Visual
Terug

De beste leerling van Jezus (Marcus 10:35-43)

Een ezel en palmtakken laten zien hoe de ontvangst van Jezus in Jeruzalem is. De mensen verwachten veel van Hem.

De mensen verwachten dat Jezus de Romeinen zal verjagen en vrede brengt. God zal door Hem redding brengen. Daarom juichen ze, als Hij Jeruzalem binnenrijdt om Pasen te gaan vieren. Jezus wil geen machtige koning zijn. Daarom rijdt Hij op een ezel, heel eenvoudig. Jezus’ macht is vriendelijk en bescheiden, vertrouwen op zijn Vader en doen wat Hij vraagt. Zoals de profeten namens God hebben voorzegt.

Nu legt iedereen enthousiast de rode loper voor Jezus uit,. Ze juichen terecht voor Hem, God heeft Hem gestuurd om hun Koning te zijn. Maar zullen Hem blijven steunen als Hij uitgeschakeld lijkt te worden. Als God alles heel anders laat verlopen dan zij in gedachten hebben?

Paasproject 20240303