten niet meer hoe het volk eigenlijk in Egypte is gekomen en wie Jozef was. Hier beginnen de geschiedenissen die centraal staan in dit paasproject. Met het thema: God opent voorgoed de toekomst, bereiden we ons voor op het Paasfeest. In de kerk zal dit zichtbaar zijn door een piramide waarop elke week een nieuw onderdeel wordt geplaatst.